Tajemnice ATARI

6 STRONA

POLSKIE ZNAKI

    O polskich znakach pisano już wiele. Potrzeba ich używania jest oczywista. Nie będę się wdawał w udowadnianie tego stwierdzenia, lecz zajmę się praktyczną stroną tego problemu.

    Program Polskie znaki w całości mieści się na szóstej stronie pamięci. Po przepisaniu, należy go uruchomić instrukcją RUN. Program umieści w pamięci potrzebne dane i powróci do edytora BASIC-a. Aby uzyskać polskie litery należy napisać: A=USR(1536,ADDR), gdzie ADDR jest adresem pamięci (rozpoczynającym się od pełnej strony), pod którym zostanie umieszczony generator. Od tej pory możemy korzystać z polskich znaków naciskając odpowiednie litery wraz z klawiszem CONTROL:

ą - A
ć - C
ę - E
ł - L
ń - N
ó - O
ś - S
ź - X
ż - Z
    Życzę wszystkim poprawnej polszczyzny (oczywiście z polskimi literami).
0 REM *---------------------------*
1 REM : Polskie znaki       :
2 REM : autor: TapeMan      :
3 REM : (c) 1993 Tajemnice ATARI :
4 REM *---------------------------*
9 REM 
10 TRAP 30:I=1536
20 READ B:POKE I,B:I=I+1:GOTO 20
30 ? "Gotowe."
110 DATA 104,104,141,195,6,104,141
120 DATA 194,6,169,0,133,203,133,205
130 DATA 173,195,6,133,206,169,224
140 DATA 133,204,162,4,160,0,177,203
150 DATA 145,205,136,208,249,230,204
160 DATA 230,206,202,208,242,169,122
170 DATA 133,203,169,6,133,204,162,0
180 DATA 173,194,6,125,196,6,133,205
190 DATA 173,195,6,125,197,6,133,206
200 DATA 160,0,140,214,6,177,203,145
210 DATA 205,165,203,24,105,1,133,203
220 DATA 144,2,230,204,165,205,24,105
230 DATA 1,133,205,144,2,230,206,238
240 DATA 214,6,173,214,6,201,8,208
250 DATA 220,232,232,224,18,208,193
260 DATA 173,195,6,141,244,2,96,0,0
270 DATA 60,6,62,102,62,3,12,24,60,96
280 DATA 96,96,60,0,0,0,60,102,126,96
290 DATA 60,7,0,56,24,28,56,24,60,0
300 DATA 12,24,124,102,102,102,102,0
310 DATA 12,24,60,102,102,102,60,0,12
320 DATA 24,62,96,60,6,124,0,24,0,126
330 DATA 12,24,48,126,0,12,24,126,12
340 DATA 24,48,126,0,0,0,8,2,24,2,40
350 DATA 2,96,2,112,2,120,2,152,2,208
360 DATA 2,192,2,0,0,97,65,0,99,67,0
370 DATA 101,69,0,108,76,0,110,78,0
380 DATA 111,79,0,115,83,0,122,90,0
390 DATA 122,88


(tap)


PROCEDURY

    Kolejną propozycją na szóstą stronę jest drukowany poniżej zestaw uniwersalnych procedur, które mogą być pomocne w codziennej pracy. Po uruchomieniu programu należy odczekać chwilę, a następnie przeczytać uważnie opis funkcji zestawu. Dodam jedynie, że procedury są dość szybkie i prawie wykazują pewne cechy inteligencji.
1 REM * * *  PROCEDURY  * * *
2 REM 
3 REM autor: Maciej Majchrowski
4 REM 
5 P=1536
9 FOR N=P TO P+247:READ A:POKE N,A:S=S
+A:NEXT N:IF S<>33977 THEN ? "BLAD W D
ANYCH";CHR$(253):END 
10 DATA 104,201,3,208,87,162,5,104,149
,203,202,16,250,160,0,240
11 DATA 7,200,208,4,230,208,230,206,17
7,207,145,205,165,203,208,2
12 DATA 198,204,198,203,165,203,5,204,
208,231,96,104,201,3,208,44
13 DATA 162,5,104,149,203,202,16,250,1
60,0,240,7,200,208,4,230
14 DATA 208,230,206,177,207,72,177,205
,145,207,104,145,205,165,203,208
15 DATA 2,198,204,198,203,165,203,5,20
4,208,225,96,170,202,48,5
16 DATA 104,104,24,144,248,76,86,245,1
04,201,2,208,239,162,3,104
17 DATA 149,203,202,16,250,160,0,240,5
,200,208,2,230,206,169,0
18 DATA 145,205,165,203,208,2,198,204,
198,203,165,203,5,204,208,233
19 DATA 96,104,201,4,208,198,104,104,1
0,10,10,10,170,104,104,157
20 DATA 66,3,104,157,69,3,104,157,68,3
,104,157,73,3,104,157
21 DATA 72,3,32,86,228,189,72,3,133,21
2,189,73,3,133,213,189
22 DATA 67,3,133,195,96,104,201,2,208,
146,162,3,104,149,203,202
23 DATA 16,250,160,0,165,203,145,205,2
00,165,204,145,205,96,104,201
24 DATA 1,240,3,76,92,6,104,133,208,10
4,133,207,160,0,177,207
25 DATA 133,212,200,177,207,133,213,96
29 MOVE=P:TRANS=P+43:STZ=P+104:IO=P+14
5:DPOKE=P+197:DPEEK=P+222
30 ? CHR$(125);
31 ? :? "MOVE"
32 ? " A=USR(MOVE,SKAD,DOKAD,ILE)"
33 ? :? "TRANSFER"
34 ? " A=USR(TRANS,ADRES1,ADRES2,ILE)
"
35 ? :? "STORE ZERO"
36 ? " A=USR(STZ,ADRES,ILE)"
37 ? :? "IO OPERATIONS"
38 ? " A=USR(IO,KANAL,KOMENDA,BUFOR,I
LE)"
39 ? :? "DPOKE"
40 ? " A=USR(DPOKE,ADRES,SLOWO)"
41 ? :? "DPEEK"
42 ? " A=USR(DPEEK,ADRES)"


Maciej MajchrowskiPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002