Tajemnice ATARI - ST FORUM

GENERAL MIDI


    Dwa miesiące temu opisywałem problemy, na jakie można się natknąć przenosząc kompozycję napisaną przy użyciu jednego typu instrumentu MIDI na inny. Problem ten istniał od dawna, mimo to zawsze starano się go "obchodzić dookoła", zamiast śmiało stawić mu czoła. Tak to jednak jest w pewnych krajach, że producenci nie pozostają głusi na życzenia klientów, i dzięki temu. od z górą dwóch lat mamy standard pozwalający na swobodne przenoszenie plików pomiędzy różnymi syntezatorami.

    General MIDI ustala jeden niezmienny zestaw instrumentów, jaki powinien posiadać każdy moduł zgodny z tym standardem. Oczywiście każde z tych brzmień ma swoje określone miejsce, dzięki czemu można bezproblemowo korzystać z komend Program Change. Niebagatelną sprawą jest również jedno, ustalone "raz na zawsze" rozmieszczenie instrumentów perkusyjnych w parcie bębnów. Dotychczas zdarzało się, że pod klawiszem, pod którym nasz instrument miał potężny werbel, syntezator znajomego oferował nam np. tamburyn. Obecnie takie problemy nie mają już miejsca, i mimo że dany producent może poszerzyć paletę barw danego instrumentu, to dla zachowania zgodności z General MIDI musi przede wszystkim umieścić w nim zestaw podstawowy. Oczywiście - proszę mnie źle nie zrozumieć - GM nie jest żadnym przymusem, i nie jest prawdą (mam nadzieję), że standard ten stanie się "jedynym słusznym", a wytwórcy zarzucą produkowanie innych instrumentów. General MIDI jest dobrowolnie stosowany przez - jak na razie - jedynie kilku producentów, i to w zaledwie kilkunastu modelach sprzętu. Niemniej jednak, powołanie go do życia wydaje mi się jak najbardziej uzasadnione. Wydaje się on być szczególnie atrakcyjny dla zastosowań amatorskich i półprofesjonalnych.

    GM to nie tylko standard rozmieszczenia brzmień. Producenci zmuszeni są spełnić jeszcze kilka innych warunków - o których za miesiąc. Dziś zamieszczam tabelę standardowych brzmień i odpowiadających im numerów Program Change. Warto zwrócić uwagę, że instrumenty zostały umieszczone w szesnastu "tematycznych" grupach.

1-8 PIANO

1 Acoustic Grand Piano
2 Bright Acoustic Piano
3 Electric Grand Piano
4 Honky-tonk Piano
5 Electric Piano 1
6 Electric Piano 2
7 Harpsichord
8 Clav

9-16 CHROM PERCUSSION

9 Celesta
10 Glockenspiel
11 Music Box
12 Vibraphone
13 Marimba
14 Xylophone
15 Tubular Bells
16 Dulcimer

17-24 ORGAN

17 Drawbar Organ
18 Percussive Organ
19 Rock Organ
20 Church Organ
21 Reed Organ
22 Accordion
23 Harmonica
24 Tango Accordion

25-32 GUITAR

25 Acoustic Guitar (nylon)
26 Acoustic Guitar (steel)
27 Electric Guitar (jazz)
28 Electric Guitar (clean)
29 Electric Guitar (muted)
30 Overdriven Guitar
31 Distortion Guitar
32 Guitar Harmonics

33-40 BASS

33 Acoustic Bass
34 Electric Bass (finger)
35 Electric Bass (pick)
36 Fretless Bass
37 Slap Bass 1
38 Slap Bass 2
39 Synth Bass 1
40 Synth Bass 2
41-48 STRINGS

41 Violin
42 Viola
43 Cello
44 Contrabass
45 Tremolo Strings
46 Pizzicato Strings
47 Orchestral Strings
48 Timpani

49-56 ENSEMBLE

49 String Ensemble 1
50 String Ensemble 2
51 Synth Strings 1
52 Synth Strings 2
53 Choir Aahs
54 Voice Oohs
55 Synth Voice
56 Orchestra Hit

57-64 BRASS

57 Trumpet
58 Trombone
59 Tuba
60 Muted Trurnpet
61 French Horn
62 Brass Section
63 Synth Brass 1
64 Synth Brass 2

65-72 REED

65 Soprano Sax
66 Alto Sax
67 Teno Sax
68 Baritone Sax
69 Oboe
70 English Horn
71 Bassoon
72 Clarinet

73-80 PIPE

73 Piccolo
74 Flute
75 Recorder
76 Pan Flute
77 Blown Bottle
78 Shakuhachi
79 Whistle
80 Ocarina
81-88 SYNTH LEAD

81 Lead 1 (square)
82 Lead 2 (sawtooth)
83 Lead 3 (calliope)
84 Lead 4 (chiff)
85 Lead 5 (charang)
86 Lead 6 (voice)
88 Lead 8 (bass+lead)

89-96 SYNTH PAD

89 Pad 1 (new age)
90 Pad 2 (warm)
91 Pad 3 (Polysynth)
92 Pad 4 (choir)
93 Pad 5 (bowed)
94 Pad 6 (metallic)
95 Pad 7 (halo)
96 Pad 8 (sweep)

97-104 SYNTH EFFECTS

97 FX 1 (rain)
98 FX 2 (soundtrack)
99 FX 3 (crystal)
100 FX 4 (atmosphere)
101 FX 5 (brightness)
102 FX 6 (goblins)
103 FX 7 (echoes)
104 FX 8 (sci-fi)

105-112 ETHNIC

105 Sitar
106 Banjo
107 Shamisen
108 Koto
109 Kalimba
110 Bagpipe
111 Fiddle
112 Shanai

113-120 PERCUSSIVE

113 Tinkle Bell
114 Agogo
115 Steel Drums
116 Woodblock
117 Taiko Drum
118 Melodic Tom
119 SynthDrum
120 Reverse Cymbal

121-128 SOUND

121 Guitar Fret Noise
122 Breath Noise
123 Seashore
124 BirdTweet
125 Telephone Ring
126 Helicopter
127 Applause
128 Gunshot


Daniel KleczyńskiPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002