Tajemnice ATARI

Recenzja TURBO 2001

    System TURBO 2001 opracowany przez firmę TOMS jest modernizacją magnetofonu współpracującego z komputerem ATARI. W jego skład wchodzi:

 • przeróbka magnetofonu (m.in. przełącznik TURBO-NORMAL)
 • cartridge z loaderem i programem kopiującym.

  Transmisja danych w systemie TURBO 2001 cechuje się podwyższoną pewnością zapisu oraz ułatwioną kontrolą optyczną podczas odczytu. W trakcie ładowania programu do pamięci na ekranie uwidoczniony jest przebieg transmisji w postaci pionowych pasów kontrolnych odpowiadających zerom i jedynkom odczytywanym z taśmy. Obserwacja procesu wczytywania pozwala na ocenę jakości zapisu, taśmy, stanu magnetofonu i jego toru odczytu. System TURBO 2001 umożliwia zapis i odczyt programów zarówno w BASIC'u jak i w języku maszynowym (większość gier), a także zapewnia współpracę z programami użytkowymi korzystającymi ze stacji dyskietek.

     Obsługa systemu TURBO 2001 jest prosta. Po włożeniu cartridge systemowego do komputera i włączeniu komputera na ekranie pojawi się pytanie czy chcemy pracować z BASIC'iem czy bez. Jeśli wybraliśmy opcję pracy z BASIC'iem na ekranie pojawi się zgłoszenie READY. W przeciwnym przypadku na ekranie pojawi się menu systemowe. Z menu możemy wybrać jedną z czterech możliwości:

  L wczytanie programu bez jego uruchomienia
  S wczytanie programu z uruchomieniem
  R uruchomienie wczytanego programu
  C przejście do programu kopiującego

     Wczytanie programu w kodzie maszynowym uzyskać możemy opcją L lub S podając filename tj. symbol urządzenia zewnętrznego (C: - magnetofon w systemie Normal; D: - magnetofon w systemie TURBO) oraz nazwę programu np. S>D:RIVERRAID.

     Programy napisane w BASIC'u wczytujemy i zapisujemy wykorzystując wszystkie dostępne komendy:
     LOAD "D:nazwa";
     SAVE "D:nazwa";
     LIST "D:nazwa";
     ENTER "D:nazwa";
     RUN "D:nazwa"
  dla systemu TURBO lub CLOAD i CSAVE dla systemu normalnej transmisji, "nazwa" może składać się z max. 10 dużych liter lub cyfr oraz oznaczeń tzw. wild cards tj. "*" oraz "@". "*" oznacza pierwszy napotkany program z pytaniem o zgodę na jego wczytanie. "@" oznacza pierwszy napotkany program bez oczekiwania na zgodę jego wczytywania. Do każdego systemu producent dołącza instrukcję obsługi i udziela 12 miesięcznej gwarancji.

  WADY:

 • mniejsza niż w innych systemach TURBO prędkość transmisji;
 • konieczność przełączania przełącznika przy przechodzeniu z pracy w turbo do transmisji normalnej i odwrotnie.

  ZALETY:

 • wczytywanie programów z nazwami;
 • możliwa współpraca z DOS'em;
 • kontrola jakości transmisji danych;
 • połączenie z komputerem bez dodatkowych przewodów;
 • podwyższenie jakości transmisji w systemie NORMAL;
 • współpraca z wieloma dyskowymi programami użytkowymi;
 • częściowa zgodność z systemem TURBO 2000;
 • współpraca z BASIC'iem;
 • możliwość katalogowania programów zawartych na kasecie, przy pomocy dołączonego programu.

  Krzysztof Chudziński • Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

  Pixel 2001