Tajemnice ATARI

KOSTKA CIĘŻARKA

    Już na samym początku pragnę zaznaczyć, iż pomysł gry nie jest oryginalny. Podobna gra, lecz w wersji na IBM, autorstwa pana M. Ciężarka, była onegdaj publikowana na łamach "Bajtka" - stąd tytuł mojej gry. Ponieważ gra wydała mi się bardzo ciekawa, postanowiłem napisać własną wersję na ATARI, całkowicie w asemblerze.

    Gra polega na ustawieniu liczb w polach w kolejności - od 1 (lewy górny róg planszy) do 24 (prawy dolny). Zmianę ustawienia liczb w polach uzyskujemy poprzez "kręcenie pokrętłami". Wybieramy wpierw numer pokrętła - klawisze od 1 do 5, a potem kierunek obrotu klawiszami + i * (odpowiednio: przeciwnie, lub zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara). Następuje wówczas obrót liczb w zaznaczonych polach planszy.

    Dodatkowo klawisz H służy do ponownego wylosowania początkowego ustawienia liczb, zaś ESC powoduje powrót do programu nadrzędnego.

1000 REM *--------------------------*
1002 REM : Kostka          :
1004 REM : autor: Adam Salamon   :
1006 REM : (c) 1993 Tajemnice ATARI :
1008 REM *--------------------------*
1010 DATA ffff0090c894a98885cea9e085
1020 DATA cca00084cd84cba203b1cb91cd
1030 DATA c8d0f9e6cce6ceca10f22020f4
1040 DATA a04fb9e6929908888810f7a988
1050 DATA 8df402a9a585cba90085cc20b0
1060 DATA 91a90485d0a90685cfa20ea004
1070 DATA bd369391cbca8810f720be91e0
1080 DATA ffd0eea5d0c901f00ba002a905
1090 DATA 91cbc8a90691cb38a5cbe97385
1100 DATA cbb002c6ccc6cfd0cc18a5cb69
1110 DATA 8285cb9002e6ccc6d0d0b9a20f
1120 DATA bdaf9485cebdae9485cdbdad94
1130 DATA 85ccbdac9485cb20ca91cacaca
1140 DATA ca10e318a55869ad8582a55969
1150 DATA 038583a000a9109182c8a91491
1160 DATA 82c8a9199182c89182a0019899
1170 DATA c894c8c019d0f720f891a003b1
1180 DATA 82881182881182c910f03ca003
1190 DATA b18238e901c90ff0049182d007
1200 DATA a91991828810ecad0ad22907c9
1210 DATA 05b0f78580ad0ad2290885cf4a
1220 DATA 4a65cf858120aa9220f891a21e
1230 DATA ca10fd4cd490a9ff858020f8f2
1240 DATA c91bd00b2020f4a9e08df4026c
1250 DATA 0a00297fc931901fc936b01be9
1260 DATA 30482480300820f191a5802052
1270 DATA 9220f1916885802052924c2291
1280 DATA a200c92bf006a20ac92ad032a5
1290 DATA 80c90290048a490aaa248030af
1300 DATA 868120f191a003b182186901c9
1310 DATA 1af0049182d007a91091828810
1320 DATA ec20aa9220f8914c2291295fc9
1330 DATA 48d0034cb39024803009a58020
1340 DATA 5292a9ff85804c229118a55865
1350 DATA cb85cba55965cc85cc6018a5cb
1360 DATA 692885cb9002e6cc6020b091a0
1370 DATA 00b1cdc9fff0f4c8c9dbf00591
1380 DATA cb4ccf9120be9184cf18a5cd65
1390 DATA cf85cd90e0e6ced0dca514c514
1400 DATA d0fc60a9cf85cba00084cc20b0
1410 DATA 91a90485cda205b9c99485cfc9
1420 DATA 0ab004a900f01538a5cfe90a85
1430 DATA cfc90ab004a911d006e90a85cf
1440 DATA a91291cbc8a5cf091091cb18a5
1450 DATA cb690485cb9002e6ccca10c718
1460 DATA a5cb698285cb9002e6ccc6cdd0
1470 DATA b6600aa8b9bf9485cbb9c09485
1480 DATA cc20b091a000b1cb498091cb60
1490 DATA bdc99448b9c9949dc9946899c9
1500 DATA 94a580c902b016e8c88aa680dd
1510 DATA a092f017aa98a480d9a592f00e
1520 DATA a8d0d68a186906aa986906a8d0
1530 DATA e160060c18191a18121d1c1ba5
1540 DATA 800a48a8bec892b9c992a8206a
1550 DATA 9268186581a8bed292b9d392a8
1560 DATA 4c6a920012060c000501040203
1570 DATA 0013060d000b010a0209011207
1580 DATA 0c060507040803010101ffff00
1590 DATA 0000808080ffff000000000000
1600 DATA ffff010101000000ffff808080
1610 DATA 01010101010101018080808080
1620 DATA 80808000000080808080800000
1630 DATA 00010101010101010101010000
1640 DATA 008080808080000000005a0304
1650 DATA 43524400004100510102450000
1660 DATA 00000000050600000005060000
1670 DATA 000902525252010a0000000506
1680 DATA 0000000506db00000000000005
1690 DATA 06000000090252525252525252
1700 DATA 525252525252010a0000000506
1710 DATA db000000000000090252525252
1720 DATA 52525252525252525252525252
1730 DATA 525252525252010adbdb525252
1740 DATA 52525252525252525200327563
1750 DATA 68791a00101419190052525252
1760 DATA 525252525252525252ff000000
1770 DATA 00000008045252525252525252
1780 DATA 52525293525252525252525252
1790 DATA 52520307db0000000000000506
1800 DATA 00000008045252525252529452
1810 DATA 525252525203070000000506db
1820 DATA 00000000000005060000000506
1830 DATA 00000008045295520307000000
1840 DATA 05060000000506ff0000515252
1850 DATA db00007cdb00007cdb00007cdb
1860 DATA 00007c0051db00007c007cdb00
1870 DATA 00910092db00007c007cdb0000
1880 DATA 7c005adb00007cdb00007cdb00
1890 DATA 007cdb00005a5252ff525245db
1900 DATA 00007cdb00007cdb00007cdb45
1910 DATA 007cdb7c007cdb7c007cdb7c00
1920 DATA 7cdb43007cdb00007cdb00007c
1930 DATA db00007cdb525243fff8024593
1940 DATA 2800d393c7003994ea007b94ba
1950 DATA 01bc013c0064008c00e002e102
1960 DATA 0090


Adam SalamonPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002