Tajemnice ATARI

DALEJ NIŻ SŁOŃCE


   Gra polega na zestrzeleniu jak największej liczby wrogich statków kosmicznych, które osłaniane są przez statek-tarczę. Grający ma 16 pocisków do zestrzelenia każdej eskadry. Po ich wyczerpaniu gra kończy się. Po zestrzeleniu całej eskadry składającej się z 9 pojazdów zapas pocisków jest uzupełniany.

   Aby otrzymać grę zdatną do uruchomienia przy pomocy DOS-u lub COS-u, należy widniejące niżej wiersze DATA połączyć z programem Zgrywus+ z TA 6/91 (z poprawką z TA 7/91). Wykonanie tęgo programu pozwoli zapisać grę na kasecie lub dyskietce w postaci samodzielnego pliku binarnego.

   Grę uruchamia się przez naciśnięcie START, dowolnego klawisza lub przycisku dżojstika. Sterownie odbywa się przy pomocy dżojstika lub klawiszy kursora oraz klawisza SHIFT. Podczas gry naciśnięcie klawisza i CLEAR powoduje powrót do planszy tytułowej, a ESC powrót do programu nadrzędnego.


1000 REM *--------------------------*
1002 REM :     Dalej niz Slonce     :
1004 REM :   autor: Dariusz Zolna   :
1006 REM : (c) 1992 Tajemnice ATARI :
1008 REM *--------------------------*
1010 DATA FFFF00882D8F6820228D20078C
1020 DATA ADFC02C9FFF0038D7A8DA9FF8D
1030 DATA FC02A514C514F0FCADFC02C91C
1040 DATA D0034C2D8DCD7A8DF0E620E38C
1050 DATA A55818695C85B0A559690085B1
1060 DATA A213A00FA90091B08810F9A5B0
1070 DATA 18692885B0A5B1690085B1CA10
1080 DATA E7A55818693885B0A559690085
1090 DATA B1A002A99091B08810FBA9018D
1100 DATA DA028DD902209C8CA9908D748D
1110 DATA 8D758D8D768DA9068D408DA907
1120 DATA 8D718D201D89AEFC02AD7C02D0
1130 DATA 02A206AD7D02D002A2078EFC02
1140 DATA ADFC02C906F004C946D00ACE40
1150 DATA 8D1005A9008D408DADFC02C907
1160 DATA F004C947D00FEE408DAD408DC9
1170 DATA 0E3005A90D8D408DADFC02C91C
1180 DATA D0034C2D8DADFC02C936F032AD
1190 DATA 7B8D1003209C8CAD738DD00AAD
1200 DATA 728DC91030034CBD8BAD748DC9
1210 DATA 993011AD758DC999300AAD768D
1220 DATA C99930034CBD8B4C8C88A90020
1230 DATA 5E8C4C0188A9FF8DFC02A228AD
1240 DATA 0BD4D0FBCAD0F8AE558DBD508D
1250 DATA 8D4E8DEE558DAD558DC9043005
1260 DATA A9008D558DAE558DBD478D8D45
1270 DATA 8DA55818698485B0A559690085
1280 DATA B1A206A00FA90091B08810FBA5
1290 DATA B018692885B0A5B1690085B1CA
1300 DATA 10E7A55818692C85B0A5596903
1310 DATA 85B1A20FA037A90091B088CA10
1320 DATA FAA94185B2A98D85B3A5B0186D
1330 DATA 408D85B0A5B1690085B1A201A0
1340 DATA 02B1B291B08810F9A5B0186928
1350 DATA 85B0A5B1690085B1A5B2186903
1360 DATA 85B2A5B3690085B3CA10DAAD0F
1370 DATA D22908F005AD8402D031AD728D
1380 DATA C910302ACE738DA90F8D728DAD
1390 DATA 408D1869018D718DA90D8D428D
1400 DATA A55818697C85B0A559690385B1
1410 DATA AC738DA98091B0A55818695C85
1420 DATA B0A559690085B1A5B0186D718D
1430 DATA 85B0A5B1690085B1AC728DA5B0
1440 DATA 18692885B0A5B1690085B18810
1450 DATA F0AD728DA000AD4C8DAE728DE0
1460 DATA 103002A90091B0E010B018A900
1470 DATA A02891B0AD728DC910B00BCE72
1480 DATA 8D100BAD4C8D8D428DA9108D72
1490 DATA 8DA208BD568D3071A558186984
1500 DATA 85B0A559690085B1BD568D1865
1510 DATA B085B0A90065B185B1A5B0187D
1520 DATA 688D85B0A5B1690085B1A002B1
1530 DATA B0CD4C8DD037A9FF9D568DA910
1540 DATA 8D728DEE768DAD768DC99A3017
1550 DATA A9908D768DEE758DAD758DC99A
1560 DATA 3008A9908D758DEE748DCE7B8D
1570 DATA AD4C8D8D428D4CE08AB94D8D91
1580 DATA B08810BA208C8BCA1084CE9D8D
1590 DATA 30034C1A8BA9058D9D8DAD408D
1600 DATA CD7C8DB00DCE7C8D1017A9008D
1610 DATA 7C8D4C1A8BEE7C8DAD7C8DC90C
1620 DATA 3005A90B8D7C8DA55818697485
1630 DATA B0A559690185B1A5B0186D7C8D
1640 DATA 85B0A5B1690085B1A004B1B0CD
1650 DATA 4C8DD00BA9108D728DAD4C8D8D
1660 DATA 428DB97D8D91B08810E6A55818
1670 DATA 693885B0A559690085B1A002B9
1680 DATA 748D91B08810F8AD728DC91030
1690 DATA 02A9008D01D2A9328D02D2AC55
1700 DATA 8DB99E8D09E08D03D2290F0940
1710 DATA 8D02D260BD568DC9FFF014BD5F
1720 DATA 8D1010DE568D100AA9009D568D
1730 DATA A9009D5F8D60FE568DBD568DC9
1740 DATA 0E30F5A90D9D568DA9FF9D5F8D
1750 DATA 60A55818693885B0A559690085
1760 DATA B1A002B1B099A78D8810F8AD74
1770 DATA 8DCD778D3025AD758DCD788D30
1780 DATA 1DAD768DCD798D3015A002B1B0
1790 DATA 99B08D8810F8A002B9748D9977
1800 DATA 8D8810F7205E8C4C0188A55818
1810 DATA 693385B0A559690085B1A9A285
1820 DATA B2A98D85B3A92E85B4A98F85B5
1830 DATA A215A011B1B091B4B1B291B088
1840 DATA 10F5A5B018692885B0A5B16900
1850 DATA 85B1A5B218691285B2A5B36900
1860 DATA 85B3A5B418691285B4A5B56900
1870 DATA 85B5CA10C960A55818693385B0
1880 DATA A559690085B1A92E85B2A98F85
1890 DATA B3A215A011B1B291B08810F9A5
1900 DATA B018692885B0A5B1690085B1A5
1910 DATA B218691285B2A5B3690085B3CA
1920 DATA 10DA60A008B9828D99568DB98B
1930 DATA 8D99688DB9948D995F8D8810EB
1940 DATA A9088D7B8DA9108D738D8D728D
1950 DATA A55818697C85B0A559690385B1
1960 DATA A00FAD4C8D098091B08810FBAD
1970 DATA 408D8D718DEE718D60A9FF8DFC
1980 DATA 02ADFC02C9FFD016AD0FD22908
1990 DATA F00FAD1FD0C906F008AD8402F0
2000 DATA 034CE88CC91CD00568684C2D8D
2010 DATA A9018D8402A9FF8DFC02A51418
2020 DATA 690AC514D0FC60A007A9009900
2030 DATA D28810FA60A9108DD902A9038D
2040 DATA DA0220228D205E8C6C0A000600
2050 DATA 3E00489D4A80CED2CD803E7E80
2060 DATA 7F80EFD4EF800000050A03080D
2070 DATA 01060B010101FEFEFE01010100
2080 DATA 0000505050A0A0A00710109090
2090 DATA 9090909000000648D2CED24A00
2100 DATA 050A03080D01060B0000005050
2110 DATA 50A0A0A0010101FEFEFE010101
2120 DATA 00020406045580B4F99A909090
2130 DATA 8080B4EFF09A90909055FC0000
2140 DATA 00000000000000000000000000
2150 DATA 00FC80000000C94FC9595900C9
2160 DATA 4CD55900000080FC0000005959
2170 DATA C9595900C9004F59000000FC80
2180 DATA 000000D5004C4CD54CD54C4B00
2190 DATA 00000080FC0000000000495549
2200 DATA 49CB000000000000FC8000D5D5
2210 DATA D500D9D9D949C90000D5D5D500
2220 DATA 80FC00000000004B4B4B4BD500
2230 DATA 0000000000FC800000C94C594F
2240 DATA C959CC4FC94CC94C000080FC00
2250 DATA 00D559C900595959595900C900
2260 DATA 0000FC800000D54CD54CD54C4C
2270 DATA 4CD54CD54C000080FC484A484A
2280 DATA 484A484A484A484A484A484AFC
2290 DATA 80CAC8CAC8CAC8CAC8CAC8CAC8
2300 DATA CAC8CAC880FC00000000000000
2310 DATA 000000000000000000FC800000
2320 DATA 00000000246C61000000000000
2330 DATA 0080FC0234616A656D6E696300
2340 DATA 217461726902FC80000000006E
2350 DATA 61706973616C000000000080FC
2360 DATA 002461726975737A003A6F6C6E
2370 DATA 610E00FC800000000000000000
2380 DATA 000000000000000080FC000000
2390 DATA 086309002465002A6574000000
2400 DATA FC8000000012180E10180E1119
2410 DATA 191100000080D5808080808080
2420 DATA 80808080808080808080D5E002
2430 DATA E1020188

Dariusz ŻołnaPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001