Tajemnice ATARI

6 Strona

FCcomp


    Program FComp służy do porównywania zawartości dwu plików. Jest kilka zastosowań dla takiego programu. Przykładem może być test handlera, kiedy trzeba sprawdzić czy to, co odczytaliśmy jest tym samym, co zostało zapisane.

    Po uruchomieniu program przepisze potrzebne dane na szóstą stronę pamięci i od tej pory można porównywać. Aby tego dokonać trzeba przekazać jako parametry dla funkcji USR adresy nazw plików do porównania.

    Gdy jeden plik będzie się różnił od drugiego na ekranie zostaną wypisane następujące informacje:

- odległość w bajtach od początku pliku
- wartość szesnastkowa bajtu w pierwszym pliku
- wartość szesnastkowa bajtu w drugim pliku
- znak ASCII bajtu w pierwszym pliku
- znak ASCII bajtu w drugim pliku

    W przypadku, gdy pliki będą identyczne, wartość zmiennej, za pomocą której wywołaliśmy funkcję USR będzie wynosić 1. W przypadku błędu, zmienna ta zawierać będzie jego numer.
0 REM *--------------------------*
1 REM : FComp 1.0        :
2 REM : autor: TapeMan     :
3 REM : (c) 1993 Tajemnice ATARI :
4 REM *--------------------------*
10 I=1536:TRAP 30
20 READ A:POKE I,A:I=I+1:GOTO 20
30 ? "Gotowe.":END 
110 DATA 104,104,168,104,162,32,32
120 DATA 138,6,176,87,104,168,104,162
130 DATA 16,32,138,6,176,85,169,1,141
140 DATA 232,6,32,169,6,176,72,173
150 DATA 251,6,205,248,6,240,42,160,4
160 DATA 173,230,6,32,113,6,173,231,6
170 DATA 32,113,6,173,251,6,160,7,32
180 DATA 113,6,173,248,6,160,10,32
190 DATA 113,6,162,234,160,6,32,66
200 DATA 198,169,0,141,232,6,173,230
210 DATA 6,24,105,1,141,230,6,144,3
220 DATA 238,231,6,76,26,6,104,104,76
230 DATA 106,6,172,232,6,132,212,169
240 DATA 0,133,213,96,72,41,15,32,124
250 DATA 6,104,74,74,74,74,24,105,48
260 DATA 201,58,144,2,105,6,153,234,6
270 DATA 136,96,157,68,3,152,157,69,3
280 DATA 169,3,157,66,3,169,4,157,74
290 DATA 3,169,128,157,75,3,32,86,228
300 DATA 48,2,24,96,56,96,162,16,169
310 DATA 7,157,66,3,169,251,157,68,3
320 DATA 169,6,157,69,3,32,209,6,144
330 DATA 1,96,162,32,169,7,157,66,3
340 DATA 169,248,157,68,3,169,6,157
350 DATA 69,3,169,1,157,72,3,169,0
360 DATA 157,73,3,32,86,228,192,136
370 DATA 240,2,24,96,56,96,0,0,0,0,48
380 DATA 48,48,48,58,32,48,48,32,48
390 DATA 48,32,32,27,0,32,27,0,155


(tap)Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002