Tajemnice ATARI

Fan-Klub Pantery

    W wielu listach od użytkowników Panthera powtarza się to samo pytanie: jak na wydruku uzyskać dokładnie to, co widać na ekranie? Pisaliśmy już o tym, że Panther nie jest procesorem tekstu, a więc nie umożliwia graficznego zobrazowania na papierze ekranu monitora. Zadaniem Panthera jest umożliwienie wydruku polskiego tekstu przy pomocy zestawu znaków, jaki zainstalowano w drukarce. Oczywiście istnieje możliwość uzyskania tablicy konwersji, która spowoduje, że drukarka zacznie pisać przy pomocy znaków, jakie widać w Pantherze (patrz TA 6-7/92, str. 26), ale nie zawsze jest to potrzebne. Moim zdaniem, w większości wypadków wystarcza to, co drukarki miewają "w sobie". A jest tego niemało! Aby nie być gołosłownym, podam przykład: chyba każdy z nas lubi robić ramki. Konstruktorzy ATARI umieścili dość dużo elementów składowych ramek w zestawie znaków tego komputera i niewielkim kosztem można znacznie poprawić wygląd przygotowywanego dokumentu, tworząc np. interesujące tabelki. Z przeniesieniem tak przygotowanego tekstu na papier jest jakby nieco gorzej. Lecz przecież większość drukarek dysponuje zestawem znaków zgodnym ze standardem PC. W tym zestawie zdefiniowano ramki, które swoim wyglądem na pewno nie ustępują ramkom "atarowskim". Dlaczego by z nich nie skorzystać? Oto fragment tablicy konwersji, który dokonuje zamiany ramek ATARI na ramki drukarkowe:


    A to jeszcze nie wszystko. W zestawie znaków PC zdefiniowano również ramki podwójne, które wcale nie są brzydsze od pojedynczych. Powyższy fragment możemy zastąpić takim:


    (obydwa fragmenty tablicy konwersji pochodzą z listu pana E. Pryczka z Bydgoszczy).

    Można również korzystać z obydwu zaproponowanych zestawów ramek jednocześnie, np. zamieniając w drugim fragmencie ramki ATARI na ich odpowiedniki w negatywie. Wtedy pojedynczą ramkę na wydruku uzyskamy za pomocą zwykłej ramki w Pantherze, a ramkę podwójną na wydruku - za pomocą ramki w negatywie. Tak przygotowane części można dołączyć do dowolnej tablicy konwersji np. przy pomocy Panthera. Tablica konwersji jest przecież plikiem tekstowym, wystarczy wczytać go do edytora, a następnie dołączyć do niego powyższe bloki (poleceniem ^Kr) i całość zapisać na dyskietkę. Teraz pozostaje już tylko wybranie przygotowanej tablicy spośród tych, które Panther oferuje w menu Printer. To ważne! Przygotowana tablica sama "nie wskoczy" do Panthera.

    Piszecie do nas, że instrukcja do Panthera nie jest kompletna i nie zaspokaja w pełni Waszej ciekawości. Objętość instrukcji jest ograniczona i nie można było w niej zawrzeć wszystkich informacji. Zgodnie jednak z obietnicą zajmujemy się wyjaśnianiem Waszych wątpliwości na łamach TA.

    Wielu z naszych Czytelników uskarża się na to, że w instrukcji do Panthera nie opisano opcji Print, znajdującej się w grupie poleceń File. Ta opcja służy do drukowania znajdującego się w edytorze tekstu na dowolne urządzenie zewnętrzne. Takim urządzeniem może być drukarka, ale może nim być także plik dyskowy, czy też modny ostatnio interfejs RS232C. Po wybraniu Print, edytor otwiera okienko, w którym należy wpisać nazwę urządzenia, do którego chcemy przesłać wydruk, a więc np. P: (drukarka), D2:PLIK.PRN (plik dyskowy), R1: (interfejs RS232C). Wpisaną nazwę należy zatwierdzić przy pomocy klawisza RETURN. Aby nie było nieporozumień: drukować można nie tylko na drukarkę! Drukowanie np. na plik oznacza wykonanie kopii tego, co normalnie otrzymałaby drukarka, czyli całego ciągu liter, cyfr i znaków kontrolnych. Taką kopię można później przenieść na drukarkę przy pomocy DOS-u, poleceniem COPY lub dowolnym kopierem (np. NCOPY w systemie COS).

    Pytacie, czy polskie litery można uzyskać tylko w trybie ATARI. Nie, w trybie "WS" też można pisać przy pomocy polskich liter. Aby Panther odpowiednio zinterpretował naciśnięcie klawisza wywołującego polską literę, należy ją poprzedzić naciśnięciem klawiszy CONTROL P. Oznacza to dla edytora, że następne naciśnięcie klawisza ma powodować wyświetlenie znaku, który jest do niego przypisany, a nie wykonanie polecenia.

Jarosław Syrylak
Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002