Powrót do spisu treści

WPROWADZENIE

    Komputery Atari XL/XE posiadają bardzo rozbudowany podsystem wejścia/wyjścia, który umożliwia proste rozszerzanie systemu oraz łatwą ingerencję programisty w komunikację z urządzeniami peryferyjnymi. Jego podstawową częścią są centralne procedury wejścia/wyjścia (CIO - Central Input/Output routines). Sterują one komunikacją ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi poprzez szczegółowe procedury obsługi (sterowniki) tych urządzeń.

    Dostęp CIO do poszczególnych sterowników umożliwiają tabele ich adresów (HATABS - HAndler TABleS). Umieszczenie ich w pamięci RAM pozwala na łatwą ingerencję w przebieg komunikacji oraz proste dołączanie następnych urządzeń. System operacyjny Atari zawiera jedynie procedury obsługi klawiatury, ekranu, drukarki i magnetofonu - pozostałe muszą zostać zainstalowane przed wykorzystaniem.

    Sterowniki urządzeń komunikujących się z komputerem za pośrednictwem złącza szeregowego korzystają z kolei z procedur transmisji szeregowej (SIO - Serial Input/Output). Złącze szeregowe jest także wykorzystywane przez rezydujący sterownik stacji dysków (DSKINT - Disk INTerface), nie związany z CIO i dostępny bezpośrednio z poziomu języka maszynowego.

    Prawidłowa praca wyżej wymienionych procedur wymaga przechowywania i przekazywania między nimi wielu różnych danych. Do tego celu służą wyodrębnione obszary pamięci RAM zwane blokami kontroli. CIO korzysta z ośmiu bloków IOCB (Input/Output Control Block) umieszczonych na trzeciej stronie pamięci oraz jednego na stronie zerowej (ZIOCB - Zeropage IOCB). SIO i sterownik dyskowy używają bloku DCB (Device Control Block), który znajduje się także na stronie trzeciej. Poza tym liczne rejestry RAM są wykorzystywane przez sterowniki poszczególnych urządzeń.

    Obsługa komunikacji z urządzeniami dołączonymi do szyny równoległej odbywa się poprzez procedury umieszczone w pamięci ROM tych urządzeń. Są one również wywoływane poprzez CIO.
        ++---------------------++
        || program użytkownika ||
        ++---------------------++
              |
              v
           ==========
           # IOCB #
           ==========
              |
              v
       ++-------------------------++
       || centralna procedura I/O ||
       ++-------------------------++
              |
              v
           ===========
           # ZIOCB #
           ===========
              |
              v
        ++-------------------++ ++-------------++
        || procedura obsługi || ||  program  ||
        ||  urządzenia   || || użytkownika ||
        ++-------------------++ ++-------------++
              |           |
              v           |
      +--------------+-----------------+  |
      |       |         |  |
      v       v         v  v
  ++-------------++ ++------------++    =======
  || urządzenia || ||  edytor  ||    # DCB #
  || na szynie || || klawiatura ||    =======
  || równoległej || ||  ekran  ||    |  |
  ++-------------++ ++------------++ +------+  +-+
                   |      |
                   v      v
                 ++-----++ ++-----------++
                 || SIO || || sterownik ||
                 ++-----++ || dyskowy ||
                      ++-----------++

   Rys.1. Struktura podsystemu wejścia/wyjścia.
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Procedury wejścia-wyjścia, SOETO, Warszawa, 1988.