Tajemnice ATARI

JGP

    Drukowany obok program służy do tworzenia grafiki w trybie 4+. Jest on przeznaczony do definiowania znaków.

    Środkowe okno to okno edycji. W nim widnieje powiększony obraz obrabianego znaku. W ramce po jego lewej stronie ukazany jest aktualnie używany kolor.

    Okno po prawej stronie informuje o kodach ATASCII (ASC) i Internal (INT). Lewe okno to okno menu. Dostępne są w nim następujące funkcje:

EDIT - przejście do okna edycji.
LOAD - odczyt zestawu.
SAVE - zapis zestawu.
MERGE - dołączenie znaków.
DIR - katalog dysku.
ADDR - zmiana adresu ładowania generatora znaków.
CLEAR - skasowanie całego zestawu.
QUIT - powrót do programu nadrzędnego.

    Uwaga! Program nie prosi o potwierdzenie polecenia kasowania. Łatwo można stracić cały zestaw.

    W oknie edycji można użyć następujących klawiszy:

-, =, +, * przesuwanie kursora,
spacja zgaszenie/zapalenie punktu,
0, 1, 2, 3, 4 wybór koloru,
CONTROL i -, =, +, * wybór znaku,
SHIFT i -, =, +, * przesuwanie znaku,
CONTROL i < zapamiętanie znaku w buforze i wypełnienie go aktualnym kolorem,
CONTROL i > wstawienie znaku, zapamiętanego w buforze,
ESCAPE - wyjście do okna menu.

1000 REM *--------------------------*
1002 REM : Jet Graphics Planner 1.0 :
1004 REM :  autor: Dariusz Zolna    :
1006 REM : (c) 1993 Tajemnice ATARI :
1008 REM *--------------------------*
1010 DATA ffff00b8ffbb00000000000000
1020 DATA 005555555500000000aaaaaaaa
1030 DATA 00000000ffffffff0000000000
1040 DATA 00000055555555555555555555
1050 DATA 5555aaaaaaaa55555555ffffff
1060 DATA ff5555555500000000aaaaaaaa
1070 DATA 55555555aaaaaaaaaaaaaaaaaa
1080 DATA aaaaaaffffffffaaaaaaaa0000
1090 DATA 0000ffffffff55555555ffffff
1100 DATA ffaaaaaaaaffffffffffffffff
1110 DATA ffffffff002828000000000055
1120 DATA 69695500000000aa9696aa0000
1130 DATA 0000ffebebff00000000002828
1140 DATA 00555555555569695555555555
1150 DATA aa9696aa55555555ffebebff55
1160 DATA 55555500282800aaaaaaaa5569
1170 DATA 6955aaaaaaaaaa9696aaaaaaaa
1180 DATA aaffebebffaaaaaaaa00282800
1190 DATA ffffffff55696955ffffffffaa
1200 DATA 9696aaffffffffffebebffffff
1210 DATA ffff0000000000282800555555
1220 DATA 5500282800aaaaaaaa00282800
1230 DATA ffffffff002828000000000055
1240 DATA 6969555555555555696955aaaa
1250 DATA aaaa55696955ffffffff556969
1260 DATA 5500000000aa9696aa55555555
1270 DATA aa9696aaaaaaaaaaaa9696aaff
1280 DATA ffffffaa9696aa00000000ffeb
1290 DATA ebff55555555ffebebffaaaaaa
1300 DATA aaffebebffffffffffffebebff
1310 DATA 00002a2a252524240000a8a454
1320 DATA 6424242424262a251500002424
1330 DATA a4a4545400000000aaaa555500
1340 DATA 00242424242424242400003f3f
1350 DATA 3a3a39390000ffffaaaa555500
1360 DATA 00fcf4a4a464e4393939393939
1370 DATA 3939e4e4e4e4e4e4e4e4393b3a
1380 DATA 3a35150000ffffaaaa55550000
1390 DATA e4e4a4a4545400000000000000
1400 DATA 00000000000000000000000000
1410 DATA 00000000000000303030200030
1420 DATA 2000cccccc8800000000ccfcec
1430 DATA ccfcec8830fce8fcacfcb82000
1440 DATA c08c3cf8e08c080030ecb8eccc
1450 DATA bc280030303020000000000c3c
1460 DATA 38303c2c0800c0f0b030f0e080
1470 DATA 0000ccfcb8fcec88000030fcfc
1480 DATA b82000000000003030e0800000
1490 DATA 00fcfca8000000000000303020
1500 DATA 0000000c3cf8e0800000fceccc
1510 DATA ccccfca80030f0b03030fca800
1520 DATA fcacfce8c0fca800fcac3c2c0c
1530 DATA fca800c0c0ccfcac0c0800fce8
1540 DATA fcac0cfca800fce8fcecccfca8
1550 DATA 00fcac0c0c0c0c0800fcecfcec
1560 DATA ccfca800fcecccfcacfca8fc30
1570 DATA 300000000000fcccfccc000000
1580 DATA 00fc0cccfca888a888fcf0c0fc
1590 DATA a8202020ccfccccca888a888fc
1600 DATA cccccca888a0883cffebcfcbff
1610 DATA be280030ecccfceccc8800f0ec
1620 DATA f8ecccf8a0003ce8c0c0c0bc28
1630 DATA 00f0ecccccccf8a000fce8f0e0
1640 DATA c0fca800fce8f0e0c0c080003c
1650 DATA e8c0ccccbc2800ccccfceccccc
1660 DATA 8800fcb8303030fca800fcac0c
1670 DATA 0cccb82000ccccf8eccccc8800
1680 DATA c0c0c0c0c0fca800ccfceccccc
1690 DATA cc8800fceccccccccc8800fcec
1700 DATA ccccccfca800fcecccfce8c080
1710 DATA 00fcecccccccf8a000fcecccf8
1720 DATA eccc8800fce8fcac0cfca800fc
1730 DATA b8303030302000ccccccccccfc
1740 DATA a800ccccccccccb82000cccccc
1750 DATA ccfcec8800ccccb830eccc8800
1760 DATA ccccfcb830302000fcacfce8c0
1770 DATA fca80030fcacfce8fca800c0c0
1780 DATA f0f0e0fca8fc3030fca82020a8
1790 DATA fcc0c0fc00000000fcf0c0fc00
1800 DATA 000000ffff0094c39fa200bd6c
1810 DATA 9f85b0bd6d9f85b1a000bd6e9f
1820 DATA 91b0e8e8e8e03090e8a9008d00
1830 DATA 94a9c08d0ed4a000989977a2c8
1840 DATA 10f9a9038d1dd0a9a48d07d4a0
1850 DATA 00989900a69900a7c8d0f7a00b
1860 DATA 9900d08810faa514c514f0fcee
1870 DATA 649f203f9dadfc02c9fff0ed20
1880 DATA 3a9fadfb02c91fd006ee609fee
1890 DATA 609fadfb02c91ed006ce609fce
1900 DATA 609fadfb02c91dd009ad609f18
1910 DATA 69208d609fadfb02c91cd009ad
1920 DATA 609f38e9208d609fad609f297f
1930 DATA 8d609fadfb02c92ad003ee619f
1940 DATA c92bd003ce619fc93dd003ee62
1950 DATA 9fc92dd003ce629fad619f2907
1960 DATA 8d619fad629f290f8d629fadfb
1970 DATA 02c930900fc935b00b38e93029
1980 DATA 038d639f201a9dadfb02c97dd0
1990 DATA 0320349badfb02c9ffd003205e
2000 DATA 9badfb02c95ed00320719badfb
2010 DATA 02c95cd00320b29badfb02c97c
2020 DATA d00320f39badfb02c95fd00320
2030 DATA 3b9cadfb02c920d00320ad9cad
2040 DATA fb02c91bd0034c3b954c4b94a9
2050 DATA 0e8dc702209095203a9fadfb02
2060 DATA c92dd008ad659ff003ce659fad
2070 DATA fb02c93dd00aad659fc907b003
2080 DATA ee659fadfb02c91bd00320c695
2090 DATA c99bd0c7a90c8dc702ad659f0a
2100 DATA aabdb49f8d8b95bdb59f8d8c95
2110 DATA 20c6954c3b95a99585b0a9a085
2120 DATA b1a9f485b2a9a185b3a200a007
2130 DATA b1b2ec659fd002098091b08810
2140 DATA f2a0b0a92020189fa0b2a90820
2150 DATA 189fe8e00890dd606868a9008d
2160 DATA 659f2090954c4b942048999001
2170 DATA 60200397a000b900a89900b0b9
2180 DATA 00a99900b1b900aa9900b2b900
2190 DATA ab9900b3b900ac9900b4b900ad
2200 DATA 9900b5b900ae9900b6b900af99
2210 DATA 00b7c8d0cd4c3f9d2048999001
2220 DATA 60a9318d13a0a9a08d14a0a514
2230 DATA c514f0fca210a9039d4203a93c
2240 DATA 9d4403a9a29d45039d4803a908
2250 DATA 9d4a03a900ac3ca2c043d002a9
2260 DATA 809d4b032056e410034cfd99a2
2270 DATA 10a90b9d4203a95d9d4403a9a2
2280 DATA 9d4503a9069d4803a9009d4903
2290 DATA 2056e410034cfd99a210a90b9d
2300 DATA 4203a9009d4403a9b09d4503a9
2310 DATA 009d4803a9089d49032056e410
2320 DATA 034cfd994c0e9a204899900160
2330 DATA 200397a90085b085b2a9a885b1
2340 DATA a9ac85b3a90085b485b6a9b085
2350 DATA b5a9b485b7a23fa00fb1b411b6
2360 DATA d0108810f7a00fb1b091b4b1b2
2370 DATA 91b68810f5a0b0a91020189fa0
2380 DATA b2a91020189fa0b4a91020189f
2390 DATA a0b6a91020189fca10c94c3f9d
2400 DATA a9318d13a0a9a08d14a0a514c5
2410 DATA 14f0fca210a9039d4203a93c9d
2420 DATA 4403a9a29d45039d4803a9049d
2430 DATA 4a03a900ac3ca2c043d002a980
2440 DATA 9d4b032056e4100568684cfd99
2450 DATA a210a9079d4203a95d9d4403a9
2460 DATA a29d4503a9069d4803a9009d49
2470 DATA 032056e4100568684cfd99a210
2480 DATA a9079d4203a9009d4403a9a89d
2490 DATA 4503a9009d4803a9089d490320
2500 DATA 56e4100568684cfd9920f09a4c
2510 DATA 0e9a204899900160a9318d13a0
2520 DATA a9a08d14a0a514c514f0fca210
2530 DATA a9039d4203a93c9d4403a9a29d
2540 DATA 45039d4803a9069d4a03a9009d
2550 DATA 4b032056e410034cfd99a93785
2560 DATA b0a9a385b1a90085b8a210a907
2570 DATA 9d4203a9f79d4403a9a29d4503
2580 DATA a9129d4803a9009d49032056e4
2590 DATA 301ba202a000bdf7a291b0e8c8
2600 DATA c00890f5a0b0a90820189fe6b8
2610 DATA 4cdc97c088f0034cfd99a007b9
2620 DATA f7a291b08810f8200e9aa93785
2630 DATA b085b2a9a385b185b3a90085b9
2640 DATA 85baa514c514f0fca99585b4a9
2650 DATA a085b5a200a900a00791b48810
2660 DATA fb8af00c1865b938e5bae901c5
2670 DATA b8b018a007b1b0186920c98090
2680 DATA 02e9bfe4bad002498091b48810
2690 DATA eaa0b0a90820189fa0b4a92020
2700 DATA 189fe8e00890bda5b038e94085
2710 DATA b0a5b1e90085b1203a9fadfb02
2720 DATA c92dd02aa5b9f026a5bad011a5
2730 DATA b038e90885b0a5b1e90085b1a9
2740 DATA 0185bac6bac6b9a5b238e90885
2750 DATA b2a5b3e90085b3adfb02c93dd0
2760 DATA 22a5b9c5b8b01ca5bac907900b
2770 DATA a0b0a90820189fa90685bae6ba
2780 DATA e6b9a0b2a90820189fadfb02c9
2790 DATA 1bd00160c99bf0034c3d98a5b9
2800 DATA c5b890034c3d98a200bd3ca2c9
2810 DATA 3af00ae8e00290f4a93a9d3ca2
2820 DATA e8a000b1b2c920f0099d3ca2e8
2830 DATA c8c00890f1a000b94ea29d3ca2
2840 DATA e8c8c00590f44ccb99a90e8d67
2850 DATA 9fa0ffc8b93ca2c92ed0f8888c
2860 DATA 669f20cb99203a9fadfb02c97e
2870 DATA d016ac669ff0eeb93da2993ca2
2880 DATA c8c01190f5ce669f4c5b99c91b
2890 DATA d00aa9088d679f20cb993860c9
2900 DATA 9bd00aa9088d679f20cb991860
2910 DATA c92ef0bdad669fc90bb0b6a010
2920 DATA b93ca2993da288cc669fd0f4c8
2930 DATA adfb02c9619007c97bb0e838e9
2940 DATA 20993ca2ee669f4c5b99a514c5
2950 DATA 14f0fca01fa90099b4a18810fa
2960 DATA a000a200bd3ca2c99bf016c92e
2970 DATA d008a98099b4a1c8a92e20289f
2980 DATA 99b4a1e8c810e36020259aa009
2990 DATA b953a299c8a18810f72056f5a2
3000 DATA 10a90c9d42032056e4a9158d13
3010 DATA a0a9a08d14a04c3f9d9848a000
3020 DATA 4a4a4a4a20319a68290f0910c9
3030 DATA 1a90026906995ba2c860a90e8d
3040 DATA 689f20f09aa9008d699f20729a
3050 DATA b018ad6a9f8d5fa28d61a2ad6b
3060 DATA 9f8d60a21869088d62a220f09a
3070 DATA a9088d689f4cf09aa000b9dea1
3080 DATA 297fcc699fd002098099dea1c8
3090 DATA c00490ec203a9fae699fadfb02
3100 DATA c91bd0023860c99bf024c93090
3110 DATA d3c93a9008c94190cbc947b0c7
3120 DATA 20289f9ddea1ee699fad699f29
3130 DATA 038d699f4c729aa00020cf9a8d
3140 DATA 6b9f20cf9a8d6a9f186020de9a
3150 DATA 0a0a0a0a85b820de9a05b860b9
3160 DATA dea1297f99dea1c91a9002e907
3170 DATA 290fc860a000ad60a220fb9aad
3180 DATA 5fa2484a4a4a4a20049b68290f
3190 DATA 0910c91a9002690699dea1c860
3200 DATA a000989900b09900b19900b299
3210 DATA 00b39900b49900b59900b69900
3220 DATA b7c8d0e54c3f9d20fb9cae639f
3230 DATA bda49f1da89f1dac9f1db09f85
3240 DATA b8a00fb1b09917a3b1b29927a3
3250 DATA a5b891b091b28810ed6020fb9c
3260 DATA a00fb917a391b0b927a391b288
3270 DATA 10f36020879ca207bdffa25ef7
3280 DATA a27effa25ef7a27effa2290318
3290 DATA 6a6a6a1df7a29df7a2bd0fa35e
3300 DATA 07a37e0fa35e07a37e0fa32903
3310 DATA 186a6a6a1d07a39d07a3ca10c7
3320 DATA 4c9a9c20879ca207bdf7a21eff
3330 DATA a23ef7a21effa23ef7a229c018
3340 DATA 2a2a2a1dffa29dffa2bd07a31e
3350 DATA 0fa33e07a31e0fa33e07a329c0
3360 DATA 182a2a2a1d0fa39d0fa3ca10c7
3370 DATA 4c9a9c20879cad0ea385b8ad16
3380 DATA a385b9a006b907a39908a3b90f
3390 DATA a39910a38810f1adfea28d07a3
3400 DATA ad06a38d0fa3a006b9f7a299f8
3410 DATA a2b9ffa29900a38810f1a5b88d
3420 DATA f7a2a5b98dffa24c9a9c20879c
3430 DATA adf7a285b8adffa285b9a000b9
3440 DATA f8a299f7a2b900a399ffa2c8c0
3450 DATA 0790efad07a38dfea2ad0fa38d
3460 DATA 06a3a000b908a39907a3b910a3
3470 DATA 990fa3c8c00790efa5b88d0ea3
3480 DATA a5b98d16a34c9a9c20fb9ca00f
3490 DATA b1b099f7a2b1b29907a38810f3
3500 DATA 6020fb9ca00fb9f7a291b0b907
3510 DATA a391b28810f36020fb9cad629f
3520 DATA 29084a65b185b1ad619f29040a
3530 DATA a0b020189fad629f2907a8ad61
3540 DATA 9f2903aabda09f85b88a0a0a0d
3550 DATA 639faab1b025b8dda49ff00ca5
3560 DATA b849ff31b01da49f91b060a5b8
3570 DATA 49ff31b091b060a90085b1ad60
3580 DATA 9f0a26b10a26b10a26b185b085
3590 DATA b2a5b169b085b1690485b360a9
3600 DATA a085b0a9a085b1ad639f0a0a6d
3610 DATA 639f85b8a207a5b8a00091b0a0
3620 DATA b0a92020189fca10f060a9a385
3630 DATA b0a9a085b1a207a007a90091b0
3640 DATA 8810fba0b0a92020189fca10ed
3650 DATA 20fb9ca00fb1b099f7a2b1b299
3660 DATA 07a38810f3a9a385b0a9a085b1
3670 DATA a9f785b2a9a285b320619ea9a7
3680 DATA 85b0a9a085b1a9ff85b2a9a285
3690 DATA b320619ea92385b0a9a185b1a9
3700 DATA 0785b2a9a385b320619ea92785
3710 DATA b0a9a185b1a90f85b2a9a385b3
3720 DATA 20619ead649f2908f027ad629f
3730 DATA 29fe0a0a0a0a6d619f69a385b0
3740 DATA a90069a085b1ad629f29010a0a
3750 DATA 0a0aa00071b0691091b0a07fa9
3760 DATA 009900a68810faad609f291f0a
3770 DATA 0a186940aaad649f2918f002a2
3780 DATA 008e00d0ad609f29604a4aaaa0
3790 DATA 07b934a29d4ea6e88810f6a9f0
3800 DATA 85b0a9a085b1ad609f20529e20
3810 DATA 399ea99085b0a9a185b1ad609f
3820 DATA a000484a4a4a4a20449e68290f
3830 DATA 6950c95a9002690691b0c8600a
3840 DATA 08c9c0b006e93fb00269c0286a
3850 DATA 60a2008a480aa8b1b285b8c8b1
3860 DATA b285b9a000a5b885baa5b985bb
3870 DATA b99c9faaf00b46ba46ba46bb46
3880 DATA bbcad0f5a5bb29030a0a85bba5
3890 DATA ba290305bb91b0c8c00490d2a0
3900 DATA b0a92020189f68aae8e00490b5
3910 DATA 6048d8ad0bd4c9209013c94490
3920 DATA 19290449041869b08d0ad48d09
3930 DATA d46840a9b88d0ad48d09d46840
3940 DATA 98488a48a9e0a200ac679f8d0a
3950 DATA d48d09d48e18d08c17d0a0068d
3960 DATA 0ad48810faad689f8d0ad48d17
3970 DATA d0a0078d0ad48810faa204a00a
3980 DATA 8d0ad48e17d08c18d068aa68a8
3990 DATA 684018790000990000a9007901
4000 DATA 00990100600a08c9c0b006e93f
4010 DATA b00269c0286a604c74e4adfc02
4020 DATA c9fff0f9a0ff8cfc02a8b17948
4030 DATA a0329829010a0a0a8d1fd08d0a
4040 DATA d48810f1688dfb026000000000
4050 DATA 0000000808000000f402b82f02
4060 DATA 2d3002003102a00002af01029e
4070 DATA c0020cc1020cc2020cc3020cc4
4080 DATA 0202c50204c6020ac7020ec802
4090 DATA 006f020103020100c0300c0300
4100 DATA 4080c0001020300004080c0001
4110 DATA 0203c695d3951496a296949740
4120 DATA 9a139b379f00a062a27070f044
4130 DATA 34a00410040404040404040404
4140 DATA 040115a0800202f0c477a2c477
4150 DATA a2c497a2c497a2c4b7a2c4b7a2
4160 DATA c4d7a2c4d7a24100a0006a6574
4170 DATA 00677261706869637300706c61
4180 DATA 6e6e657200514e5000736d616c
4190 DATA 6c000000006279006461726975
4200 DATA 737a007b6f7c6e610060005159
4210 DATA 59530074610000003034343434
4220 DATA 34343434310036373836373737
4230 DATA 37373737373800303434343434
4240 DATA 313500e5e4e9f4000000350039
4250 DATA 003a3900000000000000003a00
4260 DATA 3500617363003535006c6f6164
4270 DATA 000000350039003a3900000000
4280 DATA 000000003a0035000000000035
4290 DATA 35007361766500000035003900
4300 DATA 3a3900000000000000003a0035
4310 DATA 00440000003535006d65726765
4320 DATA 0000350039003a390000000000
4330 DATA 0000003a003234343434343335
4340 DATA 0064697200000000350039003a
4350 DATA 3900000000000000003a003034
4360 DATA 34343434313500616464720000
4370 DATA 00350039003a39000000000000
4380 DATA 00003a003500696e7400353500
4390 DATA 636c6561720000350039003a39
4400 DATA 00000000000000003a00350000
4410 DATA 00000035350071756974000000
4420 DATA 350039003a3900000000000000
4430 DATA 003a0035004400000035323434
4440 DATA 34343434343433003b3c3d3b3c
4450 DATA 3c3c3c3c3c3c3c3d0032343434
4460 DATA 34343324111a26292c252e212d
4470 DATA 25800e262e3400000000000000
4480 DATA 00000000000000000021646472
4490 DATA 6573731a000421101010000000
4500 DATA 00000000000000000000000000
4510 DATA 00000065646974000000006c6f
4520 DATA 61640000000073617665000000
4530 DATA 006d6572676500000064697200
4540 DATA 00000000616464720000000063
4550 DATA 6c656172000000717569740000
4560 DATA 00ff818181818181ff44313a46
4570 DATA 494c454e414d452e464e549b20
4580 DATA 202e464e549b2572726f721a00
4590 DATA 041010ffff00a0ffa7e002e102
4600 DATA 0094


Dariusz "De Jet" ŻołnaPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002