Tajemnice ATARI

6 Strona

Cyrkiel

    Pan Andrzej Głąbek z Goleszowa przysłał nam program służący do kreślenia okręgów w dowolnym trybie graficznym przy użyciu wybranego koloru. Figury kreślone są zgodnie z algorytmem przedstawionym w "Młodym Techniku" 12/86. Wywołanie procedury rysowania okręgu z BASIC-a ma postać:
A=USR(1536,x,y,r,kolor)
    Poszczególne parametry to:

 • x, y - współrzędne środka okręgu,
 • r - promień okręgu,
 • kolor - kolor okręgu.

      Oto kilka uwag dotyczących programu:

  1. Program nie narysuje okręgu, gdy:
  - podano za mało lub za dużo parametrów,
  - podane współrzędne środka są większe niż na to pozwala dany tryb graficzny.

  2. Jeśli część figury wyjdzie poza ekran, to część ta nie zostanie narysowana.

  3. Przy promieniach większych od 183 pojawiają się zniekształcenia (w wyniku uproszczenia obliczeń).
  0 REM *----------------------------*
  1 REM : CIRCLE          :
  2 REM :  autor: Andrzej Glabek  :
  3 REM : (c) 1992 Tajemnice ATARI :
  4 REM *----------------------------*
  10 FOR I=1536 TO 1714:READ A:POKE I,A:
  NEXT I
  20 DATA 104,240,11,170,56,233,4,240
  21 DATA 6,104,104,202,208,251,96,133
  22 DATA 206,104,133,1,133,86,104,133
  23 DATA 0,133,85,104,104,133,203,133
  24 DATA 84,104,104,133,204,74,133,205
  25 DATA 104,104,141,251,2,32,210,246
  26 DATA 165,204,197,206,144,216,197
  27 DATA 205,176,6,101,205,133,205,198
  28 DATA 204,24,165,205,229,206,133
  29 DATA 205,169,2,133,207,24,165,0
  30 DATA 101,206,133,85,165,1,105,0
  31 DATA 133,86,160,1,166,87,224,8,240
  32 DATA 1,136,140,108,6,165,85,221
  33 DATA 125,238,165,86,233,0,176,3,32
  34 DATA 150,6,56,165,0,229,206,133,85
  35 DATA 165,1,233,0,144,7,133,86,166
  36 DATA 87,32,150,6,165,206,166,204
  37 DATA 133,204,134,206,198,207,208
  38 DATA 185,230,206,208,156,24,165
  39 DATA 203,101,204,176,10,221,141
  40 DATA 238,176,5,133,84,32,202,241
  41 DATA 165,203,229,204,144,5,133,84
  42 DATA 76,202,241,96
  

  PantherBell

      Nie ma w tym numerze "Tajemnic ATARI" kącika Panthera, ale zagorzali zwolennicy tego edytora znajdą coś dla siebie na "szóstej stronie". Pan Tomasz Malesiński postanowił wyposażyć Panther w sygnał dźwiękowy informujący o dotarciu do określonej kolumny w wierszu. Dzięki niemu jesteśmy zwolnieni z obowiązku ciągłego kontrolowania ekranu.

      PantherBell wydaje dźwięk, gdy kursor znajdzie się w osiemdziesiątej kolumnie. Liczba $4f w wierszu 1080 określa numer tej kolumny zmniejszony o jeden. Wystarczy ją zmienić, aby dzwonek dźwięczał w innym miejscu. Program wykorzystuje przerwanie vblkd i nie jest odporny na RESET.

      Zamieszczony poniżej listing należy przepisać i przetworzyć przy pomocy Zgrywusa+ z TA 2/92.
  1000 REM *--------------------------*
  1002 REM : Panther Bell       :
  1004 REM : autor: T. Malesinski  :
  1006 REM : (c) 1992 Tajemnice ATARI :
  1008 REM *--------------------------*
  1010 DATA ffff00065306ad24028d2406ad
  1020 DATA 25028d2506a907a015a2064c5c
  1030 DATA e4ac5506f00cce5506d004888c
  1040 DATA 01d24c0000a5dfcd5606d020ac
  1050 DATA 5406d0f18c08d2a9038d0fd288
  1060 DATA 8c00d2a9a88d01d2a9208d5506
  1070 DATA 8d5406d0d6a9008d5406f0cf56
  1080 DATA 0656064fe002e1020006
   • Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

  Pixel 2002