Tajemnice ATARI

XE BASIC

    XEB jest nakładką współpracującą z BASIC-em, dysponującą wieloma opcjami ułatwiającymi pisanie i uruchamianie programów w BASIC-u.

   Plik XEB wczytujemy za pomocą DOS-u lub COS-u.

   XEB korzysta z pamięci RAM pod ROM-em BASIC-a i lokacji $500..$57F oraz 0..7 na stronie zerowej. Skutkiem tego XEB nie zajmuje wolnej pamięci RAM! Tak, ani bitu pomiędzy MEMLO a MEMTOP. Dzięki umiejętnemu podłączeniu się pod przerwania pracuje z każdym DOS-em, COS-em, XLF-em lub bez żadnego systemu.
1000 REM *--------------------------*
1002 REM : XE BASIC         :
1004 REM :  autor: Tomasz Bech  :
1006 REM : (c) 1992 Tajemnice ATARI :
1008 REM *--------------------------*
1010 DATA ffff00905790ad01d309028d01
1020 DATA d3a235a0904c42c6a5092901f0
1030 DATA 0aa50c8d0105a50d8d0205a900
1040 DATA 850ca905850da9008df803a509
1050 DATA 090185094c74e4202020584542
1060 DATA 61736963207665722e312e3020
1070 DATA 20425920544f4d41535a204245
1080 DATA 43489be002e3020f9000900005
1090 DATA 7805202cc42044054c0ca02038
1100 DATA 054cb9a02038054c0aa1203805
1110 DATA 4c33a248a9fd8d01d3682077b6
1120 DATA 202b054c62e4ad8d02ce2c05ce
1130 DATA 42058d01d360ee4205ee2c05ad
1140 DATA 01d38d8d02a9ff8d01d3606042
1150 DATA 51050100000000001e11121314
1160 DATA 150034321a1112131415002632
1170 DATA 251a11121112120010101a1010
1180 DATA 00101000000000a07ea4504f44
1190 DATA 414a20435a41533a9bad09d2c9
1200 DATA 11d00dad0105850cad0205850d
1210 DATA 4c74e4a98d8d42058d2c05ad0f
1220 DATA d22908d028a200a0a02042c6a2
1230 DATA 1d8600204af238e920a6009d51
1240 DATA 05e8e02590eea91a8d7005a900
1250 DATA 8d73054c74e4ad1fd0482901f0
1260 DATA 12a009a205a906205ce4a00fa2
1270 DATA 05a907205ce468482902f01bad
1280 DATA 080238e9018d68a4ad0902e900
1290 DATA 8d69a4a9158d0802a9058d0902
1300 DATA 682904f016a204bd6ea49dc402
1310 DATA ca10f7a201bd73a49dd902ca10
1320 DATA f7a90085088db0a0a9fd4c3405
1330 DATA ce64a4d03ca9328d64a4a224fe
1340 DATA 5105bd5105c91a90152003a1fe
1350 DATA 5105bd5105c91690082003a1ca
1360 DATA e01eb0e1a21ebd5005c912900d
1370 DATA bd5105c91490062003a12003a1
1380 DATA a9c048a9e1484c2b05a9109d51
1390 DATA 05ca60a000ce65a4d026a90c8d
1400 DATA 65a4ad0fd22904f01aa522c905
1410 DATA d014a52fc99bf00ea511100aa5
1420 DATA 6bd006b15e4980915ead300218
1430 DATA 69028d4f05ad310269008d5005
1440 DATA a94a8d02d4a9058d03d4b18aaa
1450 DATA c8b18aa8a9042018a4a6bca4bd
1460 DATA a90d2018a4ade50238e590aaad
1470 DATA e602e591a8a9172018a4ad66a4
1480 DATA f005ce66a4f036ad67a4f028ae
1490 DATA fc02e8d022a0008c67a4aa2940
1500 DATA f00d8a293f85afa200a9a7a0f0
1510 DATA d00886afa202a9a4a09f4c1b05
1520 DATA a9e448a961484c2b05a9008d6d
1530 DATA a48d6aa48d6ba4a000b98005c9
1540 DATA 9bf0348d6ca4ad6aa4ee6da4ae
1550 DATA 6da4186d6ca49003ee6ba4cad0
1560 DATA f48d6aa438ad6aa4e9a4aaad6b
1570 DATA a4e90290088d6ba48e6aa4b0ea
1580 DATA c8d0c5a9008d6ca438ad6aa4e9
1590 DATA 1aaaad6ba4e900900b8d6ba48e
1600 DATA 6aa4ee6ca4b0e7a001ae6aa48a
1610 DATA 69a1995105ad6ca48810f54cb0
1620 DATA a1ad09d2c9f4d0196828a2ff9a
1630 DATA d8a9a048a94c48a98d8d42058d
1640 DATA 2c05a9fd4c3405c9fad0646828
1650 DATA d8a51029bf8510a903a2709d42
1660 DATA 03a9069d4a03a95f9d4403a9a4
1670 DATA 9d45032056e43027a9059d4203
1680 DATA a9009d44039d4903a9049d4503
1690 DATA a9809d48032056e43010a200a0
1700 DATA 042042c6a270d0d92056f5a270
1710 DATA a90c9d42032056e4a510094085
1720 DATA 108d0ed24c3ca28a489848ae09
1730 DATA d2e0ead008ad2f0249208d2f02
1740 DATA e0dbd005a9038d0fd2e0fed008
1750 DATA ad02d349088d02d3e0fdd00cac
1760 DATA f402ad5da48df4028c5da4e0dc
1770 DATA d010ad7705492b8d7705ad6d02
1780 DATA 49ff8d6d02e0edd010ad780549
1790 DATA 348d7805ad5ea449c08d5ea4e0
1800 DATA cad00a2056f5ae09d2e0c8d0f9
1810 DATA e0e5d01fa004b9c402996ea488
1820 DATA 10f7a001b9d9029973a48810f7
1830 DATA adf4028d5da44c74e48aa00588
1840 DATA 300ed975a4d0f8b97aa48dfc02
1850 DATA 4cb0a1c9c0b025c90cd005a20a
1860 DATA 8e66a42d5ea4f017ad09d238e9
1870 DATA 40aabd98a3300b8d67a4a2c88e
1880 DATA fc024cb0a168a868aaad69a448
1890 DATA ad68a4484c2b05042bffffff31
1900 DATA ffff17ff2d652302ffff29ff11
1910 DATA ffff2a2f40ffffffff2effffff
1920 DATA ff03ff09ff6cff3522ff0541ff
1930 DATA 0d3226ffffffffffffffff080c
1940 DATA 01ff340a3078ffffffffffffff
1950 DATA ffffffffff25ffffffffffffff
1960 DATA ffffffff24ffff64166effffff
1970 DATA 66ffffffff1f18ffffffffffff
1980 DATA ffff76ff2c68ff7affffffffff
1990 DATA ff19ffffff8601840048a90085
2000 DATA 0485058506f8a01006012600a2
2010 DATA 02b50475049504ca10f788d0ee
2020 DATA d868a8a200f00cb5044a4a4a4a
2030 DATA 0910995105c8b504290f091099
2040 DATA 5105c8e8e003d0e560e000443a
2050 DATA 2a2e2a010f0000000000000000
2060 DATA 0a0a0006001403cecff6f7f243
2070 DATA 44535493
    Mimo niewielkiej długości pliku mamy do dyspozycji wiele funkcji.

Trace

   W dodatkowym wierszu u góry ekranu mamy ukazane:

 • aa - kod kontrolny edytora basica
 • < - numer aktualnie wykonywanej linii programu
 • - numer wiersza po ostatniej instrukcji trap
 • fre: - Ilość wolnych bajtów pamięci
 • 00:00 00 - zegar
 • kt - podpowiedzi (k - wyłączona klawiatura t - tryb komend)

     Uwaga: zmiana trybu graficznego nie powoduje dezaktywacji trybu trace. OS nie widzi dodatkowej linii! Komórki 560-561 ($230-231) zawierają poprawny adres. Ten trik wprowadziłem dlatego, że często stosuje się obliczanie adresu programu ANTIC-u korzystając z tych komórek. Jako dodatek dysponujemy migającym kursorem. Moje rozwiązanie różni się od innych tym, że nie mrugają znaki w negatywie.

  Tryb "pamiętaj"

     Po RESET przepisywane są rejestry kolorów, repetycji klawiszy. Ich wartości mogą być zmieniane w zależności od indywidualnych przyzwyczajeń.

  Klawisze z SHIFT i CONTROL

 • (góra), (dół) - dół, góra ekranu.
 • <,> - lewa, prawa krawędź ekranu.
 • 0 - wł/wył click.
 • 6 - po operacji I/O z magnetofonem wyciszenie nieprzyjemnego pisku.
 • BACKSPACE - wykonanie funkcji break. Przerwanie programu w basicu lub w języku maszynowym!
 • D - directory D:*.*. Wyjście do BASIC-a.
 • E - Wł/wył ekran.
 • G - normalny/nowy zestaw znaków.
 • M - reset+zapamiętanie kolorów, repetycji, adresu zestawu znaków.
 • P - wstrzymanie pracy procesora. Działa jedynie NML
 • O - powrót do normalnej pracy S - wł/wył silnik
 • T - wł/wył tryb komend. Normalnie wyłączony. (Włączony - podpowiedz w linii trace'a)
 • ESC - wł/wył klawiaturę, (także podpowiedź)

  Tryb komend

     Gdy ten tryb jest aktywny, to piszemy całymi komendami. Dzięki wykorzystaniu tabeli nazw z BASIC-a mamy dostępną większość funkcji i zajmujemy niewielką ilość pamięci. Wszystkich instrukcji BASIC-a nie da się wypisywać, gdyż nasze ATARI ma za mało klawiszy (albo za dużo komend - przyp. red.).

  z SHIFT z CONTROL
  A - STICK
  B - PUT
  C - CLOSE
  D - DATA
  E - ENTER
  F - FOR
  G - GOTO
  H - GOSUB
  I - INPUT
  J - GRAPHICS
  K - LOCATE
  L - LIST
  M - PEEK
  N - NEXT
  O - OPEN
  P - POSITION
  Q - STOP
  R - READ
  S - SETCOLOR
  T - TRAP
  U - USR
  V - GET
  W - SOUND
  X - DRAWTO
  Y - THEN
  Z - STEP

  SP - COLOR
  RET - RESTORE
  ESC - DOS
  CAPS - CSAVE
  LOGO - CLOAD
  4 - RND
  5 - RETURN
  6 - CHR$
  7 - LEN
  8 - STRIG
  9 - INT
  0 - PLOT
  / - POKE  SP - ASC
  RET - RUN
  ESC - NEW
  CAPS - SAVE
  LOGO - LOAD

  Gorący start

 • START +RESET - wyłączenie trybu trace. Nie działa wtedy tryb komend.
 • SELECT+RESET - wyłączenie dodatkowych funkcji klawiatury.
 • OPTION+RESET - wyłączenie trybu "pamiętaj".
 • HELP+RESET - całkowita i bezpowrotna dezaktywacja nakładki
 • SHIFT+RESET - ustawianie zegara (nie jest sprawdzana poprawność wprowadzonego czasu).

     Myślę, że nie powinno być kłopotów z poznaniem i użytkowaniem nakładki.

  Tomasz Bech • Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

  Pixel 2001