Tajemnice ATARI

FILE SORTER

    Wszyscy posiadacze stacji dysków wydają komputerowi polecenia wypisania na ekranie zawartości dyskietki (zazwyczaj DIR). Jego wykonanie powoduje często pojawienie się wielu nazw, wśród których trudno jest dostrzec tę jedną - poszukiwaną. Tę ewidentną niedogodność usuwa niniejszy program.

    Dopisanie na dyskietce kolejnego pliku powoduje najczęściej umieszczenie jego nazwy jako ostatniej w katalogu dyskowym (tzw. directory). Programy obsługujące instrukcję DIR lub podobną, wypisują nazwy według porządku ich występowania. Wynika więc stąd, że wygląd listy nazw plików jest uzależniony od kolejności ich zapisu na dyskietce. File Sorter pozwala na ułożenie nazw plików w dowolnej kolejności. Można ułożyć je alfabetycznie, biorąc pod uwagę nazwy i rozszerzenia, bądź też według własnego uznania. Po uruchomieniu programu należy włożyć do stacji dysków dyskietkę z plikami, których nazwy chcemy uporządkować, potem nacisnąć dowolny klawisz. Wyświetlona zostanie zawartość dysku, teraz można nazwy poukładać. Znaczenie aktywnych klawiszy:

A - ułożenie nazw w kolejności alfabetycznej.
Z - jak wyżej, ale od Z do A.
R - działa tak, jak klawisz A, ale dotyczy rozszerzeń.
F - jak wyżej, ale od Z do A.
RETURN - "zaczepienie" lub "odczepienie" nazwy. Po prawej stronie nazwy, w pustej kolumnie pojawia się lub znika strzałka, informująca o statusie nazwy. Naciśnięcie klawisza RETURN spowoduje "zaczepienie" pliku wskazywanego przez rozjaśnienie i pozwoli na przesunięcie nazwy przy pomocy klawiszy - i =. Ponowne wciśnięcie klawisza RETURN "odczepi" nazwę. Plików nieaktywnych (np. skasowanych) nie można zaznaczyć.
S - rozpoczęcie procesu układania nazw. Ze względu na sposób zapisu pliku przez DOS, program musi poczynić pewne kosmetyczne zabiegi na dyskietce. Ich zaawansowanie będzie wskazywane przez procentowy wynik. Po zakończeniu operacji można "układać" kolejną dyskietkę lub wyjść z programu,
ESC - sortowanie nowej dyskietki
W - wyjście z programu,

    Po lewej stronie nazwy znajduje się pusta kolumna, w której pojawiają się czasem litery:

N - plik jest nieaktywny, nie można go "zaczepić".
X - plik pusty, jego nazwa będzie ignorowana.
? - nielegalny status pliku.

    Na koniec kuka ostrzeżeń. Dyskietka z plikami powinna być zapisana w formacie DOS-u 2.5 (w przypadku wątpliwości, program wypisze odpowiedni komunikat) i koniecznie zweryfikowana, np. programem "Szperacz dyskowy", opisanym w tym numerze TA. Należy mieć świadomość faktu, że jeśli w trakcie układania nazw program zostanie zaskoczony zanikiem napięcia zasilającego, awarią sprzętu itp. to zawartość dysku może ulec częściowemu zniszczeniu. Dlatego też w przypadku ważnych plików radzę wykonać kopię bezpieczeństwa dyskietki. Nazwy plików nieaktywnych zostaną wymazane z katalogu, w następstwie czego odtworzenie skasowanych zbiorów (co oferują niektóre programy) będzie bardzo trudne. Niemożliwe jest posortowanie nazw, jeśli status jednej z nich jest nielegalny.

    Mam nadzieję, że po ułożeniu w katalogu dyskowym nazw plików według naszego uznania, problemy ze znalezieniem tej jednej pośród wielu staną się już historią.

1000 REM *--------------------------*
1002 REM : FILE SORTER       :
1004 REM : autor: Leon       :
1006 REM : (c) 1992 Tajemnice ATARI :
1008 REM *--------------------------*
1010 DATA ffff800482044c008000806c8c
1020 DATA a9108dd902a9038dda02ae0103
1030 DATA d001e8a20186e1a90085d4a999
1040 DATA 85d520168aa201202488207489
1050 DATA 293fc91cd0034ce880a9bda28d
1060 DATA 204d83204b851008209189b0ef
1070 DATA 4c2480a968a20185d286d3208d
1080 DATA 8430d3ad6d8cc902f016a20320
1090 DATA 2488207489293f4820ec8868c9
1100 DATA 1cd0034ce8801820ed8430b0a9
1110 DATA 3f85d9206484a000b1dbf010c9
1120 DATA 80f00c29dfc903f006a080c942
1130 DATA d006c6d910e3a00084e520ec88
1140 DATA a202202488a206202488a903a2
1150 DATA 03206989a002a95891d0a00b91
1160 DATA d0a00f91d0209582a9bda29185
1170 DATA ca86cba90085d985d785da2090
1180 DATA 83207489293f900920ec8820ec
1190 DATA 884c1f80c92ed00c20ec8820ec
1200 DATA 88a9e08df40260c93ed01520ec
1210 DATA 88a5e53008a20520248820ac85
1220 DATA 20ec884c1f80c93fd01da0b0a9
1230 DATA cda282488c718298a0b02920f0
1240 DATA 02a0908c7382682041824cbe80
1250 DATA c928d009a0b0a9dda2824c1481
1260 DATA c917d005a0904c1081c938d005
1270 DATA a0904c3181c90fd060a5d9c93f
1280 DATA b04aa5daf03ca6d9bd7d8dbc7e
1290 DATA 8d9d7e8d989d7d8da5d70a0a0a
1300 DATA 0a1865ca85cca5cb690085cda5
1310 DATA cc18691085dba5cd690085dca0
1320 DATA 0fb1cc48b1db91cc6891db8810
1330 DATA f3e6d9a5d7c907b005e6d74cce
1340 DATA 80a5ca18691085ca90f4e6cbb0
1350 DATA f0c90ed05ba5d9f0e8a5daf03c
1360 DATA a6d9bd7d8dbc7c8d9d7c8d989d
1370 DATA 7d8da5d70a0a0a0a1865ca85cc
1380 DATA a5cb690085cda5cc38e91085db
1390 DATA a5cde90085dca00fb1cc48b1db
1400 DATA 91cc6891db8810f3c6d9a5d7f0
1410 DATA 04c6d7109ea5ca38e91085cab0
1420 DATA 95c6cb9091c90cd02da5daf006
1430 DATA a90085daf023a5d70a0a0a0a18
1440 DATA 65ca85cca5cb690085cda000b1
1450 DATA cc29dfc903f004c942d004a9ff
1460 DATA 85da4cce808d6f828e7082a900
1470 DATA 85d7204983203e83a90085d920
1480 DATA 0283b03a20f582a5d985d8e6d9
1490 DATA a5d9c940b00c200283b00720cd
1500 DATA 82b0e790eca6d7a5d89d7d8da4
1510 DATA d7e6d7a9bda291206a84a00fb9
1520 DATA 6d8d91db8810f84c5182601820
1530 DATA 6183203e83a90085cca9bd85db
1540 DATA a99185dc202a83b019a6cc8a9d
1550 DATA 7d8dc93fb015e6cca5db186910
1560 DATA 85db90e6e6dcb0e2a5ccc93f90
1570 DATA eb60a005b96d8dd1dbd006c8c0
1580 DATA 1090f41860a00db96d8dd1dbd0
1590 DATA 0ac8c010b006c00dd0f01860a0
1600 DATA 05d0eaa000b1db996d8dc8c010
1610 DATA 90f660201a83900a206484202a
1620 DATA 83900af008e6d9a5d9c94090e9
1630 DATA 60a000b97d8dc5d918f005c8c0
1640 DATA 4090f360a000b1dbf00c29dfc9
1650 DATA 03f004c942d00218603860a03f
1660 DATA a980997d8d8810fa60a9bda291
1670 DATA 85cc86cda203a0009891ccc8d0
1680 DATA fbe6cdca10f660a9bda28d9004
1690 DATA a9bda29185db86dca9bda28db0
1700 DATA 04a9bda29185cc86cda203a000
1710 DATA b1db91ccc8d0f9e6dce6cdca10
1720 DATA f260a0ff84dfe6dfa4dfa9bda2
1730 DATA 91206a84a000b1dbd0efa9c4a2
1740 DATA 01206989a5ca85dba5cb85dc38
1750 DATA a5d9e5d785d8a96d85cca98d85
1760 DATA cda2008a48a200a5d8c5dfb006
1770 DATA a000b1dbd004a238d014a22ec9
1780 DATA 80f00ea20029dfc903f006c942
1790 DATA f002a21f8e6d8da200a005b1db
1800 DATA 20b6899d6f8dc8e8e00890f2e8
1810 DATA b1db20b6899d6f8dc8e00b90f2
1820 DATA a5db18691085db9002e6dc6848
1830 DATA c5d7d00da20fbd6d8d09809d6d
1840 DATA 8dcad0f5a200a5daf0086848c5
1850 DATA d7d002a24d8e7c8da97c8d6e8d
1860 DATA 8d778d8d7b8da00fb96d8d91d0
1870 DATA 8810f8204d89e6d868aae8e008
1880 DATA b0034cc58360a4d9a9bda28d85
1890 DATA db86dc9829304a4a4a4a65dc85
1900 DATA dc98290f0a0a0a0a65db85db90
1910 DATA 02e6dc60a050d002a052a96da2
1920 DATA 8c8c02038d04038e0503a5e10a
1930 DATA 0aa9002a8d09034a6a4980206a
1940 DATA 85a5d38d0b03d00fa5d2c904b0
1950 DATA 09a9808d08030a8d0903a9ff85
1960 DATA e2ad09034a66e2a5d28d0a0320
1970 DATA 59e4181013a5cd48a5cc482091
1980 DATA 896885cc6885cdb0b3a0ff9860
1990 DATA a9bd85cca98d85cda96985d2a9
2000 DATA 0185d3a080a900996d8cc8d0fa
2010 DATA 0828089007208e85301a100520
2020 DATA 9b853013a5cc18698085cc9002
2030 DATA e6cde6d2a5d2c97190dd289818
2040 DATA 60a9538d0203a904206a85a9ea
2050 DATA 8d0403a9028d0503a9008d0903
2060 DATA 4c59e4202f853019adea02a2c0
2070 DATA 2920d009a200adea023002a280
2080 DATA 8a0d010385e198608d0803a931
2090 DATA 8d0003a9808511ae0203e050f0
2100 DATA 014a8d0303a9e08d0603a5e129
2110 DATA 0f8d010360a000b1cc996d8cc8
2120 DATA 10f84c8984208d84300ba000b9
2130 DATA 6d8c91ccc810f88860a90085df
2140 DATA 85e085dd85dea20086d8a5d848
2150 DATA bc7d8d3018dd7d8df013206684
2160 DATA a001b1db1865dd85ddc8b1db65
2170 DATA de85de6885d8aae8e04090d5a2
2180 DATA 07202488a20086da8a4885d9bc
2190 DATA 7d8d84d83035dd7d8df0302066
2200 DATA 84a003b1db85d2c8b1db85d3a5
2210 DATA d348a5d24818208c86305b6885
2220 DATA d26885d338208c863051a90185
2230 DATA e5a5d205d3d0de68aae8e04090
2240 DATA b9a9bd85cca99185cda90085d9
2250 DATA 206484a000b1db29dfc903f00d
2260 DATA c942f009a00fa90091db8810fb
2270 DATA e6d9a5d9c94090de3820618338
2280 DATA 20ed84300920ec884cec886868
2290 DATA 6820ec88a5e5f00e20ec882056
2300 DATA f5a2082024882074894cec88a9
2310 DATA 00a26685cc86cda927a2879004
2320 DATA a930a2878dfd868efe86b02ea2
2330 DATA 0086dce886dba5db85e3a5dc85
2340 DATA e4a912a6e13002a91a1865db85
2350 DATA db9002e6dca4dcc4d390e1d006
2360 DATA c5d290dbf0d9a5d3aa05d2f049
2370 DATA a5d2e4e49043d004c5e3903de4
2380 DATA dc9006d037c5dbb033a5da4901
2390 DATA 85dad0032034872027873025a4
2400 DATA e288b1cc85d288b1cc290385d3
2410 DATA a5d90a0a05d391cca5cc3865e2
2420 DATA 85cc90b4e6cdb0b0a00160a052
2430 DATA a5cca6cd4c9384a050d0f5a5e0
2440 DATA c5de9008d00ca5dfc5ddb006e6
2450 DATA dfd002e6e0a5e048a5df48a5d9
2460 DATA 48a5cd48a5cc48a5dc48a5db48
2470 DATA a5da48a90085da201e88a90085
2480 DATA d785cc85cd85d9a5cc1865dd85
2490 DATA cca5cd65de85cda5d9690085d9
2500 DATA c5da9012d014a5cdc5e0900ad0
2510 DATA 0ca5ccc5dff002b004e6d7d0d3
2520 DATA a4d720d689a954a203206989a0
2530 DATA 0020ef89a90591d0a209a006a9
2540 DATA 0085dca90a85dba5dc1865db85
2550 DATA dcc5d79006f004a942d002a980
2560 DATA 91d0c8ca10e76885da6885db68
2570 DATA 85dc6885cc6885cd6885d96885
2580 DATA df6885e06006df26e026da6020
2590 DATA f1874cf18720f187a5da48a5e0
2600 DATA 48a5df4820f887681865df85df
2610 DATA 6865e085e06865da85da6020fe
2620 DATA 874cfe87a9cc85dba98a85dca0
2630 DATA 00caf015a006b1dbc8c99bd0f9
2640 DATA 981865db85db90eae6dcb0e6a2
2650 DATA 03b1db95cc9d698cc8ca10f520
2660 DATA 6589a200a5cf85caa4ceb1d081
2670 DATA d4203d898810f6204d89c6ca10
2680 DATA eda003b9cc0081d4203d898810
2690 DATA f5206589a5ce85caa200a000bd
2700 DATA e38891d0e8c8bde38891d0c6ce
2710 DATA d0f6e8bde38891d0204d89c6cf
2720 DATA f008a203a5ca85ced0d9e8e6cf
2730 DATA e00790f3a004b1db85ccc8b1db
2740 DATA 85cd84ce206589a00084cfe6ce
2750 DATA a4ceb1dba4cfc99bf00fc940f0
2760 DATA 0591d0c8d0e9204d894cc38860
2770 DATA 5152457c007c5a5243a200a000
2780 DATA 204489a1d499cc00c8c004d0f3
2790 DATA 206589a4cf204d8988d0faa200
2800 DATA a000204489a1d491d0c8c4ce90
2810 DATA f4f0f2205989c6cf10e9a00020
2820 DATA 4489a1d499cc0099698cc8c004
2830 DATA d0f0206589203d8988d0fa60e6
2840 DATA d4d002e6d560a5d4d002c6d5c6
2850 DATA d460a5d018692885d09002e6d1
2860 DATA 60a5d038e92885d0b002c6d160
2870 DATA a5cca6cd18655885d08a655985
2880 DATA d160a2ff8efc02ecfc02f0fbad
2890 DATA fc028efc02a22d2085f9c91cf0
2900 DATA 0218603860a5da489848a20420
2910 DATA 248868a820c7892074894820ec
2920 DATA 8868c92df005c90c18d0013868
2930 DATA 85da600a084ac960b006e91fb0
2940 DATA 0269600a286a6020d689a9b5a2
2950 DATA 00206989a0004cef89a90085cc
2960 DATA 85cda207f8980aa8a5cc65cc85
2970 DATA cc26cdca10f2d860a5cdf00520
2980 DATA 0e8ad00ba5cc29f0d005a5cc4c
2990 DATA 0e8aa5cc484a4a4a4a200e8a68
3000 DATA 290f091091d0c860a900a2e085
3010 DATA db86dca900a27885cc86cda203
3020 DATA a000b1db91ccc8d0f9e6dce6cd
3030 DATA ca10f2a972a28a85cc86cda000
3040 DATA 84d9b1cc85dbc8b1cc85dcc8a9
3050 DATA 0085d8a2079848b1cca4d8e6d8
3060 DATA 91db68a8c8ca10f0e6d9a5d9c9
3070 DATA 0990d8a9788df40260a07a0000
3080 DATA 3c063e663e0cc87a18183c6060
3090 DATA 603c00a87a00003c667e603c0c
3100 DATA 487a003a1e1878583c00787a18
3110 DATA 187c6666666600807a18183c66
3120 DATA 66663c00587a18183e603c067c
3130 DATA 00607a18007e0c18307e00687a
3140 DATA 10307fff7f301000041a014770
3150 DATA 01313529232b0026292c250033
3160 DATA 2f32342532006279002c252f2e
3170 DATA 400000000823090034616a656d
3180 DATA 6e696365002174617269400000
3190 DATA 2e6163694b6e696a006b6c6177
3200 DATA 69737a000e0e0e9b0b11014b4b
3210 DATA 01515257525252525252525252
3220 DATA 5252525752407c737c0000006e
3230 DATA 617a7761000000007c70404152
3240 DATA 53525252525252525257525252
3250 DATA 5352449b021a007fa800375474
3260 DATA 706c69777900666f726d617400
3270 DATA 242f330d7500120e159b031500
3280 DATA 81aa0000000000002249546400
3290 DATA 0340306f6e6f77695900707250
3300 DATA 62551f0008340f2e099b051100
3310 DATA 5b850000002f64627977610073
3320 DATA 6955400000736f72746f77616e
3330 DATA 69654000000000706c696b5077
3340 DATA 4030726f737a5500637a656b61
3350 DATA 590e9b032200022b0000210d61
3360 DATA 6c665c003a0d616c665d00320d
3370 DATA 726f7a737a5c00260d726f7a73
3380 DATA 7a5d40330d736f727400370d77
3390 DATA 79002533230d6e6f7779003225
3400 DATA 3435322e0d77736b614c9b0211
3410 DATA 032b5403100500000000424242
3420 DATA 424242424242429b050b005e87
3430 DATA 00003537212721000101014024
3440 DATA 79736b00006a657374406c6f67
3450 DATA 69637a6e69654035333a2b2f24
3460 DATA 3a2f2e399b2c252f2ee002e102
3470 DATA 0080

Lesław Pasternak
Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002