Powrót do spisu treści

PRZEDMOWA

    Dla umożliwienia porozumiewania się człowieka z komputerem konieczny jest język zrozumiały dla obu stron. Początkowo językiem tym był wewnętrzny kod maszynowy procesora. Ponieważ posługiwanie się nim jest stosunkowo trudne, wymyślono nowe - bardziej skomplikowane - języki, które są zrozumiałe dla przeciętnego użytkownika. W komputerach domowych najczęściej instalowany jest interpreter języka Basic. Nie wynika to z jego szczególnej prostoty i zalet, lecz ze stosunkowo niewielkiej pojemności pamięci zajmowanej przez ten język. Implementacje Basica stosowane w ośmiobitowych komputerach domowych są ponadto znacznie okrojone w stosunku do standardowej wersji Microsoft. Programy pisane w takim języku nie mogą być siłą rzeczy doskonałe. Dzięki znajomości wewnętrznej struktury interpretera można osiągnąć znacznie lepsze wyniki. Możliwe jest również bezpośrednie wywoływanie procedur interpretera, tak jak innych procedur w języku maszynowym, zarówno w programach napisanych w Basicu, jak i w asemblerze.

    Niniejsza książka zawiera kompletny opis interpretera Atari Basic, który wbudowany jest we wszystkich modelach Atari XL i XE. Ponieważ interpreter ten (jak wszystkie elementy systemu) ulegał modyfikacjom, to opis dotyczy ostatniej wersji - Basic Revision C. Ta wersja interpretera znajduje się we wszystkich komputerach sprowadzonych do Polski przez Pewex, oprócz pierwszej partii (kilkaset sztuk). Posiadaną wersję interpretera można rozpoznać przez sprawdzenie zawartości komórki $A8E2 (43234). Jeżeli znajduje się w niej wartość $60 (96), to mamy do czynienia z wersją Revision B, a gdy $EA (234), to z Revision C.

    Książka ta jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników znających już programowanie w języku maszynowym mikroprocesora 6502. Osoby nie znające tego języka także będą mogły korzystać z zamieszczonych tu opisów procedur, choć w ograniczonym zakresie. Podane adresy rejestrów wykorzystywanych przez system operacyjny oraz procedur systemowych mogą być użyte również w programach napisanych w Basicu poprzez instrukcje PEEK, POKE i USR.

    Na końcu książki zamieszczone zostały dodatki ułatwiające korzystanie z niej oraz słownik niektórych użytych terminów i bibliografia pozwalająca na poszerzenie wiedzy o systemie operacyjnym Atari. Osoby, które nie mają wprawy w posługiwaniu się innymi systemami liczbowymi niż dziesiętny, znajdą tam także tabelę przeliczeń pomiędzy systemami dziesiętnym, dwójkowym i szesnastkowym.

    Wszystkie zamieszczone w książce procedury zostały napisane w formacie asemblera MAC/65. W przypadku posiadania innego asemblera konieczne będzie dokonanie drobnych poprawek w niektórych słowach kluczowych procedur, aby mogły one działać prawidłowo (wykaz różnic znajduje się w Dodatku F).
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury interpretera Basica, SOETO, Warszawa, 1988.