Tajemnice ATARI

Piszemy DEMO


    W poprzednim artykule, zakończyliśmy część teoretyczną naszego cyklu. W tym i kolejnych artykułach zamieścimy procedury przykładowej, trzyczęściowej demonstracji. Większość z nich będzie przygotowywana w dwóch wersjach: wersja przeznaczona do samodzielnego uruchomienia spod QA oraz wersja kompilowana na dysk, będąca częścią demonstracji. Przestrzegamy przed wprowadzaniem zmian w początkowych adresach procedur i w adresach komórek na stronie zerowej, gdyż wszystkie procedury powiązane są ze sobą i nierozsądne zmiany tego typu mogą prowadzić do błędnego działania demonstracji. W szczególności zalecamy dokładne przepisywanie (bez zmian) procedur kompilowanych na dysk oraz zapisywanie ich pod nazwami proponowanymi przez nas.

   W pierwszej części dema będzie: na górze ekranu - napis "Tajemnice Atari" odbity w lustrze, z lewej i z prawej strony tego napisu - dwa obracające się firmowe znaczki Atari; w środku ekranu - poruszający się obrazek, otoczony z czterech stron płynącymi napisami. Natomiast na dole ekranu - przepływający tekst o znakach wysokich na 64 fizyczne linie ekranu. Na tym tekście, w prawym dolnym rogu ekranu - wskaźniki poziomu głośności poszczególnych kanałów dźwiękowych. Przez cały czas działania demonstracji komputer będzie odgrywał muzykę.

   Programowanie pierwszej części zaczniemy od organizacji ekranu, czyli ułożenia programu dla ANTIC'a:

Procedure Equ $9800

List_mem Equ %00000110
List_err Equ %00000101
Code_mem Equ %00010000
Code_dsk Equ %00100000

Dlptrs  Equ $0230

Obrazek  Equ $8000
Scroll  Equ $7000
Scrol2  Equ $6600

     Opt List_err+Code_mem
     Org Procedure

     Ldx <Dlist
     Ldy >Dlist
     Stx Dlptrs
     Sty Dlptrs+$01
     Rts

Text   Dta D' TAJEMNICE ATARI '
Dlist   Dta B($F0),B($70)
     Dta B($57)
     Dta A(Text)
     Dta B($00)
     Dta B($56) 
     Dta A(Text)
     Dta B($F0)
     Dta B($52)
     Dta A(Scroll)
     Dta B($F0)
     Dta B($5E)
     Dta A(Obrazek)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)

     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
     Dta B($1E),B($1E),B($1E)

     Dta B($1E),B($1E),B($1E)
   Dta B($F0)
   Dta B($52)
   Dta A(Scroll)
   Dta B($E0)
   Dta B($00)
   Dta B($54),A(Scrol2)
   Dta B($54),A(Scrol2+$38)
   Dta B($54),A(Scrol2+$70)
   Dta B($54),A(Scrol2+$A8)
   Dta B($54),A(Scrol2+$E0)
   Dta B($54),A(Scrol2+$118)
   Dta B($54),A(Scrol2+$150)
   Dta B($54),A(Scrol2+$188)
   Dta B($41)
   Dta A(Dlist)

   End of file
   Pierwszy rozkaz ANTIC'a uaktywnia pierwsze przerwanie Display List (i zarazem tworzy 8 pustych linii). W trakcie tworzenia ekranu przerwanie to wywoływane jest aż pięć razy. Ustawia ono kolory i pozycje obiektów oraz niektóre rejestry sprzętowe (np. HScrol). Dokładny opis poszczególnych wywołań tego przerwania zamieścimy w jednym z następnych odcinków. Kolejny rozkaz to następne osiem pustych linii, po których tworzone są dwie linie trybów tekstowych ANTIC'a (oddzielone jedną pustą linią). Jedna w trybie $07, druga - w $06. W nich umieszczony jest tekst "Tajemnice Atari". Dodatkowo ustawiony bit 4 (HSC) w rozkazach ANTIC'a umożliwia ustawienie na środku tego tekstu. Po kolejnych ośmiu pustych liniach ANTIC tworzy linię trybu $02, w której będzie płynął napis. Następna grupa rozkazów umożliwia pokazanie obrazka oddzielonego od płynącego napisu ośmioma pustymi liniami i identycznej linii z płynącym napisem, kak powyżej. Ostatnia grupa rozkazów to rozkazy tworzące osiem linii trybu $04, po których będzie przesuwał się "duży" tekst. Ostatni rozkaz to zakończenie programu ANTICa.

   Jak wynika z deklaracji etykiet, obrazek umieszczony będzie w pamięci od adresu $8000, tekst do dwóch małych płynących napisów - od adresu $7000, a pamięć ekranu dla dużego płynącego napisu - od adresu $6600.

   Powyższa procedura nadaje się zarówno do uruchomienia, jak i do ostatecznego skompilowania na dysk. Proponujemy zapisać ją pod nazwą "DLI.ASM".

   Drugą istotną procedurą do pierwszej części jest "PLAYER.ASM", uaktywniająca grafikę PMG:

Procedure Equ $9B5B
List_mem Equ %00000110
List_err Equ %00000101
Code_mem Equ %00010000
Code_dsk Equ %00100000

Dmactls  Equ $022F
Gtictls  Equ $026F
Pmcntl  Equ $D01D
Pmbase  Equ $D407
Sizep0  Equ $D008
Sizep2  Equ $D00A

Start_pl Equ $9000

     Opt List_err+Code_dsk
     Org Procedure
     Jmp Init_pl

IntProc  Ldx #$00
L0    Lda Dane_pl,x
     Sta Start_pl+$416,x
     Sta Start_pl+$616,x
     Inx
     Cpx #$10
     Bne L0
L1    Lda Dane_pl,x
     Sta Start_pl+$506,x
     Sta Start_pl+$706,x
     Inx
     Cpx #$20
     Bne L1
     Clc
     Lda L0+$01
     Adc #$20
     Sta L0+$01
     Sta L1+$01
     Lda L0+$02
     Adc #$00
     Sta L0+$02
     Sta L1+$02
     Inc Licznik
     Lda Licznik
     Cmp #$0A
     Bne Koniec
     Ldx #$00
     Stx Licznik
     Ldx <Dane_pl
     Ldy >Dane_pl
     Stx L0+$01
     Stx L1+$01
     Sty L0+$02
     Sty L1+$02
Koniec  Rts

Init_pl  Ldy #$07
L2    Ldx #$00
     Txa
L3    Sta Start_pl,x
     Inx
     Bne L3
     Inc L3+$02
     Dey
     Bpl L2
     Ldx #$07
L4    Lda Dane_2,x
     Sta Start_pl+$539,x
     Sta Start_pl+$59A,x
     Lda Dane_3,x
     Sta Start_pl+$739,x
     Sta Start_pl+$79A,x
     Dex
     Bpl L4
     Ldx >Start_pl
     Stx Pmbase
     Ldx #$3E
     Stx Dmactls
     Ldx #$01
     Stx Gtictls
     Ldx #$00
     Stx Sizep0
     Stx Sizep2
     Ldx #$03
     Stx Pmcntl

Cdtma2  Equ $0228
Cdtmv2  Equ $021A
Colpm0s  Equ $02C0
Hposp0  Equ $D000
Hposp1  Equ $D001
Hposp2  Equ $D002
Hposp3  Equ $D003

     Lda #$3D
     Sta Dmactl
     Lda #$30
     Sta Hposp0
     Lda #$38
     Sta Hposp1
     Lda #$C0
     Sta Hposp2
     Lda #$C8
     Sta Hposp3
     Ldx #$03
     Lda #$0F
L5    Sta Colpm0s,x
     Dex
     Bpl L5
     Ldx <Timer2
     Ldy >Timer2
     Stx Cdtma2
     Sty Cdtma2+$01
End    Lda #$02
     Sta Cdtmv2
     Rts

Timer2  Jsr IntProc
     Jmp End

Licznik  Dta B($00)
Dane_pl  Dta B($0D),B($0D),B($0D)
     Dta B($0D),B($0D),B($0D)
     Dta B($0D),B($0D),B($0D)
     Dta B($0D),B($0D),B($1D)
     Dta B($19),B($39),B($F1)
     Dta B($E1),B($B0),B($B0)
     Dta B($B0),B($B0),B($B0)
     Dta B($B0),B($B0),B($B0)
     Dta B($B0),B($B0),B($B0)
     Dta B($B8),B($98),B($9C)
     Dta B($8F),B($87),B($0D)
     Dta B($0D),B($0D),B($0D)
     Dta B($0D),B($0D),B($0D)
     Dta B($0D),B($0D),B($0D)
     Dta B($0D),B($1D),B($19)
     Dta B($39),B($71),B($61)
     Dta B($B0),B($B0),B($B0)
     Dta B($B0),B($B0),B($B0)
     Dta B($B0),B($B0),B($B0)
     Dta B($B0),B($B0),B($B8)
     Dta B($98),B($9C),B($8E)
     Dta B($86),B($06),B($06)
     Dta B($06),B($06),B($06)
     Dta B($06),B($06),B($06)
     Dta B($06),B($06),B($06)
     Dta B($0E),B($0C),B($1C)
     Dta B($38),B($30),B($E0)
     Dta B($E0),B($E0),B($E0)
     Dta B($E0),B($E0),B($E0)
     Dta B($E0),B($E0),B($E0)
     Dta B($E0),B($F0),B($B0)
     Dta B($B8),B($9C),B($8C)
     Dta B($06),B($06),B($06)
     Dta B($06),B($06),B($06)
     Dta B($06),B($06),B($06)
     Dta B($06),B($06),B($0E)
     Dta B($0C),B($0C),B($0C)
     Dta B($1C),B($E0),B($E0)
     Dta B($E0),B($E0),B($E0)
     Dta B($E0),B($E0),B($E0)
     Dta B($E0),B($E0),B($E0)
     Dta B($F0),B($B0),B($B0)
     Dta B($B0),B($B8),B($01)
     Dta B($01),B($01),B($01)
     Dta B($01),B($01),B($01)
     Dta B($01),B($01),B($01)
     Dta B($01),B($03),B($03)
     Dta B($03),B($03),B($07)
     Dta B($C0),B($C0),B($C0)
     Dta B($C0),B($C0),B($C0)
     Dta B($C0),B($C0),B($C0)
     Dta B($C0),B($C0),B($E0)
     Dta B($60),B($60),B($60)
     Dta B($70),B($01),B($01)
     Dta B($01),B($01),B($01)
     Dta B($01),B($01),B($01)
     Dta B($01),B($01),B($01)
     Dta B($01),B($01),B($01)
     Dta B($01),B($01),B($80)
     Dta B($80),B($80),B($80)
     Dta B($80),B($80),B($80)
     Dta B($80),B($80),B($80)
     Dta B($80),B($80),B($80)
     Dta B($80),B($80),B($80)
     Dta B($03),B($03),B($03)
     Dta B($03),B($03),B($03)
     Dta B($03),B($03),B($03)
     Dta B($03),B($03),B($07)
     Dta B($06),B($06),B($06)
     Dta B($0E),B($80),B($80)
     Dta B($80),B($80),B($80)
     Dta B($80),B($80),B($80)
     Dta B($80),B($80),B($80)
     Dta B($C0),B($C0),B($C0)
     Dta B($C0),B($E0),B($07)
     Dta B($07),B($07),B($07)
     Dta B($07),B($07),B($07)
     Dta B($07),B($07),B($07)
     Dta B($07),B($0F),B($0D)
     Dta B($0D),B($0D),B($1D)
     Dta B($60),B($60),B($60)
     Dta B($60),B($60),B($60)
     Dta B($60),B($60),B($60)
     Dta B($60),B($60),B($70)
     Dta B($30),B($30),B($30)
     Dta B($38),B($07),B($07)
     Dta B($07),B($07),B($07)
     Dta B($07),B($07),B($07)
     Dta B($07),B($07),B($07)
     Dta B($0F),B($0D),B($1D)
     Dta B($39),B($31),B($60)
     Dta B($60),B($60),B($60)
     Dta B($60),B($60),B($60)
     Dta B($60),B($60),B($60)
     Dta B($60),B($70),B($30)
     Dta B($38),B($1C),B($0C)
     Dta B($0D),B($0D),B($0D)
     Dta B($0D),B($0D),B($0D)
     Dta B($0D),B($0D),B($0D)
     Dta B($0D),B($0D),B($1D)
     Dta B($19),B($39),B($71)
     Dta B($61),B($B0),B($B0)
     Dta B($B0),B($B0),B($B0)
     Dta B($B0),B($B0),B($B0)
     Dta B($B0),B($B0),B($B0)
     Dta B($B8),B($98),B($9C)
     Dta B($8E),B($86)

Dane_2  Dta B($FF),B($FE),B($FC)
     Dta B($F8),B($F0),B($E0)
     Dta B($C0) B($80)

Dane_3  Dta B($01),B($03),B($07)
     Dta B($0F),B($1F),B($3F)
     Dta B($7F),B($FF)

     End of file
   Procedura czyści obszar pamięci PMG, następnie tablice Dane_2 i Dane_3 przepisuje w odpowiednie miejsca pamięci. Są to ozdobne początki i zakończenia małych płynących napisów. Następnie inicjalizowana jest grafika PMG i ustawiany wektor przerwania Timer 2 na procedurę IntProc.

   Każdy ze znaczków Atari złożony jest z dwóch graczy PMG. Procedura przerwania IntProc, za każdym wywołaniem, przepisuje inną fazę obrotu znaczków Atari z tablicy Dane_pl. Jedna faza zajmuje $20 bajtów, po $10 bajtów na każdego gracza. Po przepisaniu program modyftkuje sam siebie, tak aby przy następnym obiegu przerwania przepisywać z innego miejsca tablicy Dane_pl. Faz jest dziesięć.

   Program przystosowany jest do samodzielnego uruchomienia. Aby utworzyć wersję, którą następnie skompilujemy na dysk należy wyrzucić fragment programu rozpoczynający się od etykiety Cdtma2 do rozkazu Jmp End włącznie.

   Ciąg dalszy w następnym numerze Tajemnic Atari.

Tomasz Bielak
Rafał Bielecki

Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001