Tajemnice ATARI

BŁĘDY


Błąd nr 148

   Użyto niewłaściwej instrukcji sterowania dla danego urządzenia, np. PUT dla klawiatury. Należy zmienić tę instrukcję na inną, dozwoloną.

Błąd nr 147

   Zbyt mało pamięci RAM dla poprawnego działania systemu operacyjnego. Błąd jest podobny jak w przypadku numer 2 dla Basic-u i należy przyjąć drogę postępowania taką jak w tamtym przypadku.

Błędy nr 150..154

   Błędy 150..154 dotyczą portu szeregowego. Z uwagi na unikalny charakter tych błędów podaję jedynie Przyczyny ich występowania.

Błąd nr 150

   Próba otwarcia portu szeregowego uprzednio otwartego.

Błąd nr 151

   Brak zezwolenia na współbieżny tryb pracy portu wejścia/wyjścia. Przykładowo, przed wykonaniem XIO 40 należy wcześniej otworzyć port dla trybu współbieżnego.

Błąd nr 152

   Zła długość bufora, jego adres został użyty przy operacji wejścia/wyjścia w trybie współbieżnym.

Błąd nr 153

   Program chce podłączyć wejście lub wyjście do portu szeregowego, podczas gdy inny port szeregowy został otwarty i uaktywniony w trybie współbieżnym.

Błąd nr 154

   Próba wykonania operacji wejścia/wyjścia przez port szeregowy, który wymaga uaktywnienia go w trybie współbieżnym.

Błąd nr 160

   Został podany zły numer stacji dysków. Należy zamienić go na zawierający się w granicach od 1 do 4 lub zmienić sprzętowy numer stacji dysków za pomocą przełącznika umiejscowionego z tyłu urządzenia.

Błąd nr 161

   Błąd jest spowodowany zbyt dużą liczbą otwartych zbiorów. Jest to uzależnione od rezydującego Dyskowego Systemu Operacyjnego, należy zamknąć te zbiory, z których nie ma konieczności korzystać w danej chwili, a następnie ponowić próbę otwarcia kolejnego zbioru.

Błąd nr 162

   Brak wolnego miejsca na dyskietce. Wszystkie sektory przeznaczone do przechowywania danych zostały zajęte. Należy zapisywany zbiór nagrać na innej, wolnej dyskietce, natomiast niedokończony plik na przepełnionej dyskietce skasować ze względu na jego bezużyteczność.

Błąd nr 163

   Nastąpiło przekłamanie w programie DOS-u. Niezwykle rzadko występujący błąd, w wypadku jego wystąpienia należy powtórnie załadować do palnięci komputera Dyskowy System Operacyjny. Jeżeli nie spowoduje to spodziewanej poprawy i błąd nadal występuje, oznacza to, że DOS nie jest w stanie wykonać zadanej operacji, trzeba użyć innego DOS-u.

Błąd nr 164

   Kontynuacja zbioru jest niewłaściwa. Każdy sektor pliku ma zakodowany numer pliku i numer kolejnego sektora tego pliku. W wypadku, gdy numery plików nie będą zgadzały się, wystąpi właśnie ten numer błędu. Aby usunąć ten błąd i jednocześnie naprawić dyskietkę, należy poddać ją weryfikacji (np. progra

Błąd nr 165

   Wystąpienie błędu zostało spowodowane użyciem niewłaściwego znaku w nazwie zbioru. Zasady, według których należy postępować, aby ustrzec się tego błędu: a) pierwszy znak nazwy jest literą lub znakiem '*' (wiele DOS-ów dopuszcza też stosowanie znaku '_' na prawach litery)
b) kolejne znaki składają się z liter, cyfr, znaków '*', '?', '.' lub znaku końca nazwy (EOLN).
c) '*' oznacza dowolne znaki w polu nazwy
d) '?' oznacza dowolny znak znajdujący się na danej pozycji
e) długość pola nazwy nie może przekroczyć 8 znaków, '.' oznacza początek co najwyżej trzyznakowego pola rozszerzenia nazwy. W wypadku wystąpienia tego błędu należy poprawić nazwę zbioru według podanych powyżej zasad, a następnie powtórzyć operację.

Błąd nr 166

   Bajt określony w instrukcji POINT nie został znaleziony w danym sektorze.

Błąd nr 167

   Nie jest możliwe zapisanie zbioru ze względu na istniejący zabezpieczony przed zapisem zbiór o takiej samej nazwie. Używając DOS-u zwracającego uwagę na zabezpieczenia plików, należy ten plik wcześniej odbezpieczyć.

Błąd nr 168

   Niewłaściwa instrukcja sterująca urządzeniem zewnętrznym. Należy sprawdzić podane parametry w procedurach sterujących.

Błąd nr 169

   Błąd został spowodowany zapełnieniem całego katalogu dyskowego. Na jednej dyskietce można zapisać 00 najwyżej 64 pliki. Można skasować niepotrzebne pliki znajdujące się na przepełnionej dyskietce, a następnie nagrać nowy zbiór. Jeżeli wszystkie pliki na dyskietce są niezbędne, to należy go nagrać na innej dyskietce.

Błąd nr 170

   Plik o podanej nazwie nie został znaleziony na dyskietce. Należy sprawdzić nazwę poszukiwanego pliku i ewentualnie poprawić ją lub zmienić dyskietkę.

Błąd nr 171

   Zbiór nie został otwarty albo podano złe parametry w instrukcji POINT. Należy usunąć przyczynę powodującą niemożność otwarcia zbioru lub poprawić parametry w instrukcji POINT, a następnie ponowić próbę wykonania operacji.

Błąd nr 172

   Za pomocą programu DOS2 nie ma dostępu do zbiorów DOS1 i odwrotnie. W celu zlikwidowania błędu należy wcześniej przeprowadzić odpowiednią konwersję.

Błąd nr 173

   Poddawany operacji sektor jest uszkodzony. Dyskowy System Operacyjny nie jest w stanie wykonać operacji ze względu na wadę sprzętową. Uszkodzoną dyskietkę należy sformatować. Błąd może objawić się podczas próby skopiowania dyskietki, która jest zabezpieczona przed tym niecnym procederem. .

Błąd nr 174

   W instrukcji RENAME podano (jako nową) nazwę pliku już istniejącego na dyskietce. Nie mogą na niej znajdować się dwa pliki o takich samych nazwach. Należy użyć innej nazwy.

Błąd nr 175

   Błąd wynika z próby ładowania do pamięci komputera pliku nie mającego struktury binarnej. Należy plik załadować innym programem.

Błąd nr 176

   Analogicznie jak w przypadku błędu numer 172 -dotyczy DOS2 i DOS3 .

Błąd nr 177

   Dyskietka jest uszkodzona logicznie, należy ją zweryfikować.

BOOTERROR

   Błąd występujący wyłącznie podczas uruchamiania systemu. Pojawia się, gdy zachodzi jedna z poniższych przyczyn:
a) w przypadku magnetofonu: źle ustawiono taśmę (nie na początku sygnału pilotującego) lub taśma jest uszkodzona
b) w przypadku stacji dysków: nie włożono dyskietki lub źle to zrobiono, nie zamknięto stacji dysków
c) urządzenie zewnętrzne lub połączenie jest uszkodzone. Sposób postępowania jak w przypadku wystąpienia błędów o numerach 138, 139, 140, 142, 143.

LEONPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001