Tajemnice ATARI

DISK INFO


    Dziś druga (i zarazem ostatnia) część programu informacyjnego dla posiadaczy stacji dysków. Ten fragment nie będzie działał samodzielnie, konieczne jest posiadanie pierwszej części tego programu (patrz poprzedni numer TA). Ta część rozszerzy pierwszą o dyskowy tryb pracy. Po uzyskaniu pliku binarnego przy pomocy Zgrywusa, należy ten plik dołączyć do pierwszej części. Można do tego celu użyć programu Append, drukowanego na łamach TA lub dowolnego programu łączącego. Należy jednak pamiętać o tym, aby poniżej wydrukowana cześć programu znajdowała się na końcu całości pliku. Jeżeli wszystko odbyło się poprawnie, to teraz do dyspozycji mamy program działający w obu trybach: zarówno plikowym, jak i dyskowym. Ten pierwszy został opisany w poprzednim numerze TA, teraz kolej na tryb dyskowy.

    Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje przełączanie trybu pracy programu: plik-dysk. Wybrany tryb zatwierdzamy klawiszem RETURN, ESC spowoduje wyjście do programu nadrzędnego. Gdy potwierdzimy chęć pracy w trybie dyskowym, to program poprosi o umieszczenie w stacji dysków interesującej nas dyskietki i naciśnięcie dowolnego klawisza. Rozpocznie się proces czytania całego dysku (można go przerwać klawiszem BREAK) W trakcie analizowania dyskietki, na ekranie wyświetlany jest numer czytanego sektora oraz procentowy wskaźnik zaawansowania pracy.

    W trybie dyskowym program podaje następujące informacje:

    Gęstość dyskietki: istnieją trzy możliwości, pojedyncza, rozszerzona lub podwójna.

    Rozmiar sektora w bajtach: $80 lub $100.

    Liczba sektorów bootowych.

    Liczba aktywnych plików pod DOS-em 2.5.

    Liczba wolnych sektorów na dyskietce pod DOS-em 2.5. Jeżeli informacje VTOC i Mapa nie są identyczne, to dysk należy poddać weryfikacji.

    Liczba uszkodzonych sprzętowo sektorów oraz ich numery. Jeżeli program napotka zły sektor, to zapyta o chęć powtórzenia próby jego odczytu. Potwierdza się ją klawiszem T, a także RETURN.

1000 REM *--------------------------*
1002 REM : Info 2          :
1004 REM : autor: Leon       :
1006 REM : (c) 1993 Tajemnice ATARI :
1008 REM *--------------------------*
1010 DATA ffff008d8191a90085e285d285
1020 DATA d385da85db85e4a08f99199b88
1030 DATA 10fa200384a98ea290200684a9
1040 DATA 09200984a0a2a290a5d6100ba0
1050 DATA ada2900a3004a097a290982006
1060 DATA 84a9c7a29085cc86cda900a204
1070 DATA a4d63004a9d0a20285ca86cba2
1080 DATA 00a003a5d60a3002a2808a200c
1090 DATA 84a201a5d60a3006a9fe91ccd0
1100 DATA 048a200f84a9b6a290200684a9
1110 DATA 00a204a4d61004a9d0a20285ca
1120 DATA 86cba9d4a290200684e6d2d002
1130 DATA e6d3a5d3c5cbd00ba5d2c5caf0
1140 DATA 0590034cd28ea9e5a29085cc86
1150 DATA cda002a5d2200c84a5d3200f84
1160 DATA 20da8fa56438e91885cca565e9
1170 DATA 0085cda9e5a29085d486d5a000
1180 DATA b1d4c99bf00dc9fef005201284
1190 DATA 91ccc84cd78da5cb48a5ca48a5
1200 DATA db48a5da482015841072c080d0
1210 DATA 034ccb8fa9f0a2902006842018
1220 DATA 84293fc91cd00d6885da6885db
1230 DATA 6885ca6885cb60c90cf004c92d
1240 DATA d019200384a9d4a29020068468
1250 DATA 85da6885db6885ca6885cb4cc0
1260 DATA 8d200384a9d4a290200684a5e2
1270 DATA c97fb00e0aaaa5d29d0c95a5d3
1280 DATA 9d0d95e6e26885da6885db6885
1290 DATA ca6885cb4c928d6885da6885db
1300 DATA 6885ca6885cba5d3d00ea5d2c9
1310 DATA 01d0e7ad1a9685e34c928dc901
1320 DATA d0dba5d2c968d00da080b91996
1330 DATA 99199b8810f730c8c96990c4c9
1340 DATA 71b0c0a5e430bca000b91996d0
1350 DATA 08a5e4098085e430ad29dfc903
1360 DATA d004c942d002e6e498186910a8
1370 DATA 10e03098a5d3c904d00ba000b9
1380 DATA 199699299bc810f7a5e385caa9
1390 DATA 0085cb201b84a928a29185d486
1400 DATA d5201e84a914a291200684a5e4
1410 DATA 297f85caa90085cb201b84a90e
1420 DATA a29185d486d5201e84a9fca290
1430 DATA 200684a2ff18e8bda39ba4d610
1440 DATA 02a9007d1c9b95ca8af0ee201b
1450 DATA 84a947a29185d486d5201e84a9
1460 DATA 2ea291200684a20086ca86cba0
1470 DATA 07bd239b0a9006e6cad002e6cb
1480 DATA 8810f4e8e08090ea201b84a966
1490 DATA a29185d486d5201e84a94da291
1500 DATA 200684a5e2f04a85caa90085cb
1510 DATA 201b84a97ca29185d486d5201e
1520 DATA 84a96ca291200684a90085e3a5
1530 DATA e3c5e2b0250aa8a984a28b85cc
1540 DATA 86cdb90d9548b90c95a002200c
1550 DATA 8468200f84a983a28b200684e6
1560 DATA e3d0d54c21846885da6885db68
1570 DATA 85ca6885cb4cc88fa5dbc5cb90
1580 DATA 08d00ca5dac5cab006e6dad002
1590 DATA e6dba5db48a5da48a5cb48a5ca
1600 DATA 48a90085d4208890a90085d585
1610 DATA cc85cd85d8a5cc1865ca85cca5
1620 DATA cd65cb85cda5d8690085d8c5d4
1630 DATA 9012d014a5cdc5db900ad00ca5
1640 DATA ccc5daf002b004e6d5d0d3a4d5
1650 DATA 84caa90085cb201b84a9e9a290
1660 DATA 85d486d5201e846885ca6885cb
1670 DATA 6885da6885db6006da26db26d4
1680 DATA 60205b904c5b90205b90a5d448
1690 DATA a5db48a5da48206290681865da
1700 DATA 85da6865db85db6865d485d460
1710 DATA 2068904c6890471573746f0b19
1720 DATA 3a9b706f6a6564796e637a619b
1730 DATA 7a7769156b737a6f6e619b706f
1740 DATA 6477106a6e619b526f7a6d6961
1750 DATA 722073656b746f72613a202430
1760 DATA 30302062616a7410772e9b437a
1770 DATA 7974616d2073656b746f723a20
1780 DATA 249b303030203030303030259b
1790 DATA 506f777410727a7919203f9b41
1800 DATA 6b7479776e79636820706c696b
1810 DATA 10773a2030303030309b53656b
1820 DATA 746f72107720626f6f746f7779
1830 DATA 63683a2030303030309b576f6c
1840 DATA 6e7963682073656b746f721077
1850 DATA 202856544f43293a2030303030
1860 DATA 309b576f6c6e7963682073656b
1870 DATA 746f72107720284d617061293a
1880 DATA 2030303030309b5a0979636820
1890 DATA 73656b746f7210773a20303030
1900 DATA 30309be38ae38aff


Lesław PasternakPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002