Tajemnice ATARI

BATCH


czyli tworzenie plików wsadowych


   Podczas współpracy komputera ze stacją dysków bardzo często wykonywane są te same operacje. Wiąże się to zwykle z wydawaniem DOS-owi tych samych poleceń, co jest czasochłonne, męczące i nudne.

   Plik wsadowy (ang. batch) jest to plik, zawierający rozkazy DOS-u, które (po jednorazowym wywołaniu) są wykonywane kolejno przez system bez potrzeby ingerencji użytkownika.

   Zasada działania programu opiera śie na utworzeniu własnej tablicy sterownika edytora ekranowego, tzw. handlera "E:". Różni się on od standardowego jedynie wektorem obsługi procedury GET BYTE. Przekazuje ona kolejne bajty zapisanego tekstu (rozkazów DOS-u) tak, jakby były wprowadzane z klawiatury. Jeżeli w tekście zamieścimy znak o kodzie 125 (klawisz "<" z wciśniętym SHIFT) to po jego odczytaniu z bufora program wstrzyma swe działanie aż do chwili naciśnięcia dowolnego klawisza. Użycie w dowolnym momencie klawisza BREAK spowoduje przerwanie wykonywania się pliku wsadowego. Przykładowi, Jeżeli stworzymy taki plik:

DIR
RUN E477

to w wyniku jego wykonania zostanie wyświetlony katalog dysku, a po naciśnięciu dowolnego klawisza wykona się procedura zimnego startu.

   Po uruchomieniu programu BATCH FILE MAKER widać okienko zawierające cztery opcje:

 • Utworzenie tekstu
     Wybór tej opcji pozwala stworzyć nowy plik wsadowy. Koniec redagowania pliku - kombinacja klawiszy CONTROL i 3. Naciśnięcie klawisza ESC spowoduje opuszczenie okienka edycyjnego bez przyjęcia utworzonego tekstu. W górnej części okienka pojawiają się informacje dotyczące numeru wiersza, w którym znajduje się kursor oraz rozmiar pozostałej wolnej pamięci. "Wolne" jest uaktualniane po każdorazowym zaakceptowaniu nowej linii.
 • Wgranie tekstu
     Ta opcja służy do wprowadzenia pliku wsadowego z urządzenia zewnętrznego, np. ze stacji dysków. Po wczytaniu pliku możliwe jest jego redagowanie.
 • Nagranie pliku BATCH
     Z pomocą tej opcji można zapisać utworzony ciąg rozkazów na dowolnym urządzeniu zewnętrznym.
 • Powrót do sytemu
     Opcja ta powoduje powrót do programu nadrzędnego.

     Program obsługi znajduje się na szóstej stronie pamięci, a tekst zajmuje czwartą i piątą stronę. Należy się więc wystrzegać zmian w tym obszarze podczas pracy BATCH-a. Bufor tekstu ma długość 512 bajtów, jest to w większości przypadków wielkość wystarczająca.

     Aby otrzymać samodzielny program maszynowy, zdatny do użyda pod kontrolą DOS-u lub COS-u, trzeba się posłużyć programem Zgrywus+ z TA 6/91 z (poprawką z TA 8/91).

  1000 REM *--------------------------*
  1002 REM : Batch File Maker     :
  1004 REM : autor: L. Pasternak   :
  1006 REM : (c) 1992 Tajemnice ATARI :
  1008 REM *--------------------------*
  1010 DATA FFFF0006B806FFFF0606AE06A2
  1020 DATA FDE8E8E8BD1A03C945D0F68EA1
  1030 DATA 06BD1B038D2A068DA306BD1C03
  1040 DATA 8D2B068DA806A00EB9290699AF
  1050 DATA 068810F7A9468DB306A9068DB4
  1060 DATA 06A9AF9D1B03A9069D1C0360AD
  1070 DATA FC02C91CD00CA9FF8DFC02A088
  1080 DATA 84114CA006ADAE06CD7006D00C
  1090 DATA AC6F06C8CCAD06900320A006AD
  1100 DATA 0004A8C97DD018EE6F06D003EE
  1110 DATA 7006A2FFA511F0CFECFC02F0F7
  1120 DATA 8EFC0230CCEE6F06D003EE7006
  1130 DATA ADB60648ADB506489860A23DA9
  1140 DATA 3D9D1B03A93D9D1C03600000E0
  1150 DATA 02E102060600040000E002E102
  1160 DATA BF8E008BE2974CBF8EA2012037
  1170 DATA 8BA90085D6207F8C9004A90385
  1180 DATA D620C18CA4D69848B92F8B85D2
  1190 DATA B9338B85D3202C8B6810DE6CD2
  1200 DATA 00F8FFD7508E8E9091A9A485D2
  1210 DATA A98D85D3A000CAF015A006B1D2
  1220 DATA C8C99BD0F9981865D285D290EA
  1230 DATA E6D3B0E6A203B1D295CC9DDF97
  1240 DATA C8CA10F5200C8DA200A5CF85D6
  1250 DATA A4CEB1D081D420E48C8810F620
  1260 DATA F48CC6D610EDA003B9CC0081D4
  1270 DATA 20E48C8810F5200C8DA5CE85D6
  1280 DATA A200A000BDF68B91D0E8C8BDF6
  1290 DATA 8B91D0C6CED0F6E8BDF68B91D0
  1300 DATA 20F48CC6CFF008A203A5D685CE
  1310 DATA D0D9E8E6CFE00790F3A004B1D2
  1320 DATA 85CCC8B1D285CD84CE200C8DA0
  1330 DATA 0084CFE6CEA4CEB1D2A4CFC99B
  1340 DATA F00FC940F00591D0C8D0E920F4
  1350 DATA 8C4CD68B605152457C007C5A52
  1360 DATA 43A200A00020EB8CA1D499CC00
  1370 DATA C8C004D0F3200C8DA4CF20F48C
  1380 DATA 88D0FAA200A00020EB8CA1D491
  1390 DATA D0C8C4CE90F4F0F220008DC6CF
  1400 DATA 10E9A00020EB8CA1D499CC0099
  1410 DATA DF97C8C004D0F0200C8D20E48C
  1420 DATA 88D0FA60A6D6F00EC6D620708C
  1430 DATA A900A891CAC891CA8A60A514C5
  1440 DATA 14F0FCE6CAD002E6CB60A514C5
  1450 DATA 14F0FCA5CAD002C6CBC6CA60A0
  1460 DATA 03B9DF9799CC008810F7200C8D
  1470 DATA A4D620F48C8810FA20C18C201B
  1480 DATA 8DB023C90FD00CA5D6C903F0F1
  1490 DATA 20CE8C4C988CC90ED00AA5D6F0
  1500 DATA E320D98C4C988CC90CD0D91860
  1510 DATA A4CE88B1D0498091D088D0F760
  1520 DATA 20C18C20F48CE6D64CC18C20C1
  1530 DATA 8C20008DC6D64CC18CE6D4D002
  1540 DATA E6D560A5D4D002C6D5C6D460A5
  1550 DATA D018692885D09002E6D160A5D0
  1560 DATA 38E92885D0B002C6D160A5CCA6
  1570 DATA CD18655885D08A655985D160A2
  1580 DATA FF8EFC02ECFC02F0FBADFC028E
  1590 DATA FC022083F9C91CF00218603860
  1600 DATA 18655885CA8A655985CBA514C5
  1610 DATA 14F0FCA9CB8D2602A9918D2702
  1620 DATA A90A8D180285D7A9008D190260
  1630 DATA A514C514F0FCA90085D78D1802
  1640 DATA 600A084AC960B006E91FB00269
  1650 DATA 600A286A6085D2A90085CC85CD
  1660 DATA A20FF8980AA826D2A5CC65CC85
  1670 DATA CC26CDCA10F0D8A002A5CC20B9
  1680 DATA 91A5CD4CC29105150149720135
  1690 DATA 74776F727A656E69650074656B
  1700 DATA 73747540376772616E69650074
  1710 DATA 656B737475402E616772616E69
  1720 DATA 6500706C696B75002221342328
  1730 DATA 40306F77726F7400646F007379
  1740 DATA 7374656D759B04150149720100
  1750 DATA 2221342328000026292C25002D
  1760 DATA 212B2532400000377269747465
  1770 DATA 6E006279002C252F2E40082309
  1780 DATA 0034616A656D6E696365002134
  1790 DATA 2132299B021801C4ED012E617A
  1800 DATA 77611A9B021801EC15022E617A
  1810 DATA 77611A9B021102143D022E6100
  1820 DATA 7065776E6F001F0008340F2E09
  1830 DATA 9B051501499F01226C61640003
  1840 DATA 10101100019B051501499C0130
  1850 DATA 6C696B007A62797400646C7567
  1860 DATA 699B051501499C012275666F72
  1870 DATA 006A6573740070757374799B0B
  1880 DATA 250191C00137696572737A1A00
  1890 DATA 1010110000376F6C6E651A0015
  1900 DATA 11129BA9108DD902A9038DDA02
  1910 DATA A90085D4A99985D5A20220378B
  1920 DATA A9008514A9FF8DFC02A613ADFC
  1930 DATA 02C9FFD004E413F0F520FF8BA9
  1940 DATA 00853F85404C038B3820A3924C
  1950 DATA 1F8FA20320378BA9F4A2012036
  1960 DATA 8D20E191905860208B919006A2
  1970 DATA 0120378B1820A39230034C9D90
  1980 DATA C0FFD007A900853F854060C088
  1990 DATA F0034CD38FA5D8D002C6D9C6D8
  2000 DATA A001B1D888A202D1D8D001CA8A
  2010 DATA 1865D885D89002E6D9A210A5D8
  2020 DATA 38E9009D4803A5D9E9049D4903
  2030 DATA 4CAE90A210209991208B919003
  2040 DATA 20FF8BA90420A3913057A90085
  2050 DATA 3F8540A9079D4203A9009D4403
  2060 DATA A9049D4503A9B99D4803A9009D
  2070 DATA 490320A091C088F06798302EA0
  2080 DATA A0B90604D90606D0278810F5A9
  2090 DATA 009D4403A9049D4503A9009D48
  2100 DATA 03A9029D490320A091C088F03C
  2110 DATA 9830034C9A904C6E91A9001869
  2120 DATA B99D4403A90469009D4503A947
  2130 DATA 9D4803A9019D490320A091C088
  2140 DATA F0059810D730D8BD48031869B9
  2150 DATA A8BD490369009006BC4803BD49
  2160 DATA 03489818690085D868690485D9
  2170 DATA A000A99B91D8A90085CEA90485
  2180 DATA CFA000B1CEC99BF052C8C02390
  2190 DATA F5981865CE85CE9002E6CFA6D8
  2200 DATA 86CCA4D984CDE8D001C886D886
  2210 DATA D284D984D3C006B045A200A1CC
  2220 DATA 81D2A5CDC5CFD006A5CCC5CEF0
  2230 DATA 13A5D2D002C6D3C6D2A5CCD002
  2240 DATA C6CDC6CC4C5A90A99BA00091CE
  2250 DATA 983865CE85CE9002E6CFA5D8C5
  2260 DATA CEA5D9E5CFB0924C118F209991
  2270 DATA A900853F8540A20720378B201B
  2280 DATA 8D4CFF8BBD4803853F1869008D
  2290 DATA AD068DB706BD4903854069048D
  2300 DATA AE068DB806ADB706D003CEB806
  2310 DATA CEB7064C9991A53F0540D00BA2
  2320 DATA 0820378B201B8D4CFF8BA20420
  2330 DATA 378BA91CA20220368D20E19190
  2340 DATA 0160208B91900320FF8BA90820
  2350 DATA A3913065A90B9D4203A9009D44
  2360 DATA 03A9069D4503A9B99D4803A900
  2370 DATA 9D490320A0913047A9009D4403
  2380 DATA A9049D4503A53F9D4803A5409D
  2390 DATA 490320A091302E209991302920
  2400 DATA 8B91B00160A2014C378BA20520
  2410 DATA 378B201B8D4820FF8B68C92DF0
  2420 DATA 04C90CD00620FF8B6868684C99
  2430 DATA 91A900207C8D208B919005A201
  2440 DATA 20378BA20620378B209991201B
  2450 DATA 8D4CFF8BADC097C945F004C953
  2460 DATA D001601860A210A90C9D42034C
  2470 DATA 56E4A2109D4A03A9C09D4403A9
  2480 DATA 979D4503A9039D4203D0E74820
  2490 DATA C291684A4A4A4A290F0910996E
  2500 DATA 8E886008489848A000B1CA4980
  2510 DATA 91CAA5D78D180268A8682860A2
  2520 DATA 0086DC86D6BDC0979DCF97E8C9
  2530 DATA 9BD0F5A6D6BDCF97C99BF01320
  2540 DATA 6B8DA0038C1802A00091CA2063
  2550 DATA 8CE6D6D0E4201B8DB03DA6DCD0
  2560 DATA 21E6DCC90CF01BC934F0174820
  2570 DATA 508CD004684C3892A000A90091
  2580 DATA CAA99B9DCE97D0EAC90CD01DA5
  2590 DATA D618F0CD08A200BDCF979DC097
  2600 DATA E8C99BD0F52808205D8D20FF8B
  2610 DATA 2860AAC934D00C20508CF08FA9
  2620 DATA 9B9DCE97D088BD51FBC92EF01F
  

  Lesław Pasternak • Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

  Pixel 2001