Powrót do spisu treści

PRZEDMOWA

    Niewielki byłby pożytek z komputera, gdyby nie można było wprowadzać programów i danych oraz wyprowadzać wyników na ekran lub drukarkę. Każdy komputer na te czynności poświęca znaczną część swej pracy, a w grach zręcznościowych prawie całość.

    Komunikacją komputera z urządzeniami zewnętrznymi steruje zespół procedur wejścia/wyjścia. Zajmuje on zwykle ponad połowę obszaru pamięci systemu operacyjnego i dlatego często nazywany jest podsystemem wejścia/wyjścia. Niniejsza książka zawiera kompletny opis całego podsystemu wejścia/wyjścia komputerów Atari XL/XE. Poza standardowymi procedurami obsługi urządzeń zewnętrznych spotykanych w innych komputerach uwzględniono tu także procedury obsługi tzw. "nowych urządzeń", które są specyficznym elementem systemu operacyjnego Atari.

    Ponadto opisane zostało szczegółowo działanie specjalizowanych układów wejścia/wyjścia: ANTIC, GTIA, POKEY i PIA. Dwa pierwsze układy zajmują się tworzeniem obrazu, co niewątpliwie jest jednym z najważniejszych zadań wykonywanych w każdym komputerze. Układ POKEY jest odpowiedzialny za tworzenie dźwięku oraz obsługę złącza szeregowego, klawiatury i manipulatorów analogowych. Poza tym zawiera kilka liczników o dużej szybkości zliczania. Manipulatory cyfrowe są natomiast kontrolowane przez układ PIA. Znaczenie jego jest jednak o wiele większe niż tylko użycie w grach, gdyż poprzez gniazda joysticków można prowadzić transmisję dwukierunkową. Dodatkowym zadaniem PIA jest zarządzanie pamięcią komputera.

    Książka ta jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników znających już programowanie w języku maszynowym mikroprocesora 6502. Osoby nie znające tego języka także będą mogły korzystać z zamieszczonych tu opisów procedur, choć w ograniczonym zakresie. Podane adresy rejestrów wykorzystywanych przez system operacyjny oraz procedur systemowych mogą być użyte również w programach napisanych w Basicu poprzez instrukcje PEEK, POKE i USR.

    Zawarte w książce informacje mogą stanowić także istotną pomoc dla wszystkich osób, które są zainteresowane wykonywaniem modyfikacji sprzętowych oraz nowych urządzeń peryferyjnych. Zamieszczone procedury obsługi różnych urządzeń mogą być wykorzystane częściowo dla nowozaprojektowanych peryferiów. Ponadto poznanie zasad komunikacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi pomoże z pewnością przy opracowywaniu ich konstrukcji.

    Osobom nie znającym języka maszynowego polecam książkę Jana Ruszczyca "Asembler 6502" wydaną przez SOETO. Stanowi ona podstawowy podręcznik zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych programistów.

    Na końcu książki zamieszczone zostały dodatki ułatwiające korzystanie z niej oraz słownik niektórych użytych terminów i bibliografia pozwalająca na poszerzenie wiedzy o systemie operacyjnym Atari. Osoby, które nie mają wprawy w posługiwaniu się innymi systemami liczbowymi niż dziesiętny, znajdą tam także tabele przeliczeń pomiędzy systemami dziesiętnym, dwójkowym i szesnastkowym.

    Wszystkie zamieszczone w książce procedury zostały napisane w formacie asemblera MAC/65. W przypadku posiadania innego asemblera konieczne będzie dokonanie drobnych poprawek w niektórych słowach kluczowych procedur, aby mogły one działać prawidłowo (wykaz różnic znajduje się w Dodatku F).
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury wejścia-wyjścia, SOETO, Warszawa, 1988.