Tajemnice ATARI

Ludzie listy piszą...


    Pau Artur Miarecki z Bielska - Białej napisał do nas list, w którym podaje bardzo ciekawe informacje na temat stacji dysków. Mamy nadzieję, że w jednym z najbliższych numerów naszego pisma znajdziecie duży artykuł na ten temat.

Chciałbym uzupełnić (i skorygować) informacje podane w cyklu "Mapa pamięci" w numerach 8/92 i 10/92 TA, dotyczące SIO, a wszczególności stacji dysków:
  • Rejestr OS o nazwie FSTAT jest kopią rejestru statusu kontrolera stacji dysków (w stacjach dysków LDW 2000 jest to układ WD 2797, w CA 2001, XF 551 i ATARI 1050 jest to WD 1772). Bit 5 tego rejestru {typ rekordu) oznacza atrybut, jaki został nadany sektorowi, którego dotyczyła ostatnio wykonywana operacja odczytu. Miał on być wykorzystywany do oznaczania sektorów skasowanych plików, a więc miało to jakby dublować mapę dyskietki (VTOC). Z posiadanych przeze mnie materiałów źródłowych wynika, że w mechanizm ten wyposażone zostały jedynie najstarsze modele stacji dysków do ATARI (serii 8xx). Dziś jednak oznaczenie tym atrybutem sektorów jest metodą zabezpieczenia dyskietki przed skopiowaniem. Stworzone tą metodą bad sectory nie tracą swej zawartości, lecz ich odczytowi towarzyszy błąd DDM (ang. Deleted Data Mark).
  • Bit 6 rejestru OS o nazwie DSTAT w typowych stacjach dysków nie jest używany (zarezerwowany), w stacjach XF 551 oznacza korzystanie z trybu pracy dwustronnej (QD), natomiast w stacjach z rozszerzeniem TOMS (LDW 2000, CA 2001) - korzystanie z dyskietki w formacie IBM (S-9).

    Mam nadzieję, ze te uzupełnienia przydadzą się redakcji i Czytelnikom.

    Artur Miarecki

  • Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

    Pixel 2001