Tajemnice ATARI

Polsi Edytor i Czytnik

Polacy gęsi?

   Od czasu do czasu otrzymuję listy na dyskietkach lub kasetach, których autorzy usprawiedliwiają się: nie używam polskich liter, bo to trudne. Albo bo mi się nie chciało. Albo bo nie umiem. Szczególnie Irytująca jest argumentacja: bo i tak każdy zrozumie. Ponieważ z rozpaczy brakuje mi już słów, przytaczam zasłyszaną ripostę: "Po co polskie znaki, przecież gdy program pisze LADOWANIE DANYCH, każdy rozumie, że chodzi o LĄDOWANIE".

Polski Edytor

   Prezentowany poniżej mini-edytor stanowi drobny krok w kierunku "odgęsienia" polskich tekstów. Pozwala on uzyskać małe polskie litery przy użyciu klawisza CONTROL (tu oznaczanego jako "^"):

ą - ^a ł - ^l ś - ^s
ć - ^c ń - ^n ź - ^x
ę - ^e ó - ^o ż - ^z
1000 REM *--------------------------*
1002 REM : Polski Edytor            :
1004 REM :   Janusz B. Wi$niewski   :
1006 REM : (c) 1992 Tajemnice ATARI :
1008 REM *--------------------------*
1010 DATA ffff00807586ad310229fc38e9
1020 DATA 0485e7a90085e6a90085e085e2
1030 DATA a9e085e1a5e785e3a204a000b1
1040 DATA e091e2c8d0f9e6e1e6e3cad0f2
1050 DATA a008b98b85a2e020358518a99d
1060 DATA 79948585e4a985690085e5b982
1070 DATA 85a2e22035859848a007b1e011
1080 DATA e491e28810f768a88810d0adf4
1090 DATA 0285eca5e78df402ae5685ac57
1100 DATA 858e72858c73858e74858c7585
1110 DATA e8d001c88e7c858c7d85a920a0
1120 DATA 279980008810fac884ea200282
1130 DATA 20ba8320b8802059834c9680a2
1140 DATA 0fbd728595ccca10f860ad4703
1150 DATA 48ad460348a97d60a9ffaacdfc
1160 DATA 02f0fb2cfc0210045002a93f85
1170 DATA db2dfc028efc022083f9c93cf0
1180 DATA 09c927f00ea8b951fb60a5d849
1190 DATA 2085d84cb880a5d9498085d94c
1200 DATA b8800a08c9c0b006e93fb00269
1210 DATA c0286a6084e8a90085e085e1a2
1220 DATA 07f806e8a5e065e085e026e1ca
1230 DATA 10f3d86048202581684a4a4a4a
1240 DATA 290f09309980008860a2102056
1250 DATA e41014200281a90c204d81a008
1260 DATA a5e0201c81a5e1202581ac5303
1270 DATA 60a8a203b959859581a9209585
1280 DATA 88ca10f360981865e085e09002
1290 DATA e6e1601865e285e29002e6e360
1300 DATA 204d81a90085eb85daa6eaa9a0
1310 DATA 958b20ba8320b880a6eac99bf0
1320 DATA 32297fc9619006c97bb0024920
1330 DATA c91bf020c97ef012c92190d6c9
1340 DATA 60b0d2e018b0ce958be6ea10c8
1350 DATA 8af0c520c081c6ea10bec6daa9
1360 DATA 20958b608d5a03207381a4daf0
1370 DATA 0160888411a9038d5203ad5885
1380 DATA 8d5403ad59858d5503a9808d5b
1390 DATA 03202e81ad5a0309038d5203ad
1400 DATA 56858d5403ad57858d55039860
1410 DATA 20a280a99b8daf85a686e020d0
1420 DATA 05a910204d81a90c8d5203a210
1430 DATA 2056e4a98085eb0a85daa9038d
1440 DATA 0fd260a90420c58110034c0a82
1450 DATA a5dad0f920a28038a5e6ed5685
1460 DATA 8d5803a5e7ed5785e9048d5903
1470 DATA a2102056e4c088f0062035814c
1480 DATA 028218ad56856d580385d6ad57
1490 DATA 856d590385d7200a82a200a99b
1500 DATA 81d620f384c028900aa02784d3
1510 DATA 20d7824c9082e6d4d002e6d5a2
1520 DATA ce20188538a5cee5d6a5cfe5d7
1530 DATA 90d3a5ce85d6a5cf85d7a5d4d0
1540 DATA 02c6d5c6d4a2074ca480a90820
1550 DATA c5813018a5dad01438a5d6ed56
1560 DATA 858d5803a5d7ed57858d590320
1570 DATA 2e814c0a82a8a5d6c5e6a5d7e5
1580 DATA e7b03d98c99bd006e6d4d002e6
1590 DATA d5a4ce8c00838c0383a4cf8c01
1600 DATA 838c0483a4d3beff8299ff828a
1610 DATA c8d0f6ae0183e4d7f008ee0183
1620 DATA ee0483d0e7e6d6d002e6d71860
1630 DATA 18a5ce8d3b8369018d3883a5cf
1640 DATA 8d3c8369008d3983a4d3b93783
1650 DATA 993783c8d0f7ae3c83e4d7f009
1660 DATA ee3983ee3c834c3783a5d6d002
1670 DATA c6d7c6d660a6db301dc93cd003
1680 DATA 4c2c82c93ed0034cb582c91bd0
1690 DATA 3420ad80a5ec8df4026c0a00a4
1700 DATA dad00aa006d96a85f0258810f8
1710 DATA a00084dac99bf014c9619006c9
1720 DATA 7bb00245d805d920f384c02790
1730 DATA 016020d7824c8384980aa8b948
1740 DATA 8585e2b9498585e36ce200a558
1750 DATA 85e2a55985e3a027b9800020f3
1760 DATA 80498091e28810f3a928206981
1770 DATA a5cc85e0a5cd85e1a200a000a5
1780 DATA e0c5d6a5e1e5d7b01fb1e0c99b
1790 DATA 08d002a92020f380e4d2d006c4
1800 DATA d3d00245eb91e2c828d0e4205e
1810 DATA 81a900c028f00591e2c8d0f798
1820 DATA 206981e8e017d0c160a9ff85da
1830 DATA 60205384b01fa4d3b1cec99bd0
1840 DATA 0d20bf84b012a5d4d002c6d5c6
1850 DATA d420208320f384c028b00160a9
1860 DATA 9b4cd782c6d3186038a4d3d0f7
1870 DATA a5d005d1f0f42064844cec8420
1880 DATA d484b0e9a2ce200185a5d2f005
1890 DATA c6d24cac84a2cc2001854cac84
1900 DATA e6d31860a4d3b1cec99bd0f420
1910 DATA bf84b0f220e68420c884b0eaa2
1920 DATA ce201885a5d2c916b004e6d290
1930 DATA 05a2cc201885a000c4d3f009b1
1940 DATA cec99bf003c8d0f384d31860a5
1950 DATA d0c5d4a5d1e5d56020bf84b006
1960 DATA e6d0d002e6d160a5d005d1d002
1970 DATA 3860a5d0d002c6d1c6d01860a9
1980 DATA 0085d3186020f38484d3186048
1990 DATA a000b1cec99bf003c810f76860
2000 DATA b50085e0b50185e1c6e1a0ff88
2010 DATA b1e0c99bd0f9c84c2985b50085
2020 DATA e0b50185e1a000b1e0c8c99bd0
2030 DATA f9205e81a5e09500a5e1950160
2040 DATA 9500a90016002a16002a16002a
2050 DATA 05e79501600020846484938453
2060 DATA 84838425842a84af858b004c6f
2070 DATA 6164536176654661696c456469
2080 DATA 741b1c1d1e1f7efe00af85af85
2090 DATA 000000000000b085200000ff41
2100 DATA 43454c4e4f53585a6163656c6e
2110 DATA 6f737a7a020902070909090900
2120 DATA 1800000000000000180c083000
2130 DATA 000000009b9ba9608db085ade7
2140 DATA 028de002ade8028de102a90085
2150 DATA cfa90085d2a98085d3ade70285
2160 DATA d4ade80285d538a5d2e5d485d0
2170 DATA a5d3e5d585d1a000f0033866cf
2180 DATA a5d2c9b0a5d3e98590036ce702
2190 DATA 24cf70683027b1d285ce91d420
2200 DATA 6986aaf0dec920f017c940f0d9
2210 DATA c960f0d5290dc908f0cf90468a
2220 DATA 291fc909f03fb1d2c8c900b1d2
2230 DATA 88e9809012b1d2c8c9b0b1d288
2240 DATA e985b006a5d0a6d1900724cf30
2250 DATA a1a900aa85d686d738b1d2e5d6
2260 DATA 91d4206986b1d2e5d791d42069
2270 DATA 864ceb85b1d24c5c86e6d2d002
2280 DATA e6d3e6d4d002e6d560e002e102
2290 DATA b085
   Dla uzyskania samodzielnego programu maszynowego, przeznaczonego do współpracy z DOS-em lub COS-em należy zastosować Zgrywus+ z TA 1/92.

   Wczytywanie tekstu do edytora umożliwia kombinacja klawiszy SHIFT/CONTROL/<, za zapis - SHIFT/CONROL/>. Opuszczenie edytora: SHIFT/CONTROL/ESC.
1000 REM *-----------------------,--*
1002 REM : CZYTNIK polskich tekstow :
1004 REM :   Janusz B. Wi$niewski   :
1006 REM : (c) 1992 Tajemnice ATARI :
1008 REM *--------------------------*
1010 DATA ffff00647366a270bd40033007
1020 DATA bd4203c907f009388ae910aad0
1030 DATA edf03ca94c9d4403a9669d4503
1040 DATA 38ad3002e94c9d4803ad3102e9
1050 DATA 669d49032056e418a94c7d4803
1060 DATA 8d4966a9667d49038d4a66a900
1070 DATA 9d48039d49032056e410fb60a2
1080 DATA 00bd00e09d0060bd00e19d0061
1090 DATA bd00e29d0062bd00e39d0063e8
1100 DATA d0e5a008b9ec65a2d220f76418
1110 DATA a9fe79f56585d0a965690085d1
1120 DATA b9e365a2d420f7649848a007b1
1130 DATA d211d091d48810f768a88810d0
1140 DATA a9608df402a24ca06686d684d7
1150 DATA 20096520d864a205dd0f66f005
1160 DATA ca10f830ee8a0aaabd156685d4
1170 DATA bd166685d520d5644cb0646cd4
1180 DATA 00a2ffecfc02f0f9adfc028efc
1190 DATA 024c83f90a08c9c0b006e93fb0
1200 DATA 0269c0286a609500a90016002a
1210 DATA 16002a16002a0960950160a558
1220 DATA 85d4a55985d5a5d685d2a5d785
1230 DATA d3a200a00084dea5d2cd4966a5
1240 DATA d3ed4a66b022c6deb1d2c99b08
1250 DATA d002a92020e86491d4c828f004
1260 DATA c02890ea981865d285d29002e6
1270 DATA d3a900c028f00591d4c8d0f798
1280 DATA 1865d485d49002e6d5e8e017d0
1290 DATA b4a027b9216620e864498091d4
1300 DATA 8810f360a9e08df4026868ad47
1310 DATA 0348ad460348a97d6024de103d
1320 DATA a000b1d6c8c99bd0f9189865d6
1330 DATA 85d69002e6d7cd4966a5d7ed4a
1340 DATA 669020a94cc5d6a966e5d7b016
1350 DATA c6d7a0feb1d688c99bd0f9c838
1360 DATA 9865d685d69002e6d760a91785
1370 DATA d820aa65c6d8d0f960a91785d8
1380 DATA 208965c6d8d0f9604143454c4e
1390 DATA 4f53585a6163656c6e6f737a7a
1400 DATA 02090207090909090018000000
1410 DATA 00000000180c08300000000000
1420 DATA 1c8e8f0e0f217765aa658965cb
1430 DATA 65d765d765201c2c1d202d2067
1440 DATA 0f72612c640f0c202020202020
1450 DATA 2020202020455343202d205779
1460 DATA 6a136369652074669b20a0a0ce
1470 DATA e9e5a0f4e1eba1a0dae1f3f4ef
1480 DATA f3f5eaa0c4cfd3a0b2aeb5a0ec
1490 DATA f5e2a0c3cfd3a1a0a09be002e3
1500 DATA 0254640064

Czytnik tekstów

   Aby można było przesłać list jako pojedynczy, samoprezentujący się plik, powstał powyższy CZYTNIK. Użytkownicy zestawu Quick Assembler zawarli już z nim znajomość pod postacią programu CZYTAJ. Początkowo CZYTAJ stanowił niepodzielną całość z tekstem. Obecnie jednak program ten jest całkowicie niezależny i można go łączyć z dowolnymi dokumentami.

   Wygenerowany za pomocą Zgrywusa+ z TA 1/92 program w wersji plikowej należy zapisać na kasecie lub dyskietce jako CZYTAJ.OBJ. Będzie to stały nagłówek wszystkich listów.

   Wykreowany za pomocą Polskiego Edytora tekst zapisujemy w osobnym pliku. Teraz wystarczy połączyć oba pliki za pomocą programu APPEND (TA 5/91) i zapisać całość jako CZYTAJ.COM, lub jak tam kto woli... Taki program uruchomiony spod DOS-u 2.5 z CP lub spod COS-u sam zaprezentuje swą zawartość. Niestety, nie działa ze SpartaDOS-em. Dlaczego? Wiem, lecz nie powiem!

Janusz B. Wiśniewski


Sprostowanie

   Dziś w sensie dosłownym: należy się Państwu sprostowanie rysunku wydrukowanego w TA 2/92 na str. 20.

   Ilustracja przedstawia osobę paloną odwrotnie na stosie. Niestety, jakaś litościwa ręka w drukarni postanowiła ulżyć biednej czarownicy i przekręciła ją o 180 stopni. Stąd szczapy i buchające płomienie znalazły się nad głową tej nieszczęsnej kobiety.

   Drogi czytelniku! Jeśli chcesz zobaczyć, jak to wyglądało w zamyśle autorów, wytnij obrazek i przytwierdź go odwrotnie (można użyć do tego innego egzemplarza TA).

Redaktor

Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001