Tajemnice ATARI

6 Strona


File Verifier

    Taśma magnetofonowa jest bardzo zawodnym nośnikiem informacji. Bardzo często zdarza się, że tracimy przez to efekty wielogodzinnej pracy. Aby temu zapobiec, należałoby sprawdzać, czy zapisany plik da się odczytać. Potrzeba do tego programu z opcją weryfikacji. Jednak, aby załadować ten program trzeba najpierw opuścić interpreter czy edytor, a wtedy jeśli weryfikacja okaże się nieprawidłowa - wszystko stracone.

    W takich przypadkach przydać się może prezentowana poniżej procedura. Jest to uniwersalny weryfikator plikowy. Wywołuje się go w następującej formie:
X=USR(1536,ADR(FILENAME$),AD)
gdzie:

FILENAME$ - zmienna tekstowa zawierająca nazwę pliku,
AD - adres bufora na dane o długości 960 bajtów.

    Po zakończeniu weryfikacji X zawiera status operacji.

0 REM *-----------------------------*
1 REM * File Verifier 1.0b    :
2 REM : autor: TapeMan       :
3 REM : (c) 1993 Tajemnice ATARI  :
5 REM *-----------------------------*
6 TRAP 8:A=1536:? "Poczekaj..."
7 READ B:POKE A,B:A=A+1:GOTO 7
8 ? CHR$(28);"Gotowe.  ":END
110 DATA 104,201,2,240,6,170,104,202
120 DATA 208,252,96,104,141,230,6,104
130 DATA 141,229,6,104,141,178,6,104
140 DATA 141,177,6,32,202,6,144,9,169
150 DATA 161,133,212,169,0,133,213,96
160 DATA 32,190,6,32,95,6,32,140,6
170 DATA 176,6,192,136,240,24,208,245
180 DATA 174,201,6,189,67,3,141,231,6
190 DATA 32,190,6,173/231,6,133,212
200 DATA 169,0,133,213,96,32,190,6
210 DATA 169,0,141,200,2,133,213,169
220 DATA 1,133,212,96,174,201,6,169,3
230 DATA 157,66,3,173,229,6,157,68,3
240 DATA 173,230,6,157,69,3,169,4,157
250 DATA 74,3,169,128,157,75,3,32,86
260 DATA 228,192,1,208,2,24,96,104
270 DATA 104,152,76,34,6,174,201,6
280 DATA 169,7,157,66,3,173,177,6,157
290 DATA 68,3,173,178,6,157,69,3,169
300 DATA 192,157,72,3,169,3,157,73,3
310 DATA 32,86,228,48,4,24,96,0,0,192
320 DATA 136,208,2,24,96,32,86,245,56
330 DATA 96,174,201,6,169,12,157,66,3
340 DATA 76,86,228,0,162,16,189,64,3
350 DATA 201,255,240,13,138,24,105,16
360 DATA 170,224,96,208,240,169,255
370 DATA 56,96,142,201,6,24,96,0,0,0

(tap)
Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002