Tajemnice ATARI

5 Linii


Termometr

    Marek Drzewiecki z Płocka wykorzystał złącze "paddle" do pomiaru temperatury. Podłączamy tu termistor o oporności 220 kiloomów (np. NTC 211 lub NTC 220). Pomysł nic całkiem nowy, ale zgrabnie opracowany.

1 GRAPHICS 18:FOR I=0 TO 9999:C=1:REST
ORE 3:FOR J=0 TO 99:TRAP 1:READ A:P=PE
EK(624):IF P=A THEN POSITION 7,5:? #6;
C-0.25:NEXT I
2 IF A<P THEN POSITION 7,5:? #6;C-0.25
:NEXT I
3 C=C+0.5:NEXT J:NEXT I:DATA 167,163,1
58,154
4 DATA 147,145,141,139,136,132,130,127
,124,121,119,115,112,110,108,106,103,1
00,97,95,93,91,90,88,86,84,82,80,78
5 DATA 76,75,74,72,70,69,67,66,65,63,6
2,61,59,58,57,56,55,54,53,51,50,49,48,
47,46,45,44,43,42,41,39,38,37,36

Kosmiczny Niszczyciel

   Rafał Majewski z Rzeszowa przedstawia zabawę w strzelanie do nieprzyjaciela. Niepokojące jest to, że wroga rozpoznaje się po tym, że różni się od nas kolorem.

1 GRAPHICS 15:F=150:S=100:Z=53248:POKE
 559,62:POKE 54279,120:K=31920:FOR J=K
 TO K+11:READ C:POKE J,C:POKE J+F,C
2 POKE J+406,RND(0)*S:NEXT J:POKE Z+29
,3:POKE 704,S:POKE 705,9:POKE 706,9:DA
TA 8,8,8,28,62,127,127,107,73,8,28,62
3 U=STICK(0):L=L+3*(U=7)*(L<=68)-3*(U=
11)*(L>=-20):POKE Z,L+S:N=(STRIG(0)=0)
:B=(XL+24)*N:Q=F-149*N+40*B
4 G=L+56:FOR A=0 TO N:COLOR N-A:PLOT G
,F:DRAWTO G,Q:NEXT A:O=O+N:V=V+B:? O;"
-";V:POKE Z+2,(X+73)*B:SOUND 2,50,8,6
5 FOR K=0 TO 12*N:SOUND 1,K,12,9*(K<12
*N):NEXT K:X=(X+9*(X<90)*RND(0)-8*(X>5
)*RND(0))*(1-B):POKE Z+1,X+73:GOTO 3
   Powyższy program ma pewną wadę: wymaga "czystej" pamięci w obszarze P/M. Bez tego na ekranie pojawiają się charakterystyczne śmieci. Kto nic lubi wyłączać często komputera, może przepisać i uruchomić poniższy program. Zeruje on całą pamięć RAM powyżej MEMTOP.

1 REM MEMORY CLEANER
2 SAVMSC=88:MEMTOP=144
3 POKE SAVMSC,PEEK(MEMTOP)
4 POKE SAVMSC+1,PEEK(MEMTOP+1)
5 ? CHR$(125):GRAPHICS 0

Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001