Tajemnice ATARI

MINI ZGRYWUS

    Mini-Zgrywus powstał w zasadzie dla potrzeb COS-u (patrz str. 18), do którego zgrywania jest szczególnie polecany. Został jednak zaprojektowany na tyle uniwersalnie, że można nim zgrywać wszystkie programy maszynowe, drukowane w TA w postaci wierszy DATA, z wyjątkiem tych przeznaczonych na kasetę, które wymagają przerw na inicjalizację. Program nie pyta o nazwę pliku. Należy ją przed uruchomieniem poprawić na żądaną w wierszu 15. Wiersze 110..150 Mini-Zgrywusa zawierają dekoder danych szesnastkowych, które muszą się kończyć bajtem CHRS(0).
10 REM Mini-Zgrywus by J.B.Wi$niewski
15 DIM F$(120):F$="C:"
20 G=F$(1,1)="C":? "Zaczekaj..."
25 DIM M$(8192),K$(70),D$(30):K=1
30 READ D$:D=1:H=0:TRAP 30
35 N=ASC(D$(D))-48:N=N-39*(N>9)
40 D=D+1:X=16*X+N:H=1-H:IF H THEN 35
45 K$(K)=CHR$(X):X=0:K=K+1
50 ON K<=70 GOTO 35:TRAP 65:M=1
55 READ D$:M$(M)=D$
60 M=M+LEN(D$):GOTO 55
65 M$(M)=CHR$(0)
70 M=USR(ADR(K$),ADR(M$))
75 M$(M+1)="":OPEN #1,28,128*G,F$
80 ? #1;M$;:CLOSE #1:END 
110 DATA 686885d785d96885d685d8a200a0
120 DATA 01a1d80a0a0a0a85cba1d6f01dc9
130 DATA 3a9002e907290f05cb81d8e6d6d0
140 DATA 02e6d78810dfe6d8d0d9e6d9d0d5
150 DATA 38a5d6e5d885d4a5d7e5d985d560


Janusz B. WiśniewskiPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001