Tajemnice ATARI

PUSTYNNA BURZA

    Gra nawiązuje do niedawnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Polega na umiejętnym sterowaniu po zaminowanym terenie czołgiem, który ciągle jest atakowany przez śmiercionośne Scudy. W trakcie gry zdobywa się stopnie wojskowe od szeregowca do... no właśnie, jak na razie nikt nie ukończył tej gry, choć na pierwszy rzut oka wydaje się prosta.

   Sterowanie odbywa się za pomocą joysticka lub klawiatury (SPACE oraz SHIFT). CLEAR w trakcie gry powoduje autodestrukcję, a ESC powrót do programu nadrzędnego, BREAK pozwala na chwilę przerwy.

   Do poniższych danych należy dołączyć Zgrywus+ (TA 6/91), który pozwoli na uzyskanie samodzielnego programu.

1000 REM *-------------------------*
1002 REM : Operacja Pustynna Burza :
1004 REM :   autor: Dariusz Zolna  :
1006 REM :(c) 1991 Tajemnice Atari :
1008 REM *-------------------------*
1010 DATA FFFF0088DD8E6820EB8BA9038D
1020 DATA 0FD220C88BADFC02C91CD0034C
1030 DATA C18BA9FF8DFC02A99AA0012052
1040 DATA 8CA013A9D591B08810FBA9C2A0
1050 DATA 0120528CA204A013A90091B088
1060 DATA 10FBA928205D8CCA10EFA9008D
1070 DATA 7B8C8D848C8D828C8D728C8D85
1080 DATA 8C8D878CA9FF8D718C201689AD
1090 DATA 7E8CF0034CE78AAD858CF0034C
1100 DATA 838BA511D00720C88BA9808511
1110 DATA AD78028D758CAD84028D748CAD
1120 DATA FC028D7F8CC91CD0034CC18BC9
1130 DATA 36D0034CE78ACD808CF00CC921
1140 DATA D005A90E8D758CAD7F8CAD0FD2
1150 DATA 2908D005A9008D748CAD758CCD
1160 DATA 818CF013C90ED00FAD728CD00A
1170 DATA A9058D728CA9288D768CAD748C
1180 DATA D014AD828CF00FAD718C100AAD
1190 DATA 728CD005A9008D718CA9FF8DFC
1200 DATA 02AD7F8C8D808CAD758C8D818C
1210 DATA AD748C8D828CAD728C8D738CA5
1220 DATA 14186904C514D0FC4C5E88A912
1230 DATA A00220528CA5B018695085B2A5
1240 DATA B1690085B3A000A212C8B1B088
1250 DATA C952D002A90091B0C8B1B28891
1260 DATA B2C8CA10EACE7A8CD01FAD0AD2
1270 DATA 290F092038ED7B8C8D7A8CA921
1280 DATA A00220528CA003B9B28C91B088
1290 DATA 10F8A962A00220528CA013A200
1300 DATA CE798C1022AD7B8C4A8D7C8CA9
1310 DATA 0C38ED7C8C8D798CAD0AD22902
1320 DATA F00BAD848C1869028D848CA24E
1330 DATA 8A91B0CE728C100EA9008D728C
1340 DATA 8D768C8D00D28D01D2A96438ED
1350 DATA 728C8D00D2AD728C0A6D728C09
1360 DATA E08D01D2A9EAA00120528CA5B0
1370 DATA 38ED768C85B0A5B1E90085B1A9
1380 DATA 9285B2A98C85B3A203AD728CF0
1390 DATA 01E8A003B1B0C97EF009C94ED0
1400 DATA 0AAD738CD005A9FF8D7E8CB1B2
1410 DATA 91B08810E5A928205D8CA90420
1420 DATA 678CCA10D6A98CA00220528CAD
1430 DATA 848CC9323008A9008D848CEE7B
1440 DATA 8CAD7B8CC910D008A9FF8D858C
1450 DATA 4C4C8A0A0A0A0A18690FAAA00F
1460 DATA BD668D91B0CA8810F7AD718C30
1470 DATA 53A98F38ED718C8D03D2AD718C
1480 DATA 09108D02D2A916A00220528CAC
1490 DATA 718CB1B0F017EE848CA00FA900
1500 DATA 91B08810FBA90F8D878CAC718C
1510 DATA 4C958AA95291B0EE718CAD718C
1520 DATA C910300FA9FF8D718CA90091B0
1530 DATA 8D02D28D03D2EE868CAD868CC9
1540 DATA 033005A9008D868CAD868C0A0A
1550 DATA 6902AAA002BDA68C999F8CCA88
1560 DATA 10F6AD878CF01A09808D05D2A9
1570 DATA FF8D04D2CE878CD00BA9008D87
1580 DATA 8C8D04D28D05D26020B68BA932
1590 DATA 8D00D2A9C88D02D2A20F8A8D74
1600 DATA 8C09808D01D28D03D2A913A002
1610 DATA 20528CA5B038ED768C85B0A5B1
1620 DATA E90085B1A202A002A9008D758C
1630 DATA AD748CF00BAD0AD2298318694B
1640 DATA 8D758CAD758C91B08810E3A928
1650 DATA 205D8CCA10D9A514186904C514
1660 DATA D0FCAE748CCA10A720B68B8D7E
1670 DATA 8CA0098C7C8CA5141879888CC5
1680 DATA 14D0FC202A8CAC7C8CA5141879
1690 DATA 888CC514D0FC20EB8BAC7C8C88
1700 DATA 10DA202A8C4C018820B68BA99A
1710 DATA A00120528CA96685B2A98E85B3
1720 DATA A205A013B1B291B08810F9A928
1730 DATA 205D8CA91420678CCA10EA20C8
1740 DATA 8B202A8C4C0188A007A9009900
1750 DATA D28810FA6020B68B202A8C60A9
1760 DATA FF8DFC02ADFC02C9FFD016AD0F
1770 DATA D22908F00FAD1FD0C906F008AD
1780 DATA 8402F0034CCD8B60A971A00120
1790 DATA 528CA9B685B2A98C85B3A9DE85
1800 DATA B4A98E85B5A207A015B1B091B4
1810 DATA B1B291B08810F5A928205D8CA9
1820 DATA 1620678CA5B418691685B49002
1830 DATA E6B5CA10DB60A971A00120528C
1840 DATA A9DE85B2A98E85B3A207A015B1
1850 DATA B291B08810F9A928205D8CA916
1860 DATA 20678CCA10EA6018655885B098
1870 DATA 655985B1601865B085B09002E6
1880 DATA B1601865B285B29002E6B36000
1890 DATA 0000010000180C0D2800000000
1900 DATA FFFF0F00000000000000010203
1910 DATA 060A0C10161E000000000042CD
1920 DATA 5200CDCDCD003C3F0F00000000
1930 DATA 003F0F003C3F00003C000F007E
1940 DATA 80D2FC808080CDCD55554E4E00
1950 DATA 0000004E4E5555CDCD808080D6
1960 DATA 8080AF80B080A580B280A180A3
1970 DATA 80AA80A19A8080C2D6808082B0
1980 DATA F5F3F4F9EEEEE180A2F5F2FAE1
1990 DATA 828080C2D9246C61000234616A
2000 DATA 656D6E69630021746172690259
2010 DATA D900006E61706973616C00240E
2020 DATA 3A6F6C6E6100000059D6086309
2030 DATA 2465002A65740010180E10190E
2040 DATA 11191911C2D680808080808080
2050 DATA 80808080808080808080808080
2060 DATA C2808080CECED5D54D4D000000
2070 DATA 004D4DD5D5CECE808080B3FAE5
2080 DATA F2E5E7EFF7F980808080808080
2090 DATA B3F4E1F2F3FAF980F3FAE5F2E5
2100 DATA E78E80ABE1F0F2E1EC80808080
2110 DATA 808080808080B0ECF5F4EFEEEF
2120 DATA F7F980808080808080B3E9E5F2
2130 DATA FAE1EEF48080808080808080B3
2140 DATA F4E1F2F3FAF980F3E9E5F2FAE1
2150 DATA EEF4ADECE1E4F3FAF980E3E8EF
2160 DATA F2E1FAF980A3E8EFF2E1FAF980
2170 DATA 8080808080808080B3F4E1F2F3
2180 DATA FAF980E3E8EFF2E1FAF980B0EF
2190 DATA E4F0EFF2F5E3FAEEE9EB808080
2200 DATA 80B0EFF2F5E3FAEEE9EB808080
2210 DATA 80808080ABE1F0E9F4E1EE8080
2220 DATA 80808080808080ADE1EAEFF280
2230 DATA 80808080808080808080B0EFE4
2240 DATA F0EFECEBEFF7EEE9EB80808080
2250 DATA B0EFECEBEFF7EEE9EB80808080
2260 DATA 808080A7E5EE8E80B3E8F7E1F2
2270 DATA FAEBEFF0E6812A657374657300
2280 DATA 7374776F727A6F6E7900646F00
2290 DATA 77616C6B690E3A646F62796C65
2300 DATA 73006E616A0D0077797A737A79
2310 DATA 0073746F7069656E00776F6A0D
2320 DATA 00736B6F77790069006D6F7A65
2330 DATA 737A006A757A00007A61637A61
2340 DATA 63007069736163006B7369617A
2350 DATA 6B696F0073776F69636800707A
2360 DATA 657A7963696163680EE002E102
2370 DATA 0188


Dariusz ŻołnaPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001