Powrót do spisu treści

PRZEDMOWA

    Początkujący programiści piszą zwykle programy bardzo zbliżone do siebie, niezależnie od typu komputera. W miarę nabywania doświadczenia i poznawania swojego komputera pojawia się coraz więcej instrukcji związanych ze sprzętem. Najpierw są to proste PEEK i POKE, później wykorzystuje się poszczególne procedury systemu operacyjnego. W tym miejscu wielu użytkowników napotyka na poważną przeszkodę - brak odpowiedniej literatury.

    Niniejszy opis podstawowych procedur systemu operacyjnego komputerów Atari serii XL i XE powinien pomóc użytkownikom tego sprzętu w pełniejszym wykorzystaniu jego możliwości. W najbliższej przyszłości przewidywane jest wydanie kolejnych książek poświęconych pozostałym procedurom systemu operacyjnego Atari XL/XE.

    Książka ta jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników znających już programowanie w języku maszynowym mikroprocesora 6502. Osoby nie znające tego języka także będą mogły korzystać z zamieszczonych tu opisów procedur, choć w ograniczonym zakresie. Podane adresy rejestrów wykorzystywanych przez system operacyjny mogą być użyte również w programach napisanych w Basicu poprzez instrukcje PEEK, POKE i USR.

    Osobom nie znającym języka maszynowego mogę polecić książkę Jana Ruszczyca "Asembler 6502" wydaną przez SOETO. Stanowi ona podstawowy podręcznik zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych programistów.

    Wszystkie zamieszczone w książce procedury zostały napisane w formacie asemblera MAC/65. W przypadku posiadania innego asemblera konieczne będzie dokonanie drobnych poprawek w niektórych słowach kluczowych procedur, aby mogły one działać prawidłowo.

    Na końcu książki zamieszczone zostały dodatki ułatwiające korzystanie z niej oraz słownik niektórych użytych terminów i bibliografia pozwalająca na poszerzenie wiedzy o systemie operacyjnym Atari. Osoby, które nie mają wprawy w posługiwaniu się innymi systemami liczbowymi niż dziesiętny, znajdą tam także tabelę przeliczeń pomiędzy systemami dziesiętnym, dwójkowym i szesnastkowym.
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Podstawowe procedury systemu operacyjnego, SOETO, Warszawa, 1988.