Tajemnice ATARI - ST FORUM

SPECTRUM 512

    Spectrum 128 to wśród programów graficznych na ATARI ST okaz wyjątkowy. Dlaczego? Zauważmy, że mimo palety 512, a w przypadku STE 4096 kolorów, jednorazowo można umieścić na ekranie i tak tylko 16. Nie jest to liczba porywająca, szczególnie jeśli chce się używać płynnych przejść między kolorami - granice między nimi są doskonale widoczne i potęgują ziarnistość obrazu. Spectrum 512 potrafi pokazać jednocześnie na ekranie 512 kolorów, a efekt zadowoli nawet wybrednych (rys. 1).

    Program w swej strukturze i zasadach obsługi nie odbiega zbytnio od innych swojej klasie. Oferuje standardowy zestaw narzędzi: ołówek, rysowanie linii, kątów, okręgów i elips, spray, pędzel, wypełnianie i "gumkę" (rys. 2). Posługiwanie się nim nawet laikowi nie mającemu styczności z komputerem nie sprawi problemu, gdyż już po kilku minutach zabawy można przyswoić sobie tę umiejętność. Narzędzia przywołuje się "tupiąc" myszką w dowolnym miejscu w górnej połowie obrazka.

    Ciekawą rzeczą jest możliwość wypełnienia figury jednym z czterdziestu dostępnych wzorów (rastrów). Wzorek taki może także wypełniać ślad pędzla. Aby wywołać odpowiedni raster należy "tupnąć" na ikonie przedstawiającej plaster miodu, a następnie wybrać żądane wypełnienie. Uwaga: pierwszy raster od lewej jest pełny.

    Dobrze rozwiązano funkcję powiększania obrazu, nazwaną tu MAG (magnify). Opcji tej nie trzeba za każdym razem ściągać z "gzymsu", wystarczy uaktywnić ją "tupiąc" na ikonie MAG. Od tego momentu każdorazowo kiedy kursor dotknie górnej krawędzi ekranu, ukazuje się powiększenie wybranego fragmentu górnej połowy obrazka. Tak samo funkcja działa dla drugiej połowy (rys. 3).

    "Tupnięcie" gdziekolwiek na dolnej połowie obrazka przywołuje paletę (rys. 4) Widocznych jest 7 sześciokątów - im mniejszy, tym ciemniejsze kolory zawiera. Ogólnie sześciokąty zawierają ich 511-512-ty to czarny, który stanowi tło. Wskazany kursorem kolor jest jednocześnie opisywany przez 3 cyfry w lewym dolnym rogu ekranu. Każda z nich świadczy o jasności (0-7) odpowiedniej składowej RGB (cyfry mają zresztą kolory: czerwony, zielony i niebieski), przykładowo czarny to 0 0 0, a pomarańczowy - 7 4 0. Funkcja ta działa również przy wskazaniu dowolnego punktu na ekranie - dodatkowo tło rozświetla się ta samą barwą. Wracając jednak do sześciokątów: wybór koloru akceptuje się poprzez wciśnięcie prawe przycisku myszy.

    Spectrum 512 odczytuje pliki zapisane w formatach NEOchrome, DEGAS, IFF oraz własnym. Zapisuje, niestety, tylko we własnym, w postaci skompresowanej SPC lub nie skompresowanej SPU. Nastręcza to oczywiście pewnych kłopotów z użyciem tych plików w pracy z innymi programami. Mówiąc już o mankamentach należy wspomnieć o braku funkcji wpisywania tekstu i braku jakiejkolwiek animacji. Ogólnie jednak mówiąc Spectrum to dobry program i powinien znaleźć się w zbiorach każdego parającego się grafiką posiadacza ST tym bardziej, ze nic nie kosztuje.

   Kilka szczegółów przydatnych przy posługiwaniu się poszczególnymi funkcjami.

    - "Tupnięcie" lewym przyciskiem myszy na ikonie przedstawiającej trójkąt wywołuje rysowanie odcinków. Każde wciśnięcie lewego przycisku zaczyna nowy odcinek (łączą się one w łamaną). Wciśnięcie prawego przycisku przerywa rysowanie.

    - "Tupnięcie" prawym przyciskiem na tejże ikonie przywołuje rysowanie wielokątów. Początek i koniec łamanej zostają automatycznie połączone.

    - Wciśnięcie lewego przycisku na ikonie symbolizującej owal powoduje rysowanie okręgów, prawego - elips.

    - Grupa pojedynczych kropek oznacza "spray". Po wybraniu tej ikony należy nacisnąć jeden z klawiszy od 1 do 9 - ustalają one grubość strumienia.

    - Funkcja BLOCK służy do przesuwania bądź kopiowania prostokątnych fragmentów obrazka. Wciśnięcie SHIFT podczas ruchu myszy umożliwia proporcjonalne zwiększanie i zmniejszanie bloku. ESC przywraca mu oryginalną wielkość. Wciśnięcie ALTERNATE podczas ruchu myszy pozwala na rozciąganie bloku w pionie lub w poziomie.

    - ERASE uaktywnia "gumkę", która przesuwana po ekranie wymazuje kolory. Naciśnięcie ALTERNATE podczas wybierania ERASE wymazuje cały ekran. UNDO zachowuje się niezbyt poprawnie - powracają tylko figury w jednym kolorze.

Daniel KleczyńskiPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002