Tajemnice ATARI

INNY BATCH

    Na temat tworzenia plików wsadowych wylano już morze słów. Nie ma najmniejszego sensu wyjaśniać znaczenia słowa batch, czy tłumaczyć, na czym polega sterowanie mikrokomputerem za pomocą wsadu. Dodam jedynie, ze przedstawiony tu program nie podmienia wektora GET BYTE edytora, lecz korzysta wyłącznie z przerwania licznika TIMCNT2 oraz tabeli definicji klawiatury KEYDEF ($fb51). Program jest w pełni rezydentny oraz relokowalny. Umożliwia wykonanie grupy rozkazów, których łączna długość nie przekracza 255 bajtów. Plik taki można wykonać dowolnym edytorem tekstu, takim jak Panther, E, czy nawet QA. Tekst nie powinien zawierać znaków w negacji, ponieważ powodują one przerwanie działania programu. Jedyną wadą, jakiej nie udało się uniknąć, jest obrona przed ingerencją innych programów podczas wykonywania wsadu. Efektem tego jest zbędne oszczędzanie trzech stron pamięci.

    Niektóre spośród programów (szczególnie programy kopiujące) nie tolerują zmiany MEMLO podczas pracy. Stąd "zdrowo" jest nacisnąć RESET (jeżeli jest to niegroźne) przed przystąpieniem do wykonywania kolejnych czynności, związanych z odczytem innych programów.

    Program nie wykorzystuje szóstej strony, co jest jego największą zaletą. Ciekawe efekty można uzyskać, dołączając do programu zamieszczonego obok (za pomocą programu Append z TA 5/91) przykładowy tekst:
DIR
MEM
QA
E
E
   opt %000101001
   org $a000
main equ *
   end of file
w kolejności: najpierw program, potem tekst. Zakładając, ze pracujemy pod kontrolą CP oraz, że na dysku znajduje się QA, spróbujmy uruchomić wsad. Czyżby nasze ATARI było aż tak mądre, aby samo się programowało? Wyjaśnienia wymaga jedynie wystąpienie dwóch liter E w wymienionym przykładzie. Przyczyna jest bardzo prosta. Drugie E to oczywiście wywołanie komendy EDIT edytora. Zaś pierwsze - to wynik kasowania rejestru KBCODES ($2fc) zaraz po uruchomieniu programu QA.

    Uwaga! Program nie współpracuje ze SpartaDOS-em.

    Aby otrzymać gotowy plik binarny należy posłużyć się programem Zgrywus+.

1000 REM *--------------------------*
1002 REM : BATCH          :
1004 REM : autor: MATHNOID'93   :
1006 REM : (c) 1993 Tajemnice ATARI :
1008 REM *--------------------------*
1010 DATA ffff009a0a9ba000b90007d9d4
1020 DATA 9ad013c8c003d0f3ad039a85fe
1030 DATA ad049a85ffb1fef019ee039ad0
1040 DATA 03ee049aad049ac9a0d0d4ade7
1050 DATA 0285feade80285ffa6ffe8e8e8
1060 DATA ece80290038ee802a903a20020
1070 DATA ca9a8de69a8ee79aa904a20020
1080 DATA ca9a8dc09a8ebe9aa916a20020
1090 DATA ca9a8df09a8ef19aa937a20020
1100 DATA ca9a8dec9a8eed9a8da69a8eab
1110 DATA 9aa91fa20020ca9a8db99a8eba
1120 DATA 9aa080b9d49a91fe8810f8a62e
1130 DATA a9079d4203a9ff9d4803a9009d
1140 DATA 4903a9009d4403a9009d450320
1150 DATA 56e4300160bd48038df39aa909
1160 DATA a200a0002072c2a9018d1a0260
1170 DATA 1865fe488a65ffaa6860426174
1180 DATA ffadfc02c9fff00aa2018e1a02
1190 DATA ca8ed79a60a000b9eb9ac88cea
1200 DATA 9ac000900160a200dd51fbf005
1210 DATA e8d0f8f0f38a8dfc02a900f0d4
1220 DATA e002e302f69a009a


MATHNOID'93Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002