Tajemnice ATARI

E=mc2


    Jest rok 2012. Powszechne korzystanie z energii atomowej sprawiło, że w ciągu minionej dekady powstała olbrzymia ilość radioaktywnych odpadów. Już pod koniec ubiegłego stulecia problem ich likwidacji spędzał sen z powiek wielu naukowcom i ekologom. Dotychczas, mimo olbrzymiego rozwoju techniki, nie wynaleziono skutecznego i bezpiecznego sposobu ich eliminacji ze środowiska, i tak już mocno skażonego. Ale oto pojawiła się szansa. Grupa naukowców opracowała skuteczną metodę wykorzystującą pole siłowe, wewnątrz którego możliwe jest przeprowadzenie eksplozji nuklearnej bez szkody dla środowiska zewnętrznego. Przystąpiono więc do likwidacji odpadów składowanych w starych bunkrach na terenie poligonów wojskowych. Teren poligonów otoczono polem siłowym, a do wnętrza bunkrów wjechały zdalnie sterowane spychacze.

   Do sterowania maszynami został wybrany człowiek o największych predyspozycjach - człowiek o pewnej ręce i nieprzeciętnej zdolności przewidywania, czytelnik "Tajemnic Atari", właśnie TY!

   Aby przejąć kontrolę nad spychaczem użyj joysticka lub klawiatury. Klawisz ESC w obecności napisu GAME OVER lub CONTROL ESC podczas gry powoduje powrót do programu nadrzędnego. ESC lub BREAK w czasie gry są ratunkiem w przypadku popełnieniu błędu.

1000 REM *--------------------------*
1002 REM : E=mc^2          :
1004 REM : autor: Dariusz Zolna  :
1006 REM : (c) 1992 Tajemnice ATARI :
1008 REM *--------------------------*
1010 DATA ffff0040ff4300000000000000
1020 DATA 007e3cbde77ee7bd006c397f57
1030 DATA 577f396c00bde77ee7bd3c7e36
1040 DATA 9cfeeaeafe9c36001c3c7c1c1c
1050 DATA 7f00003e7f673f077e00003e7f
1060 DATA 073e787f00070c191b1b190c07
1070 DATA e030d81818d830e000182c5e7e
1080 DATA 3c5a0000182c5e7e3c18810018
1090 DATA 2c5e7e3c188100182c5e7e3c5a
1100 DATA 0000182c5e7e1c180000182c5e
1110 DATA 6e3c180000182c567e3c180000
1120 DATA 18285e7e3c1800005a2c5e7e3c
1130 DATA 180081182c5e7e3c180081182c
1140 DATA 5e7e3c1800005a2c5e7e3c1800
1150 DATA 00180c5e7e3c180000182c4e7e
1160 DATA 3c180000182c5e763c18000018
1170 DATA 2c5e7e38180000001818001818
1180 DATA 00007f7f606f6d6a6c00fcfa0c
1190 DATA ea4caa6c6a6d6b607f552a006a
1200 DATA ecea0cfa54aa006a6c6a6c6a6c
1210 DATA 6a6c7c2810baee7ceeba003e63
1220 DATA 637f636300007e637e63637e00
1230 DATA 003e636060633e00007c666363
1240 DATA 667c00007e607c60607f00007f
1250 DATA 607c60606000003e606763633e
1260 DATA 000063637f63636300003f0c0c
1270 DATA 0c0c3f00007f030303633e0000
1280 DATA 666c786c666300006060606060
1290 DATA 7f000063777f6b636300006373
1300 DATA 7b6f676300003e636363633e00
1310 DATA 007e6363637e6000003e636363
1320 DATA 663b00007e6363637e6300003e
1330 DATA 603e03037e0000ff1818181818
1340 DATA 000063636363633e0000636363
1350 DATA 361c08000063636b7f77630000
1360 DATA 63361c1c36630000c3663c1818
1370 DATA 1800007f060c18307f0000ffff
1380 DATA 00ff55aa00187f060c18307f00
1390 DATA 00606c7870607f003f61474f5f
1400 DATA 5f7f5ffc36fefefc00fcfe0018
1410 DATA 2c5e7e3c180018182c5e7e3c18
1420 DATA 0000182c5f7f3c180018182c5f
1430 DATA 7f3c180000182c5e7e3c181818
1440 DATA 182c5e7e3c181800182c5f7f3c
1450 DATA 181818182c5f7f3c181800182c
1460 DATA defe3c180018182cdefe3c1800
1470 DATA 00182cdfff3c180018182cdfff
1480 DATA 3c180000182cdefe3c18181818
1490 DATA 2cdefe3c181800182cdfff3c18
1500 DATA 1818182cdfff3c1818fffedafe
1510 DATA fedafe80ff829abebe9afe807e
1520 DATA 2418bde77ee7bdd871fbadadfb
1530 DATA 71d8bde77ee7bd18247e1b8edf
1540 DATA b5b5df8e1b182c5e7e3c3c1800
1550 DATA 000c3a7d7f3e0c0000183c3c7e
1560 DATA 7a341800307cfebe5c30008822
1570 DATA 882288228822aa55aa55aa55aa
1580 DATA 55bbeebbeebbeebbeeffffffff
1590 DATA ffffffffbbeebbeebbeebbeeaa
1600 DATA 55aa55aa55aa557cfee6e6a6a6
1610 DATA fe7c183878782828fefe7cfece
1620 DATA 1c2850fefe7cfec61c0acafe7c
1630 DATA 1c3870fef6141c1cfefec0fc0a
1640 DATA 0afe7c7efee0fca6a6fe7cfefe
1650 DATA 0e7c6c2838387cfec67ca6a6fe
1660 DATA 7c7cfec6fe7a0afefc7effffff
1670 DATA ffffff7e3c7effffffff7e3c00
1680 DATA 3c7e7e7e7e3c0000183c7e7e3c
1690 DATA 18000000183c3c180000000000
1700 DATA 18180000000000007fcfff7f00
1710 DATA 0f181193d7d79f17ff4cffffff
1720 DATA ffcfcfffddffffffff3f3f1fb0
1730 DATA a3a7afafbfafff9bffffff8080
1740 DATA 801ebfa78e14293f3f007fcfff
1750 DATA 7f000000179fd7df9717190fcf
1760 DATA cfcfcfcbcbc6803f3f3f3f2f2f
1770 DATA 331fafbfafbfafafb31f808080
1780 DATA ffffffffff0000000080808000
1790 DATA 5f7f5f7f5f5f673ffefc00fcfe
1800 DATA fefefcffff00447d4fa270bd40
1810 DATA 033007bd4203c907f0098a38e9
1820 DATA 10aad0ed3860a9b59d4403a953
1830 DATA 9d4503ad300238e9b59d4803ad
1840 DATA 3102e9539d49032056e4bd4803
1850 DATA 1869b58d684fbd490369538d69
1860 DATA 4fa94c8d0044a95d8d0144a944
1870 DATA 8d0244a90c9d42032056e4a002
1880 DATA b92f02997e4fb9c50299814f88
1890 DATA 10f1adf4028d844fadd9028d85
1900 DATA 4fadda028d864fad684fc9b6ad
1910 DATA 694fe953b009a95048a94c484c
1920 DATA 0a4aa9218d2f02a9b58d3002a9
1930 DATA 4f8d3102a9008dc602a90c8dc5
1940 DATA 02a9408df402a9078dd9028dda
1950 DATA 0220984ea9008d604f8d614f8d
1960 DATA 624f4cdd4620464d20f34ba980
1970 DATA 8511a9008d634f8d644f8d5d4f
1980 DATA 8d664fa9ff8dfc028d674fa514
1990 DATA c514f0fcee5d4fad5e4ff003ce
2000 DATA 5e4fadfc028d564fa90f8d574f
2010 DATA ad5d4f2903d006ad78028d574f
2020 DATA ad564fa203dd6a4ff006ca10f8
2030 DATA 4c2b45bd6e4f8d574fad574fc9
2040 DATA 0fd0034c0a46c907d02ea9018d
2050 DATA 5c4fae584fe8e8ac594f20914a
2060 DATA ae584fe00fb009e8ac594f205b
2070 DATA 4a9008a90a8d5e4f4c6745ee58
2080 DATA 4f4c0346ad574fc90bd02ea903
2090 DATA 8d5c4fae584fcaf001caac594f
2100 DATA 20914aae584ff009caac594f20
2110 DATA 5b4a9008a90a8d5e4f4c9c45ce
2120 DATA 584f4c0346ad574fc90dd02ea9
2130 DATA 028d5c4fae584fac594fc8c820
2140 DATA 914aae584fac594fc00fb006c8
2150 DATA 205b4a9008a90a8d5e4f4cd145
2160 DATA ee594f4c0346ad574fc90ed032
2170 DATA a9008d5c4fae584fac594f88f0
2180 DATA 018820914aae584fac594ff006
2190 DATA 88205b4a9008a90a8d5e4f4c0a
2200 DATA 46ce594fa9078d664f854da9ff
2210 DATA 8dfc02ae5a4fac5b4f209d4aa9
2220 DATA 00a891b0ae584fac594f209d4a
2230 DATA a252ad5e4ff007a9028d664fa2
2240 DATA 018a186d5c4fa00091b0ad584f
2250 DATA 8d5a4fad594f8d5b4f20394720
2260 DATA c74a20f34bad5f4fd0034cd147
2270 DATA a511d0034ccf46ad564fc91cd0
2280 DATA 034ccf46c99cd0034c224aad63
2290 DATA 4fc999d005cd644ff013f8ad64
2300 DATA 4f1869018d644fad634f69008d
2310 DATA 634fd8a200a000ad664ff00d29
2320 DATA 03aaad664f18690aa8ce664f8c
2330 DATA 00d28e01d2a200a000ad674fc9
2340 DATA fff00ea8ad5d4f29010a0a09e0
2350 DATA aaee674f8c02d28e03d24cec44
2360 DATA 208947ad654ff006ce654f4ccc
2370 DATA 44a97985b2a95285b3a92b85b0
2380 DATA a95085b1a202a00ab1b091b288
2390 DATA 10f9a0b0a90b20444fa0b2a920
2400 DATA 20444fca10e6a9ff8dfc02adfc
2410 DATA 02c9ffd005ad8402d0f4adfc02
2420 DATA a2ff8efc02c91cd0034c224aa9
2430 DATA 048d654fa9008d544f8d664f4c
2440 DATA cc44ad634fa000207647ad644f
2450 DATA a002207647a00aa90099895388
2460 DATA 10faa920ac654f883006998953
2470 DATA 4c5847a005ad604f207647a007
2480 DATA ad614f207647a009ad624f484a
2490 DATA 4a4a4a208047c868290f186960
2500 DATA 99295360a900a0079900d28810
2510 DATA faae584fac594f209d4aa9648d
2520 DATA 00d2a000a200a514186904c514
2530 DATA d0fc8a18696a91b08e554fa906
2540 DATA 38ed554f0a8d01d2e8e00690df
2550 DATA a90091b08d00d28d01d260f8ad
2560 DATA 634f29f08d634fad644f4a4a4a
2570 DATA 4a0d634fa99938ed634f186d62
2580 DATA 4f8d624fa9006d614f8d614fa9
2590 DATA 006d604f8d604fd8a900a00799
2600 DATA 00d28810faae584fac594f209d
2610 DATA 4aa9278d01d2a9968d554fa000
2620 DATA a2208a4a4a186514c514d0fc8a
2630 DATA 290318695291b08a29010a0a0a
2640 DATA 186d554f8d00d2ad554f38e903
2650 DATA 8d554fca10d5a90091b08d00d2
2660 DATA 8d01d2a99685b0a95185b1a20f
2670 DATA a00fb1b038e90ac910b004a95a
2680 DATA 91b08810f0a0b0a92020444fca
2690 DATA 10e4a9648d00d2a9968d02d2a9
2700 DATA c88d04d2a9fa8d06d2a514c514
2710 DATA f0fc20cf4aa99685b0a95185b1
2720 DATA a97585b2a95085b3a0009891b2
2730 DATA c8d0fba514c514f0fca200a000
2740 DATA b1b2f0034c6849b1b038e95ac9
2750 DATA 0690034c684991b2e000f01aa5
2760 DATA b038e92085b4a5b1e90085b5b1
2770 DATA b438e95ac9069004a95a91b4c0
2780 DATA 00f01aa5b038e90185b4a5b1e9
2790 DATA 0085b5b1b438e95ac9069004a9
2800 DATA 5a91b4e00ff029a5b018692085
2810 DATA b4a5b1690085b5a5b218691085
2820 DATA b6a5b3690085b7b1b438e95ac9
2830 DATA 069006a95a91b491b6c00ff029
2840 DATA a5b018690185b4a5b1690085b5
2850 DATA a5b218690185b6a5b3690085b7
2860 DATA b1b438e95ac9069006a95a91b4
2870 DATA 91b6c8c010b0034cbd48a0b0a9
2880 DATA 2020444fa0b2a91020444fe8e0
2890 DATA 10b0034cbb48a99685b0a95185
2900 DATA b1a20fa00fb1b038e95ac906b0
2910 DATA 448810f4a0b0a92020444fca10
2920 DATA e8a007a514186904c514d0fc8c
2930 DATA 01d28c03d28c05d28c07d288d0
2940 DATA e8a900a0079900d28810faee54
2950 DATA 4f20464db0034ccf44a9008d54
2960 DATA 4f4ccc44ad0ad2290709088d01
2970 DATA d2ad0ad2290709088d03d2ad0a
2980 DATA d2290709088d05d2ad0ad22907
2990 DATA 09088d07d24c9248a200a9099d
3000 DATA 4203689d4403689d45039d4803
3010 DATA 9d49032056e4a002b97e4f992f
3020 DATA 02b9814f99c5028810f1ad844f
3030 DATA 8df402ad854f8dd902ad864f8d
3040 DATA da02a9ff8dfc02a514186905c5
3050 DATA 14d0fca9ff8dfc026c0a00209d
3060 DATA 4aa000b1b0d0021860c940d013
3070 DATA b1b2d00fad5c4f18695691b0a9
3080 DATA 648d674f3860c951d00eb1b2d0
3090 DATA 0aa90091b0a95191b218603860
3100 DATA 209d4aa5b085b2a5b185b360a9
3110 DATA 0085b1980a26b10a26b10a26b1
3120 DATA 0a26b10a26b185b08aa0b02044
3130 DATA 4fa5b018699685b0a5b1695185
3140 DATA b160ad5d4f2903f00160a99685
3150 DATA b0a95185b1a97585b2a95085b3
3160 DATA a0009891b2c8d0fba20f8a48a0
3170 DATA 0fb1b2d021b1b0a209dd874ff0
3180 DATA 06ca10f84c124b8a0aaabd914f
3190 DATA 8d104bbd924f8d114b20364b88
3200 DATA 10d8a0b0a92020444fa0b2a910
3210 DATA 20444f68aaca10c160b1b01869
3220 DATA 0191b060a90091b060a5b038e9
3230 DATA 2085b4a5b1e90085b5b1b4f00a
3240 DATA a94091b0a9ff8d674f60a90091
3250 DATA b0a95691b460a5b018690185b4
3260 DATA a5b1690085b5a5b218690185b6
3270 DATA a5b3690085b7b1b4f00aa94091
3280 DATA b0a9ff8d674f60a90091b0a957
3290 DATA 91b491b660a5b018692085b4a5
3300 DATA b1690085b5a5b218691085b6a5
3310 DATA b3690085b7b1b4f00aa94091b0
3320 DATA a9ff8d674f60a90091b0a95891
3330 DATA b491b660a5b038e90185b4a5b1
3340 DATA e90085b5a5b238e90185b6a5b3
3350 DATA e90085b7b1b4f00aa94091b0a9
3360 DATA ff8d674f60a90091b0a95991b4
3370 DATA 91b660a9008d5f4fa99685b0a9
3380 DATA 5185b1a20fa00fb1b038e956c9
3390 DATA 04b003ee5f4fb1b0203b4d9003
3400 DATA 4c994cee5f4fa9008d554fa5b0
3410 DATA 38e92085b2a5b1e90085b3b1b2
3420 DATA 203b4db008ad554f09018d554f
3430 DATA a5b018690185b2a5b1690085b3
3440 DATA b1b2203b4db008ad554f09028d
3450 DATA 554fa5b018692085b2a5b16900
3460 DATA 85b3b1b2203b4db008ad554f09
3470 DATA 048d554fa5b038e90185b2a5b1
3480 DATA e90085b3b1b2203b4db008ad55
3490 DATA 4f09088d554fad554f094091b0
3500 DATA c90a9007c91ab00320b84c8830
3510 DATA 034c044ca0b0a92020444fca30
3520 DATA 034c024c60ad5d4f2901d005b1
3530 DATA b04ccf4cb1b0186901c91a9002
3540 DATA a90a91b0a5b038e92085b2a5b1
3550 DATA e90085b3200e4da5b018690185
3560 DATA b2a5b1690085b3200e4da5b018
3570 DATA 692085b2a5b1690085b3200e4d
3580 DATA a5b038e90185b2a5b1e90085b3
3590 DATA b1b2203b4db025ad0ad2290f18
3600 DATA 690a91b2f8ad624f1869108d62
3610 DATA 4fad614f69008d614fad604f69
3620 DATA 008d604fd860c9409005c950b0
3630 DATA 01603860203947a9b585b0a953
3640 DATA 85b1ae544ff0328a48a210a000
3650 DATA b1b08d554fe6b0d002e6b1a5b0
3660 DATA cd684fa5b1ed694fb012ad554f
3670 DATA c99bd0e2ca10dd68aacad0d44c
3680 DATA 884d683860a97585b2a95085b3
3690 DATA a900a891b2c8d0fb8d584f8d59
3700 DATA 4f8d5a4f8d5b4fa200a5b0cd68
3710 DATA 4fa5b1ed694fb0538a48a000b1
3720 DATA b0c99bf034c926d01068488d59
3730 DATA 4f8d5b4f8c584f8c5a4fb1b0a2
3740 DATA 05dd724ff003cad0f8bd784fc9
3750 DATA 0ad008ad0ad2290f18690a91b2
3760 DATA c8c01090c6c898a0b020444fa0
3770 DATA b2a91020444f68aae8e01090a1
3780 DATA a97585b0a95085b1a000b1b038
3790 DATA e90ac910900ec8d0f46868a950
3800 DATA 48a95c484c0a4aa97d85b4a952
3810 DATA 85b5a9ec85b6a95085b7a2008a
3820 DATA 48a514186904c514d0fca5b485
3830 DATA b0a5b585b1a5b685b2a5b785b3
3840 DATA 8a382a8d554faaac554fb1b291
3850 DATA b08810f9a0b0a92020444fa0b2
3860 DATA a91020444fca10e5a5b438e921
3870 DATA 85b4a5b5e90085b5a5b638e911
3880 DATA 85b6a5b7e90085b768aae8e008
3890 DATA 90a21860a00098997551997552
3900 DATA 99b552c8d0f4a20020f24ea204
3910 DATA 20f24ea20820f24ea20c20f24e
3920 DATA a9aa85b0a95185b1a9cf85b2a9
3930 DATA 4f85b3a208a008b1b291b08810
3940 DATA f9a0b0a92020444fa0b2a90920
3950 DATA 444fca10e6a00ab1b299095388
3960 DATA 10f860bda54f85b0bda64f85b1
3970 DATA bda74fa8bda84faa8c554fa93b
3980 DATA 91b088d0fba91b91b0ac554fa9
3990 DATA 1c91b0a0b0a92020444fa000a9
4000 DATA 1f91b0ac554f91b0cad0ebac55
4010 DATA 4fa93b91b088d0fba91d91b0ac
4020 DATA 554fa91e91b060187900009900
4030 DATA 00a90079010099010060000000
4040 DATA 00000000000000000000000000
4050 DATA 00000000b55307060f0e070b0d
4060 DATA 0e202625236f2a00005150400a
4070 DATA 874f7450565758595a5b5c5d5e
4080 DATA 5f364b5a4b8d4bc04b294b294b
4090 DATA 294b294b294b314b7551111188
4100 DATA 510c0ae8520c0368530c027070
4110 DATA 70427551020202020202020202
4120 DATA 020202020202020241b54f3e3f
4130 DATA 707172737475767e7f7778797a
4140 DATA 7b7c7d00000022391a00000000
4150 DATA 2421322935333a0000003c2f3d
4160 DATA 2e210000000000000000000000
4170 DATA 00080900050606070034212a25
4180 DATA 2d2e2923250000213421322900
4190 DATA 0034292d251a302f292e34331b
4200 DATA 3b3b3b3b3b3b3b3b3b1c1f2721
4210 DATA 2d25002f3625321f1d3b3b3b3b
4220 DATA 3b3b3b3b3b1e4272616b20706c
4230 DATA 616e737a212121fd9b4e69656b
4240 DATA 6f6d706c65746e6120706c616e
4250 DATA 737a61212121fd9be002e3025d
4260 DATA 440044

    Powyższe dane należy przetworzyć na plik binarny przy pomocy Zgrywusa+ z TA 2/92. Otrzymany w ten sposób program nie zawiera definicji plansz, lecz każdy może je bez trudu wykonać sam. W tym celu można użyć dowolnego edytora tekstów (np. Panther, QA albo XLFriend). Każda plansza może się składać z następujących elementów:

   & - spychacz
   # - mur twardy
   % - ruchoma przeszkoda
   o - pojemnik z uranem
   * - pojemnik z materiałem bliskim masie krytycznej

   Planszemają wymiary 16 na 16 elementów, a ich granice nie muszą być oznaczane żadnymi znakami (jak to było w "THW JET"). Poszczególne plansze należy oddzielić "pustą" linią. Na każdej planszy musi znajdować się co najmniej jeden znak *.

   Poniżej znajduje się kilka przykładowych plansz, które mogą się przydać do szybkiego rozpoczęcia zabawy. Plansze łączy się z właściwą grą za pomocą kopiera scalającego(np. APPEND z TA 5/91) lub przy użyciu opcji "append" DOS-a.

     #
 &   # #
   # # # o
    # #
 o   #
       #
#####
    **  ###
 ###  **
      #####
 #
   #   o
   # #
  o # # #
   # #
   #

##########
#    #
# #%#### #
# #  % #
# # o # #
# %  # #
# ####%# #######
#    *   #
#   &    #
####### ####%# #
   # %  # #
   # # o # #
   # #  % #
   # #%#### #
   #    #
   ##########

########
#  # #
# & o #
#   #
#  # #########
#  # #*#   #
# % ## # #   #
#      o #
#   # #   #
##### ##    #
#  % %    #
# % % %    #
# % % % %#### #
########## o  #
#       #
################


   Życząc wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku żegna się z Wami

Dariusz Żołna

Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001