Tajemnice ATARI

JBW Tape Boot
MAKER

    Każdy użytkownik magnetofonu ma w swojej kolekcji gry czy programy użytkowe przeniesione na kasetę z dyskietki. Charakteryzują się one tym, iż składają się z co najmniej dwu części. Pierwsza to tzw. loader, czyli procedura rozpoznająca i ładująca do pamięci właściwy program, zapisany wprawdzie na kasecie, ale w formacie DOS-owym. Najbardziej chyba rozpowszechnionym loaderem jest "wykrzyknik". Rozpoznać go można po długości - ma 6 rekordów oraz charakterystycznym znaczku "!" pojawiającym się w prawym dolnym rogu ekranu przed rozpoczęciem ładowania właściwego programu.

   Prezentowany MAKER przeznaczony jest dla posiadaczy stacji dyskietek i służy do nagrywania na kasety programów ładowalnych spod DOS-a czy też "ładowaczek" do gier (np. Chaos Loader). Ma on wbudowaną własną procedurę ładującą z napędu dysków dzięki czemu może być wczytywany "spod" dowolnego DOS-a czy loadera dyskowego. W zależności od tego, z jakiego programu nadrzędnego go wywołamy, możemy osiągnąć różną wielkość bufora przeznaczonego na zgrywany program. Maker po wczytaniu relokuje się na najniższą granicę jednego KB ponad MEMLO ($2e7) i na bufor zużywa też pamięć ukrytą pod ROM-em. Maksymalną długość programu, który można skopiować, wyświetla w prawym górnym rogu ekranu (w KB). W krytycznych przypadkach można ustawić komórkę $2e7 (743) na wartość 0, a komórkę $2e8 (744) na 4 i wtedy mamy do dyspozycji 57 KB bufora!!! Jednak nie za darmo. Psuje nam się wtedy część generatora znaków (m.in. spacja) i widzimy na ekranie "krzaczki". Litery (nazwy programów) na szczęście pozostają niezmienione. Program nie wykorzystuje dodatkowej pamięci serii 130 XE, lecz i bez tego można skopiować plik o maksymalnej długości ok. 466 sektorów.

Parę zdań na temat obsługi...

   Maker bezpośrednio po wczytaniu zgłasza się podając wielkość wolnej pamięci i katalog dysku w otwartym na środku ekranu okienku. W dole ekranu wyświetlane są komunikaty dla użytkownika. Aby uaktualnić zawartość okienka wystarczy nacisnąć klawisz odstępu (spacji). Tak więc po włożeniu do napędu wybranej dyskietki, naciskamy spację, po czym klawiszami "-", "=" (strzałka w górę/w dół) wybieramy program, który chcemy nagrać na kasetę i naciskamy RETURN. Pozostaje nam tylko włączyć magnetofon, nacisnąć jakiś klawisz i poczekać na koniec operacji zapisu. Maker analizuje zapisywany program i w miejscach inicjalizacji wydłuża nieco przerwy między rekordami. W razie konieczności można je jeszcze zwiększyć poprzez wciśnięcie dowolnego klawisza konsoli (START, OPTION, SELECT). Przykładowo, BOULDER DASH z rysunkiem kaczora na początku, wymaga po wczytaniu rysunku kilkusekundowej przerwy na naciśnięcie klawisza. Wymusza się ją trzymając wduszony jakiś klawisz konsoli do momentu aż przerwę uznamy za wystarczającą (słychać to w głośniku monitora). Maker pracuje w nieskończonej pętli wykonywania kolejnych kopii nagrywanego programu. Po skończonej operacji zapisu na magnetofon rozlega się ponownie charakterystyczny dźwięk rozpoczęcia procesu nagrywania (OPEN). Aby wrócić do menu głównego by wybrać inny program lub skończyć pracę z Makerem należy nacisnąć klawisz BREAK. Klawisz ESC powoduje powrót do programu nadrzędnego.

M.L.
1000 REM ----------------------------
1001 REM : JBW Tape Boot File Maker :
1002 REM : autor: Janusz Wisniewski :
1003 REM ----------------------------
1010 DATA ffff00809986a9218d2f02ad1b
1020 DATA 888df402a201bd88859d9d85bd
1030 DATA 84859db8859d3002bd86859da3
1040 DATA 85bd908595e68ec6028ec802ca
1050 DATA 10dd2082824c3080adfc02c9ff
1060 DATA f0f9a2ff8efc02293f2083f9c9
1070 DATA 1cd02ca210a9039d4203ad8a85
1080 DATA 9d4403ad8b859d4503a90c9d4a
1090 DATA 032056e42035836c0a00a91018
1100 DATA 65f885f89002e6f960ad868585
1110 DATA faad878585fba20ba900a01f91
1120 DATA fa8810fb207b81cad0f160a97c
1130 DATA a20081faa9014c7d81ad908585
1140 DATA f8ad918585f938a5d1e5cfaaca
1150 DATA 3006206c804caf80ad868585fa
1160 DATA ad878585fba907207d81a20086
1170 DATA cc205c81a011b9fa8791fa8810
1180 DATA f8207b81a203205c81a5ccc5ce
1190 DATA f074a90085d9a5ccc5cfd015a9
1200 DATA 8085d9a003b1f885eec8b1f885
1210 DATA efa000b1f885dfa00520948038
1220 DATA b1f8e92024d91003990a8905d9
1230 DATA a20081fa209a80c8c00dd00320
1240 DATA 9480c010d0df209480a001b1f8
1250 DATA 85f2c8b1f885f3208384a5f020
1260 DATA 6a84a5f1207384a903207d8120
1270 DATA 9480206c80a90e207d81e6ccd0
1280 DATA 86a206a011bd0e8891fa88a952
1290 DATA c00df004c009d003bd0d8891fa
1300 DATA 88d0eebd0c8891faa9201865fa
1310 DATA 85fa9002e6fb60a20086d086df
1320 DATA 60a0018c01038c0a03888c0b03
1330 DATA 20bd812053e4a9538d02032053
1340 DATA e43024adea028c0903882920d0
1350 DATA 05a0808d09038c0803a9528d02
1360 DATA 03ad8e858d0403ad8f858d0503
1370 DATA 60a5ee05eff038a5ee8d0a03a5
1380 DATA ef8d0b03a9408d03032059e430
1390 DATA 26ac080388b91c8985deb91b89
1400 DATA 85eeb91a89290385efb91a894a
1410 DATA 4ac5dfd009a00084ddc860a088
1420 DATA 60a0a460208781ad908585faad
1430 DATA 918585fb208e81a9698d0a03a9
1440 DATA 018d0b03a90885cca9408d0303
1450 DATA 2059e43046ad8e8585f8ad8f85
1460 DATA 85f9a208a000b1f8f0340920c9
1470 DATA 62f004c923d014a5df91faa00f
1480 DATA b1f891fa88d0f9a910207d81e6
1490 DATA d0206c80e6dfcad0d4ee0a03d0
1500 DATA 03ee0b03c6ccd0b2a001602078
1510 DATA 8020138210062056f5208781a2
1520 DATA 0020a184a5d0c9079002a90785
1530 DATA cea90085cf85d1209f80203680
1540 DATA a6d0d00160c90cf02ac90ff012
1550 DATA c90ed0f3a5d1f0e8c6d1a5cff0
1560 DATA dfc6cf10dba6d1e8e4d0f0d786
1570 DATA d1a6cfe8e4cef0cb86cfd0c720
1580 DATA 0883309e20c783a5cc05cdd018
1590 DATA 203583a9ff8dfc02a20220a184
1600 DATA 207383303720c7834cec82a204
1610 DATA 1021206c8520cf81300520b684
1620 DATA 10f6c088d00aa4e0f00320d384
1630 DATA a00160c0a2d01ea20520a18420
1640 DATA 56f5203680a0ff60a210a90c9d
1650 DATA 42032056e4a9038d0fd2609848
1660 DATA 207d84203583a201bd968595fa
1670 DATA 86d9ca10f6a002a5f0206a84a5
1680 DATA f1207384a20120a1842056f520
1690 DATA 368068a860a210a9039d4203ad
1700 DATA 8c859d4403ad8d859d4503a908
1710 DATA 9d4a03a9809d4b032056e430b0
1720 DATA a20320a184a210a90b9d4203ad
1730 DATA 94859d4403ad95859d4503a900
1740 DATA 9d4803a9019d49032056e43089
1750 DATA a9009d48039d490385cb602074
1760 DATA 85203284302b20fb833026a5cc
1770 DATA d002c6cdc6cca5cc05cdd0eda5
1780 DATA f8c9e4a5f9e902b0dea5fac9e2
1790 DATA a5fbe90290d4c6cb30d0602009
1800 DATA 85300aa43d990004c83003843d
1810 DATA 6048a2102c5003301a2056e4a5
1820 DATA cb2910f0118d1e02ad1e02d0fb
1830 DATA 85cba907cd1fd0d0fb68bc4303
1840 DATA 60205784a5fa25fb49fff0f520
1850 DATA 57843013e6fad002e6fb38a5fa
1860 DATA e5f885cca5fbe5f985cd9860a5
1870 DATA fa85f8a5fb85f920fb8385fa20
1880 DATA fb8385fb6048207384684a4a4a
1890 DATA 4a290f091005d991fa886085f2
1900 DATA a90085f3a90085f085f1a20ff8
1910 DATA 06f226f3a5f065f085f0a5f165
1920 DATA f185f1ca10edd8608a0a0a0a0a
1930 DATA 0a6d92858db585a9006d93858d
1940 DATA b68560a200a4e0e4def010bd1c
1950 DATA 89e8991c8ac810f220d38410ed
1960 DATA 6084e0a0016084e0a5e5f02a8a
1970 DATA 48205385b91c8a91e4c810f820
1980 DATA 628568aa18a5e465e085e4a900
1990 DATA 85e065e5c9d0d002a9d885e5a0
2000 DATA 0060a0a260a08860a4e0c4e1f0
2010 DATA 08b91c8ae6e0a00160a080a5e5
2020 DATA c5e3d009a5e4e5e2f0e13001a8
2030 DATA 84e1205385b1e2991c8ac810f8
2040 DATA 20628518a5e265e185e2a5e369
2050 DATA 00c9d0d002a9d885e3ad1c8aa0
2060 DATA 0184e060a0008c0ed478ae01d3
2070 DATA a9fe8d01d3608e01d3a9408d0e
2080 DATA d45860a4e784e5a00084e4a4e7
2090 DATA 84e3a00084e684e284e084e160
2100 DATA 0098859a867a86188815881c89
2110 DATA 9c8aba851c88e4857070707042
2120 DATA 7a86707070429a860202020202
2130 DATA 0202020202707070707042ba85
2140 DATA 419885357365005c0c005d0c00
2150 DATA 32253435322e00000008253323
2160 DATA 00746f00717569740900000000
2170 DATA 2572726f72000e0e0e01003072
2180 DATA 65737300616e79006b65790e00
2190 DATA 0000307573680061006b657900
2200 DATA 696600396f7572007461706500
2210 DATA 69730072656164790037726974
2220 DATA 696e670070726f6772616d0074
2230 DATA 6f006361737365747465000e0e
2240 DATA 0e0000226164006c6f61640066
2250 DATA 696c650100307265737300616e
2260 DATA 79006b65790e000000002d656d
2270 DATA 6f72790066756c6c0100307265
2280 DATA 737300616e79006b65790e0000
2290 DATA 002a2237003461706500226f6f
2300 DATA 74002d616b657200120e110000
2310 DATA 080e0e2b0900fa871a887c2e21
2320 DATA 2d25000000007c2538347c2c25
2330 DATA 2e7c5157454153445a5843433a
2340 DATA 9b453a9b1c881b894302000700
2350 DATA 00a015b9e807915888d0f8a201
2360 DATA bde307950cbd1e0348bde5079d
2370 DATA 1e03bd02079d5403bde7079d5a
2380 DATA 03ca10e2a210a9039d42032056
2390 DATA e4a900853d688d1e03688d1f03
2400 DATA a2ff9a8e04078e0507e88e5903
2410 DATA ad04078d0207ad05078d0307a2
2420 DATA 10a9079d4203a9049d4403a907
2430 DATA 9d4503a9029d48032056e43046
2440 DATA ad02079d44032d030749fff0cc
2450 DATA ad03079d450338ad0407ed0207
2460 DATA aaad0507ed0307a8e8d001c88e
2470 DATA 58038c5903a9d58de202a9078d
2480 DATA e302a2102056e4301f20bd0718
2490 DATA 90896ce202a210a90c9d420320
2500 DATA 56e46ce002a0008c4402c88409
2510 DATA 60a9718dfabfa9e48dfbbf6cfa
2520 DATA bf50e4fe070480002c6f616469
2530 DATA 6e671a00000000000000000000
2540 DATA 0000cc079c8eb68fa9608d9c8e
2550 DATA a90085cf85d9a00084d284d4a9
2560 DATA e085d318ade70269ffade80269
2570 DATA 0329fc85d58d1b88a204b1d291
2580 DATA d4c8d0f9e6d3e6d5cad0f2a5d4
2590 DATA 8de002a5d58de102a90085d2a9
2600 DATA 8085d338a5d2e5d485d0a5d3e5
2610 DATA d585d118ad908569ffa9008d90
2620 DATA 856d91858d918538a9f8ed9185
2630 DATA 1865d14a4a207d84a99585faa9
2640 DATA 8685fba5f0a001206a84a000f0
2650 DATA 033866cfa5d2c99ca5d3e98e90
2660 DATA 036ce00224cf70683027b1d285
2670 DATA ce91d420aa8faaf0dec920f017
2680 DATA c940f0d9c960f0d5290dc908f0
2690 DATA cf90468a291fc909f03fb1d2c8
2700 DATA c900b1d288e9809012b1d2c8c9
2710 DATA 9cb1d288e98eb006a5d0a6d190
2720 DATA 0724cf30a1a900aa85d686d738
2730 DATA b1d2e5d691d420aa8fb1d2e5d7
2740 DATA 91d420aa8f4c278fb1d291d420
2750 DATA aa8f4c278fe6d2d002e6d3e6d4
2760 DATA d002e6d560e002e1029c8ePowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001