Tajemnice ATARI

DirX

    Ten program rozszerza możliwości polecenia DIR programu "Command Proceesor". Instaluje się rezydentnie i pozwala na wypisanie katalogu dyskietki w dwu kolumnach (DIR /W) i z podziałem na ekrany (DIR /P). Ponowne uruchomienie powoduje usunięcie tej nakładki z pamięci.

1000 REM *--------------------------*
1002 REM : Dir Extension            :
1004 REM :  autor: W. Alabrudzinski :
1006 REM : (c) 1993 Tajemnice ATARI :
1008 REM *--------------------------*
1010 DATA ffff00801183a50a85cb1869ff
1020 DATA 85cfa60be886cc8a690085d0a0
1030 DATA 00b1cfc956d007c8b1cfc9e4f0
1040 DATA 034c2181a93585cda98285cea0
1050 DATA adade70291cbc8ade80291cba0
1060 DATA a3b1cb48a956186de70291cbc8
1070 DATA b1cb48a9006de80291cba05868
1080 DATA 91cd886891cda0ffa960186de7
1090 DATA 0291cbc8e6cca9006de80291cb
1100 DATA a91120c381a02a20b981a93320
1110 DATA c381a00120b981a93520c381a0
1120 DATA 0d20b981a03920b981e6cca986
1130 DATA 20c381a00420b981a01020b981
1140 DATA a03c20b981a093ade7021869ce
1150 DATA 91cda098ade802690091cda50c
1160 DATA 8d7e82a50d8d7f82a948186de7
1170 DATA 02850ca9006de802850dade702
1180 DATA 85cd1869dd8de70285808d8182
1190 DATA ade80285ce69008de80285818d
1200 DATA 8682a000b9358291cdc8d0f8a9
1210 DATA 0085cf85d0a9cf8d4403a9818d
1220 DATA 4503a9568d4803a200a90b8d42
1230 DATA 03a9008d49034c56e4a50a1869
1240 DATA ad85cda50b690185cea000b1cd
1250 DATA 18694c85cfc8b1cd690085d0a0
1260 DATA 00b1cfcde702d0b6a005b1cfcd
1270 DATA e802d0adade70238e9dd8de702
1280 DATA ade802e9008de802a9a320ad81
1290 DATA a000a9aa18650a91cbc8a50b69
1300 DATA 0091cba90a20ad81a000a93318
1310 DATA 650a91cbc8a902650b91cba952
1320 DATA 20ad81a000a95691cbc8a9e491
1330 DATA cba9258d4403a9828d4503a910
1340 DATA 8d48034c12811865cb85cba5cc
1350 DATA 690085cc60a5cf91cdc8a5d091
1360 DATA cd601865cb85cfa90065cc85d0
1370 DATA 609b546572617a206d6f7a6c69
1380 DATA 7765206a6573743a9b20444952
1390 DATA 205b2f572c202f505d205b6669
1400 DATA 6c656e616d652e6578745d9b9b
1410 DATA 4175746f723a20572e20416c61
1420 DATA 627275647a696e736b692e2047
1430 DATA 44594e49412739329b9b4f6469
1440 DATA 6e7374616c6f77616e6f2e9b20
1450 DATA ffffadffffc92fd038a20020ff
1460 DATA ffadffffc957f01ac977f016c9
1470 DATA 50f00ec970f00a6868a9ff8d53
1480 DATA 034cffffa901d002a90205cf85
1490 DATA cfa20020ffffadffffc99bf003
1500 DATA a90060a9016020ffffa9008de7
1510 DATA 02a9008de8026020ffffa90085
1520 DATA cf85d060a5cff016c902d017e6
1530 DATA d0a5d02901f00aa9118d4803a9
1540 DATA 0b8d4203a2004c56e4a4d0c884
1550 DATA d0c016d0f22056e43040a90b8d
1560 DATA 4203a9008d4403a9008d4503a9
1570 DATA 0f8d4803a2008e49032056e430
1580 DATA 22adfc02c9fff0f92083f9a2ff
1590 DATA 8efc02e886d08e48038e4903a9
1600 DATA 0b8d4203a99b2056e460205072
1610 DATA 65737320616e79206b65792ee0
1620 DATA 02e1020080

    Aby uzyskać gotowy program, powyższy listing należy przepisać, a następnie połączyć z programem "Zgrywus+", który drukujemy na stronie 24.


Wiesław AlabrudzińskiPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002