Tajemnice ATARI

Disk Sort

    Dzięki programowi File Sorter, wydrukowanemu niedawno na tamach TA, nazwy plików, zapisanych na dyskietce, są poukładane według naszych życzeń. Poniżej opisany program umożliwia zgrupowanie wszystkich danych dowolnego zbioru w jednym miejscu na dyskietce. Spowoduje to przyspieszenie wykonywania przez DOS operacji na takiej dyskietce. Po uruchomieniu programu, w stacji dysków umieścić należy dyskietkę przeznaczoną do optymalizacji (sortowania) i nacisnąć dowolny klawisz (ESC spowoduje powrót do programu nadrzędnego). Disk Sorter będzie tworzył wtedy własną mapę tego dysku. Zaawansowanie budowy tejże mapy będzie pokazywane procentowo. Po zakończeniu tego procesu rozpocznie się proces optymalizacji (również i tu zostanie wypisany stan zaawansowania prac). Po poprawnym posortowaniu dyskietki, program będzie gotów do pracy nad następną porcją danych. W przypadku wystąpienia błędu podczas odczytu lub zapisu program umożliwi powtórzenie operacji.

    Disk Sorter przeznaczony jest do optymalizacji dyskietek z plikami zapisanymi DOS-em 2.5 lub kompatybilnym. W przypadku wątpliwości, program powiadomi użytkownika odpowiednim komunikatem o formacie innego DOS-u. Na koniec kilka bardzo ważnych ostrzeżeń:

 • Dyskietka winna być przed przystąpieniem do optymalizacji zweryfikowana, ponieważ program ze względu na ograniczenia wydawnicze (długość kodu) nie sprawdza poprawności budowy plików.
 • Radzę przed procesem sortowania dysku wykonać jego kopię bezpieczeństwa, jako że w przypadku niespodziewanej awarii sprzętu, zaniku napięcia zasilającego itp. zapisane dane ulegną zniszczeniu.
 • Po zakończeniu optymalizacji dysku dane plików nieaktywnych (np. skasowanych) będą nie do odzyskania.

      Aby otrzymać działającą wersję programu Disk Sorter należy przepisać poniższy listing programu i użyć "Zgrywusa+" ze strony 24.

  1000 REM *--------------------------*
  1002 REM : Disk Sorter       :
  1004 REM : autor: Leon       :
  1006 REM : (c) 1993 Tajemnice ATARI :
  1008 REM *--------------------------*
  1010 DATA ffff00888594a9108dd902a903
  1020 DATA 8dda02ae0103d001e8a20186e6
  1030 DATA a90085caa98585cb206c92a201
  1040 DATA 200a8c20ae91c91cd00920d28c
  1050 DATA a9e08df4026020528a100820cd
  1060 DATA 91b0f64c2488a968a20185d486
  1070 DATA d520d68930d6ad8694c902f014
  1080 DATA a203200a8c20ae914820d28c68
  1090 DATA c91cd0034c2b8820d28ca20220
  1100 DATA 0a8ca206200a8ca900a204a4e6
  1110 DATA 1004a9d0a20285d686d7a90085
  1120 DATA dba97885dca207a0009891dbc8
  1130 DATA d0fbe6dccad0f6a98685cea996
  1140 DATA 85cfa203a0009891cec8d0fbe6
  1150 DATA cfcad0f6a90685cea99685cfa9
  1160 DATA 0085dba97885dca20086e586d8
  1170 DATA 86d986d5e886d420958aa5dc48
  1180 DATA a5db4820d6896885db6885dc98
  1190 DATA 102c8a100920d28c20d28c4c1f
  1200 DATA 88a5e5c980900c20d28c20d28c
  1210 DATA 2056f54c1f880aaaa5d49d0084
  1220 DATA a5d59d0184e6e5a000a5e6a200
  1230 DATA 0a1002a280bd039591dbc8bd04
  1240 DATA 9591dba5db18690285db9002e6
  1250 DATA dce6d4d002e6d5a5d5c902d00a
  1260 DATA a5d4c9d19004a5e6305ba5d5d0
  1270 DATA 0ea5d4c902d005ad879485e44c
  1280 DATA d188c901d032a5d4c969d00ea0
  1290 DATA 7fb9869499869a8810f74cd188
  1300 DATA c96a90e1c972b0dda5ce698085
  1310 DATA ce9002e6cfa07fb9869491ce88
  1320 DATA 10f830c7c904d0c3a5d4f0bfa0
  1330 DATA 7fb9869499969a8810f720d28c
  1340 DATA 20d28c4c238da4daa986a29685
  1350 DATA db86dc9829304a4a4a4a65dc85
  1360 DATA dc98290f0a0a0a0a65db85db90
  1370 DATA 02e6dc60a050d002a052a986a2
  1380 DATA 948c02038d04038e0503a5e60a
  1390 DATA 0aa9002a8d09034a6a49802071
  1400 DATA 8aa5d58d0b03d00fa5d4c904b0
  1410 DATA 09a9808d08030a8d0903a9ff85
  1420 DATA e3ad09034a66e3a5d48d0a0320
  1430 DATA 59e4181013a5cf48a5ce4820cd
  1440 DATA 916885ce6885cfb0b3a0ff9860
  1450 DATA a9538d0203a90420718aa9ea8d
  1460 DATA 0403a9028d0503a9008d09034c
  1470 DATA 59e420368a3019adea02a2c029
  1480 DATA 20d009a200adea023002a2808a
  1490 DATA 0d010385e698608d0803a9318d
  1500 DATA 0003a9808511ae0203e050f001
  1510 DATA 4a8d0303a9e08d0603a5e6290f
  1520 DATA 8d010360a5d9c5d79008d00ca5
  1530 DATA d8c5d6b006e6d8d002e6d9a5da
  1540 DATA 48a5d948a5d848a5cf48a5ce48
  1550 DATA a5dc48a5db48a90085da20858b
  1560 DATA a90085e285ce85cf85e3a5ce18
  1570 DATA 65d685cea5cf65d785cfa5e369
  1580 DATA 0085e3c5da9012d014a5cfc5d9
  1590 DATA 900ad00ca5cec5d8f002b004e6
  1600 DATA e2d0d3a4e2201592a964a20220
  1610 DATA 4191a028202e92a90591d2a209
  1620 DATA a02da90085dca90a85dba5dc18
  1630 DATA 65db85dcc5e29006f004a94dd0
  1640 DATA 02a98091d2c8ca10e7a00da5d4
  1650 DATA 205592a5d5205e926885db6885
  1660 DATA dc6885ce6885cf6885d86885d9
  1670 DATA 6885da6006d826d926da602058
  1680 DATA 8b4c588b20588ba5da48a5d948
  1690 DATA a5d848205f8b681865d885d868
  1700 DATA 65d985d96865da85da6020658b
  1710 DATA 4c658ba5d5c904b01720c58b85
  1720 DATA db3d909a08a5db49ff3d909a9d
  1730 DATA 909a2838d03760a5d5c904b0f9
  1740 DATA 20c58b85db3d909a08a5db1d90
  1750 DATA 9a9d909a2818f01b60a5d485db
  1760 DATA 2907a8a5d5a20506db2acad0fa
  1770 DATA aaa900386a8810fc6008a203a5
  1780 DATA d5c902900ad006a5d4c9c79002
  1790 DATA a28a28900cbd869ad003de879a
  1800 DATA de869a60fe869ad003fe879a60
  1810 DATA a92285dba99385dca000caf015
  1820 DATA a006b1dbc8c99bd0f9981865db
  1830 DATA 85db90eae6dcb0e6a203b1db95
  1840 DATA ce9d8294c8ca10f5203d91a200
  1850 DATA a5d185cca4d0b1d281ca201591
  1860 DATA 8810f6202591c6cc10eda003b9
  1870 DATA ce0081ca2015918810f5203d91
  1880 DATA a5d085cca200a000bdc98c91d2
  1890 DATA e8c8bdc98c91d2c6d0d0f6e8bd
  1900 DATA c98c91d2202591c6d1f008a203
  1910 DATA a5cc85d0d0d9e8e6d1e00790f3
  1920 DATA a004b1db85cec8b1db85cf84d0
  1930 DATA 203d91a00084d1e6d0a4d0b1db
  1940 DATA a4d1c99bf00fc940f00591d2c8
  1950 DATA d0e92025914ca98c605152457c
  1960 DATA 007c5a5243a200a000201c91a1
  1970 DATA ca99ce00c8c004d0f3203d91a4
  1980 DATA d120259188d0faa200a000201c
  1990 DATA 91a1ca91d2c8c4d090f4f0f220
  2000 DATA 3191c6d110e9a000201c91a1ca
  2010 DATA 99ce00998294c8c004d0f0203d
  2020 DATA 9120159188d0fa60a205200a8c
  2030 DATA 200591a000a90085e185d685d7
  2040 DATA 85d885d991dbc891db20ef9090
  2050 DATA e8a6e4e886dda90085dea20086
  2060 DATA da20ad89a000b1db29dfc903f0
  2070 DATA 07c942f0034ccc8da003b1db85
  2080 DATA d4c8b1db85d5a9ff85e320d990
  2090 DATA a5d548a5d448a5dd85d4a5de85
  2100 DATA d5207f906885d46885d59034a0
  2110 DATA 00a5de91cec8a5dd91cee6d6d0
  2120 DATA 02e6d7a5e3f00fa90085e3a003
  2130 DATA a5dd91dbc8a5de91db206990a0
  2140 DATA 00b1df290385d5c8b1df85d420
  2150 DATA 9990a5d405d5d0a7a6dae8e040
  2160 DATA b0034c4e8d200591a000b1dbc5
  2170 DATA cfd059c8b1dbc5ced052a5ce85
  2180 DATA d4a5cf85d5206990a5db85d4a5
  2190 DATA dc85d520ef90b048a000b1df29
  2200 DATA 03c811dff01088b1df2903c5cf
  2210 DATA d0c5c8b1dfc5ced0bea5d485db
  2220 DATA a5d585dca5d6d002c6d7c6d6a5
  2230 DATA ced002c6cfc6cea90091db8891
  2240 DATA db20ef90909aa5d605d7d0034c
  2250 DATA 3f90a206200a8c200591a9ff85
  2260 DATA dd85dea20086d5e886d420d990
  2270 DATA a000b1cec811cef01888b1cec5
  2280 DATA def01fb00f85dec8b1ce85dda5
  2290 DATA d485cca5d585cde6d4d002e6d5
  2300 DATA a5d5c90490d0b00dc8b1cec5dd
  2310 DATA b0eb88b1ce4c728ea5dd25dec9
  2320 DATA ffd0034c868fa5cc85d4a5cd85
  2330 DATA d520a98ba052a986a29520dc89
  2340 DATA 10034c519020d990a000b1ce85
  2350 DATA dec8b1ce85dd20c290a5dd85d4
  2360 DATA a5de85d520a98b20958aa052a9
  2370 DATA 86a29420dc8910034c5190a5e3
  2380 DATA 38e97faabd0396290348bd0396
  2390 DATA 29fc9d0396a5d585dea5d485dd
  2400 DATA 209990a5d548a5d448a5dd85d4
  2410 DATA a5de85d5207f906885d46885d5
  2420 DATA 90e420699068481d0496f002a5
  2430 DATA de1d03969d0396a00091df681d
  2440 DATA 0496f002a5dd9d0496c891df20
  2450 DATA 8b8ba050a986a29520dc891003
  2460 DATA 4c5190a9ff85e1a000b9869499
  2470 DATA 8695c8d0f720d990a000b1ce85
  2480 DATA dec8b1ce85dd4820cd906805de
  2490 DATA d0034c4d8e4cd18e20d28ca206
  2500 DATA 200a8ca00098998695c8d0faa5
  2510 DATA e485d4a90085d5a24086dac6da
  2520 DATA 303820ad89a000b1db29dfc903
  2530 DATA f004c942d0eba003b1db85d4c8
  2540 DATA b1db85d5206990a000b1df2903
  2550 DATA c811dff00eb1df85d488b1df29
  2560 DATA 0385d54cc38fa90085d885d9a2
  2570 DATA 00a004a5e61004a2d0a0028a38
  2580 DATA e5d485d698e5d585d7a5d485dd
  2590 DATA a5d585de209990a5dd85d4a5de
  2600 DATA 85d5207f9090e8a5d5a6e6302b
  2610 DATA c904b01420a98b20c29020958a
  2620 DATA a050a986a29520dc8910ca20d2
  2630 DATA 8c204c91301a207f91301520d2
  2640 DATA 8c4c1f88c90290d5a5d4c9d090
  2650 DATA cfb0e120d28ca5e1f0e72056f5
  2660 DATA 20d28ca207200a8c20ae914c3f
  2670 DATA 90a5d40a85dfa5d52a48a5df18
  2680 DATA 69fe85df68697785e060a0fec8
  2690 DATA c8984ac5e5b00fa5d4d90084d0
  2700 DATA f1a5d5d90184d0ea1860e6ddd0
  2710 DATA 02e6dea5dec901d010a5ddc968
  2720 DATA 9016c971b012a97185ddd00cc9
  2730 DATA 02d008a5ddc9d0d002e6dd6020
  2740 DATA 6990a0009891dfc891df20d990
  2750 DATA a0009891cec891ce60a5d40a85
  2760 DATA cea5d52a48a5ce1869fe85ce68
  2770 DATA 696f85cf60e6ced002e6cfa5db
  2780 DATA 18690285db9002e6dca5cfc904
  2790 DATA 60a90085dba97085dca00084cf
  2800 DATA c884ce60e6cad002e6cb60a5ca
  2810 DATA d002c6cbc6ca60a5d218692885
  2820 DATA d29002e6d360a5d238e92885d2
  2830 DATA b002c6d360a5cea6cf18655885
  2840 DATA d28a655985d360a5e63013a900
  2850 DATA 85d4a90485d5a050a996a29a20
  2860 DATA dc89301ba01ca90099e99a88d0
  2870 DATA faa96885d4a90185d5a050a986
  2880 DATA a29a20dc8960a98685cea99685
  2890 DATA cfa96985d4a90185d5a050a5ce
  2900 DATA a6cf20dc8930e4a5ce18698085
  2910 DATA ce9002e6cfe6d4a5d4c97190e2
  2920 DATA 60a2ff8efc02ecfc02f0fbadfc
  2930 DATA 02293f8efc02a22d2085f9c91c
  2940 DATA f002186038609848a204200a8c
  2950 DATA 68a820069220ae914820d28c68
  2960 DATA a2ffc91c18f00ca200c92df005
  2970 DATA c90c18d00138600a084ac960b0
  2980 DATA 06e91fb00269600a286a602015
  2990 DATA 92a9b5a200204191a0004c2e92
  3000 DATA a90085ce85cfa207f8980aa8a5
  3010 DATA ce65ce85ce26cfca10f2d860a5
  3020 DATA cff005204d92d00ba5ce29f0d0
  3030 DATA 05a5ce4c4d92a5ce484a4a4a4a
  3040 DATA 204d9268290f091091d2c86048
  3050 DATA 205e92684a4a4a4a290f0910c9
  3060 DATA 1a9002690691d28860a900a2e0
  3070 DATA 85db86dca900a28085ce86cfa2
  3080 DATA 03a000b1db91cec8d0f9e6dce6
  3090 DATA cfca10f2a9c8a29285ce86cfa0
  3100 DATA 0084e4b1ce85dbc8b1ce85dcc8
  3110 DATA a90085e5a2079848b1cea4e5e6
  3120 DATA e591db68a8c8ca10f0e6e4a5e4
  3130 DATA c90990d8a9808df40260a08200
  3140 DATA 003c063e663e0cc88218183c60
  3150 DATA 60603c00a88200003c667e603c
  3160 DATA 0c4882003a1e1878583c007882
  3170 DATA 18187c6666666600808218183c
  3180 DATA 6666663c00588218183e603c06
  3190 DATA 7c00608218007e0c18307e0068
  3200 DATA 82aa55aa55aa55aa5504160149
  3210 DATA 72012429332b0000332f323425
  3220 DATA 3200006279002c252f2e400008
  3230 DATA 23090034616a656d6e69636500
  3240 DATA 217461726940002e6163694b6e
  3250 DATA 696a006b6c617769737a000e0e
  3260 DATA 0e9b0312014a730134776f727a
  3270 DATA 55006d617055006479736b7540
  3280 DATA 000030726f737a5500637a656b
  3290 DATA 61590e9b031a007fa800375474
  3300 DATA 706c69777900666f726d617400
  3310 DATA 242f330d7500120e1540253323
  3320 DATA 000d0037796a4b636965007a00
  3330 DATA 70726f6772616d759b03150081
  3340 DATA aa000000000000224954640003
  3350 DATA 40306f6e6f7769590070725062
  3360 DATA 551f0008340f2e099b0511014b
  3370 DATA 750100002f6462797761007369
  3380 DATA 55406f7074796d616c697a6163
  3390 DATA 6a6140000000006479736b7540
  3400 DATA 30726f737a5500637a656b6159
  3410 DATA 0e9b0311023b6402000033656b
  3420 DATA 746f721a000410101040100500
  3430 DATA 00004d4d4d4d4d4d4d4d4d4d9b
  3440 DATA 050b014e770100353721272100
  3450 DATA 010101402479736b00006a6573
  3460 DATA 74406c6f6769637a6e69654035
  3470 DATA 333a2b2f243a2f2e399b2c252f
  3480 DATA 2ee002e1020088
  

      Z życzeniami kosmicznej szybkości transmisji danych,

  Lesław Pasternak • Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

  Pixel 2002