Tajemnice ATARI

Ludzie listy piszą...


    Ireneusz Pełech z Polkowic

Program "Wklepywacz" autorstwa pana Stanisława Drozdy prezentowany w rubryce "5 linii" w TA 5/92 nie działa poprawnie z "Generatorem Kodów Kontrolnych". Spowodowane jest to użyciem w 1 linii instrukcji GR. 0, która kasuje ekran, a także wyłącza "GKK".

    Poniżej podaję jak powinna wyglądać pierwsza linia, ażeby programy te współpracowały ze sobą bez żadnych przeszkód:

l DIM A$(12):GRAPHICS 0:? USR(35999):L
IST:K=PEEK(84)-1:FOR I=2 TO 5:LOCATE I
,K,X:A$(I-1)=CHR$(X):NEXT I
    Program w takiej formie nie będzie działał poprawnie bez "GKK".


    Marcin Kobierzyński z Częstochowy nadesłał "łatę" do programu Chaos Music Composer, umożliwiającą pracę w systemach TURBO, które definiują urządzenie "T:". Łata zamienia po prostu w odpowiednim miejscu CMC literkę D na T. Można zatem odwoływać się do magnetofonu w systemie normalnym - podając C: lub w systemie turbo - podając nazwę utworu.
1000 REM Handler T: w CMC
1010 DATA 9026,68,84
    Łatę wprowadzamy przy pomocy programu "Patcher" z TA 7/91.

Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002