Tajemnice ATARI

MinTaj

    MinTaj jest grą logiczną, bezpośrednio wywodzącą się od Minesweepera, gry autorstwa Roberta Donnera i Curta Johnsona dołączanej przez firmę Microsoft do pakietu Windows 3.1. Minesweeper wyróżnia się estetyczną szatą graficzną, a przede wszystkim ciekawym pomysłem, powodując, że gra jest bardzo atrakcyjna.

    MinTaj ma wiele wspólnego ze swoim pierwowzorem, lecz niestety nie wygląda tak ładnie. Został napisany tak, że gra toczy się w trybie tekstowym i znaki ATASCII symbolizują fragmenty pola minowego, miny itd., a zamiast myszki używane są klawisze kursora, spacja i RETURN. Nazwa naszej wersji gry powstała ze skrzyżowania słów "Mina" i "Tajemnice".

    Aby otrzymać samodzielną grę, zdatną do uruchomienia przy użyciu DOS-u lub COS-u, należy się posłużyć Zgrywusem+ z TA 2/92 lub Mini-Zgrywusem z TA 3/92.

Zasady gry

    Zadaniem gracza jest odnalezienie i zaznaczenie w jak najkrótszym czasie wszystkich min, losowo rozmieszczonych na planszy. Podczas gry mamy możliwość odsłaniania wybranego pola lub oznaczania go jako zajętego przez minę. Pole gry reprezentowane jest przez okienko, którego wymiary są zależne od wybranego poziomu trudności. W lewym górnym rogu okienka wyświetlany jest czas, jaki upłynął od pierwszego naciśnięcia klawisza podczas gry na danym poziomie, natomiast w prawym górnym rogu widnieje informacja o ilości min, które należy jeszcze oznaczyć. Uwaga: wyświetlana w tym miejscu liczba min nie zawsze zgadza się z ilością min, pozostałych do odnalezienia - błędnie oznakowana mina również powoduje zmniejszenie liczby w prawym górnym rogu okienka. Jeśli widzisz tam zera, a program nie poinformował Clę dźwiękiem o wygranej , oznacza to, że na polu gry są błędnie oznaczone miny!

    Po odsłonięciu pola, na którym me ma miny, pojawia się na nim cyfrowa informacja o tym. Ile min znajduje się w sąsiedztwie - mianem sąsiedztwa określamy wszystkie pola, które stykają się z danym, także te, które stykają się tylko wierzchołkami. Brak cyfrowej informacji (kropka) świadczy, że w sąsiedztwie nie ma min. Przypadkowe odsłonięcie pola z miną oznacza przegraną - w takim wypadku program wyświetla informacje o położeniu min, używając znaku "x" do wskazania pól błędnie oznaczonych, a znaku "*" - do wskazania min nie odnalezionych. W takim wypadku pozostaje tylko wybór stopnia trudności następnej gry lub zakończenie zabawy...

    Na podstawie informacji o sąsiedztwie już odsłoniętego pola gracz może wnioskować o położeniu min i oznaczać pola przez nie zajęte. Decyzję o zaznaczeniu pola można skorygować na podstawie dalszych informacji, przywracając mu stan pierwotny. Po prawidłowym zaznaczeniu wszystkich min program oczekuje na dalsze decyzje.

Znaczenie klawiszy:

START, SELECT, OPTION służą do rozpoczęcia gry na jednym z poziomów trudności;
-,=,+,* służą do poruszania kursorem;
RETURN służy do odsłonięcia pola wskazywanego przez kursor;
spacja służy do oznaczenia pola jako zajętego przez minę lub do odwołania oznaczenia pola. Funkcje te uzyskuje się przy pomocy kolejnych naciśnięć omawianego klawisza;
ESC służy do zakończenia gry i przejścia do programu nadrzędnego (DOS, COS itp.).

Kilka porad praktycznych

    Jeśli na odsłoniętym polu znajduje się cyfra 1 i w sąsiedztwie tego pola jest tylko jedno pole nie odsłonięte, to możesz być pewien, że jest na nim mina.

    Jeśli w sąsiedztwie odsłoniętego pola zaznaczone są wszystkie "należne mu" miny, to bez wahania możesz odsłonić pozostałe jeszcze zakryte pola w sąsiedztwie.
1000 REM *--------------------------*
1002 REM : MinTaj ver 1.0      :
1004 REM : by Hedges        :
1006 REM : (c) 1992 Tajemnice ATARI :
1008 REM *--------------------------*
1010 DATA ffff00801486201b8020e78420
1020 DATA a08020a3812031802009904c06
1030 DATA 802014856c0a00a2b2a0852042
1040 DATA c6a2cba0852042c6200090a900
1050 DATA 85ee6020bc8120f280209c83a9
1060 DATA 80a219a0872006902097852089
1070 DATA 85208f80a90185e6207282b02d
1080 DATA 20b983b020a90185e520f28020
1090 DATA 9c83a980a219a087200690208f
1100 DATA 80207282b00d20b98390e46868
1110 DATA 2009904c1580a90085e285e385
1120 DATA e485e585e660209785a5ec38e5
1130 DATA f120a882a4ea884cc282a90085
1140 DATA ef85f085f1aaa5eef008a205c9
1150 DATA 01f002a20aa000bd068699e800
1160 DATA e8c8c00590f4a900a6ea1865eb
1170 DATA cad0faaaca86eda900aa9d1986
1180 DATA e8d0faa200ad0ad225eda8a940
1190 DATA 591986f0f3991986e8e4ec90eb
1200 DATA 60a200203082205182a000b1d8
1210 DATA 85dc2980f0062094814c1a81ad
1220 DATA e48585dda5dc2920f005adee85
1230 DATA 85dda5dd91dac8c4ea90d9a93c
1240 DATA 91da9820478298206882e8e4eb
1250 DATA 90c660a90085e5a20020308220
1260 DATA 5182a000b1d885dc2980d02aa5
1270 DATA dc2940f012adee8585dda5dc29
1280 DATA 20d015adef8585ddd00e209481
1290 DATA a5dc2920f005adf08585dda5dd
1300 DATA 91dac8c4ea90c9a93c91da9820
1310 DATA 478298206882e8e4eb90b6a980
1320 DATA a219a0874c069086dda5dc290f
1330 DATA aabde585a6dd85dd60a203b5e8
1340 DATA 9db781ca10f8ad1fd0c907d0f9
1350 DATA 2003900000000060a200203082
1360 DATA a00020d581c8c4ea90f8982047
1370 DATA 82e8e4eb90ed60a90085de8830
1380 DATA 08b1d82940f002e6dec8c8c4ea
1390 DATA b008b1d82940f002e6de88ca30
1400 DATA 06203082201382e8e8e4ebb006
1410 DATA 203082201382ca203082b1d805
1420 DATA de91d860202782883003202782
1430 DATA c8c8c4eab0032027828860b1d8
1440 DATA 2940f002e6de60a91985d8a986
1450 DATA 85d986dc8af013a5ea204782c6
1460 DATA dcd0f7601865d885d89002e6d9
1470 DATA 60a91985daa98785db86dc8af0
1480 DATA 13a5ea206882c6dcd0f7603865
1490 DATA da85da9002e6db60adfc02c9ff
1500 DATA d01bad1fd0c907f0f2a200c906
1510 DATA f01fa201c905f019a202c903f0
1520 DATA 13d0dea0ff8cfc02293fa8b179
1530 DATA a2202085f9186086ee6085dea9
1540 DATA 0085dc85dda207f806dea5dc65
1550 DATA dc85dc26ddca10f3d86048290f
1560 DATA 20cd82684a4a4a4a0910c93a90
1570 DATA 026906098091d888608d00d286
1580 DATA dca20f8a05dc8d01d2a514c514
1590 DATA f0fca514c514f0fcca10eb60a2
1600 DATA 0086f2203082a00086df84e020
1610 DATA 2e83a6dfa4e0c8c4ea90f09820
1620 DATA 4782e8e4eb90e520f280209c83
1630 DATA a980a219a087200690a5f2d0cb
1640 DATA 60a90085dda5d885daa5d985db
1650 DATA b1d829e0d03e207f83ca3016a5
1660 DATA d838e5ea85d8b002c6d9207f83
1670 DATA a5da85d8a5db85d9e8e8e4ebb0
1680 DATA 10a5ea204782207f83a5da85d8
1690 DATA a5db85d9a5ddf008b1d8098091
1700 DATA d8e6f260209383883003209383
1710 DATA c8c8c4eab0032093838860b1d8
1720 DATA c980d002e6dd60a91985daa987
1730 DATA 85dba6f0f008a5ea206882cad0
1740 DATA f8a4efb1da498091da60a206dd
1750 DATA f185f006ca10f81890128a0aaa
1760 DATA bdf8858dd683bdf9858dd7834c
1770 DATA d58360c6ef1002e6ef1860a6ef
1780 DATA e8e4eab00286ef1860c6f01002
1790 DATA e6f01860a6f0e8e4ebb00286f0
1800 DATA 1860a4efa6f0203082b1d8aa29
1810 DATA 80d0478a2920d0428a2940d017
1820 DATA 8a098091d8290fd00320f88220
1830 DATA 5684b02ca914a2a0d004a90aa2
1840 DATA 00488a4820828020f280203581
1850 DATA 68aa6820db82207282b009c91b
1860 DATA d0f768684c7a8068681860a919
1870 DATA 85d8a98685d9a90085dca6eba0
1880 DATA 00b1d885dd2980d008a5dd2940
1890 DATA d002e6dcc8c4ea90eb98204782
1900 DATA cad0e2a5dcc901b02da91985d8
1910 DATA a98685d9a6eba000b1d885dd29
1920 DATA 80d00ca5dd2940f006a5dd0920
1930 DATA 91d8c8c4ea90e798204782cad0
1940 DATA de1860a4efa6f0203082b1d8aa
1950 DATA 2980d01f8a4920aa2920d0068a
1960 DATA a6f1ca100d8aa6f1e8e4ec9005
1970 DATA f0034920ca91d886f118603860
1980 DATA 208280a90085e7a201bd28029d
1990 DATA 1586bd1a029d1786ca10f1a926
2000 DATA 8d2802a9858d2902a90a8d1a02
2010 DATA a9008d1b0260a201bd15869d28
2020 DATA 02bd17869d1a02ca10f160a5d8
2030 DATA 48a5d948209785a5d848a5d948
2040 DATA a5ef204782a6f0e8a928204782
2050 DATA cad0f8a5e6f008a000b1d84980
2060 DATA 91d86885d96885d8a5e7c904f0
2070 DATA 04e6e7d01fa90085e7a5e5f017
2080 DATA a202b5e218690195e2c90a9007
2090 DATA a90095e2ca10ee2089856885d9
2100 DATA 6885d84c0985a002b9e2001869
2110 DATA 9091d88810f560a55885d8a559
2120 DATA 85d9a5e838204882a6e9f008a9
2130 DATA 28204782cad0f8604d696e5461
2140 DATA 6a2076657220312e3620627920
2150 DATA 4865646765739b286329203139
2160 DATA 39322054616a656d6e69636520
2170 DATA 41544152499b808e9192939495
2180 DATA 969798d48af89b202b2a2d3d1b
2190 DATA ff83b684d983e183ec83f483e5
2200 DATA 84040408080a04041008140404
2210 DATA 101028e002e1020080ffff0090
2220 DATA 4b914c0c904c15904c5a904c91
2230 DATA 90a94c85cba99185cc6020d590
2240 DATA ba20f790a6d3a4d4200c91a6d6
2250 DATA e8a4d5c8c820df90ca10f6a6d3
2260 DATA a4d4200c91a200202191a6d686
2270 DATA d2a203202191c6d2d0f7a20620
2280 DATA 219118686904aa686900488a48
2290 DATA 6085d186cd84cea6d3e8a4d4c8
2300 DATA 200c91a200a000b1cdc93cf00b
2310 DATA e4d1d002498091cfc8d0ef3898
2320 DATA 65cd85cd9002e6ce203791e8e4
2330 DATA d690db6038a5d465d6a8c8a6d3
2340 DATA 200c91a6d6e8a4d5c8c820b490
2350 DATA ca10f6a9fb85cfa90085d0a004
2360 DATA 38a5cb84cbe5cb85cbb002c6cc
2370 DATA 38a5cfe92885cfb002c6d088b1
2380 DATA cb91cf8810f960a9d385cfa900
2390 DATA 85d0a004984888b1cf91cb8810
2400 DATA f9203791186865cb85cb9002e6
2410 DATA cc60bd010185cdbd020185cea0
2420 DATA 04b1cd99d20088d0f860a55885
2430 DATA cfa55985d098f00620379188d0
2440 DATA fa8a4c3991a4d5c8bd459191cf
2450 DATA 88bd449191cf88d0fbbd439191
2460 DATA cfa9281865cf85cf9002e6d060
2470 DATA d1d2c5fc80fcdad2c3


(hed)Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002