Tajemnice ATARI


Szanowni Czytelnicy!

   Dziękujemy za dużą ilość listów, które otrzymaliśmy od Państwa po ukazaniu się sygnalnego numeru naszej gazety. Szczególnie wdzięczni jesteśmy osobom, które zawarły w swych wypowiedziach często krytyczne, ale zawsze konstruktywne uwagi dotyczące formy pisma i jego treści.
   Zgodnie z zapowiedzią zawartą w poprzednim numerze, po przeanalizowaniu wszelkich nadesłanych uwag i spostrzeżeń wykrystalizowała się pewna forma gazety, oczywiście nie ostateczna, bowiem nadal oczekujemy na listy z propozycjami i postulatami.
   Listy od Państwa można by podzielić na dwie główne grupy. Jedną pisały osoby, którym nie wystarcza już programowanie w BASIC-u. Chcą one poznać inne, dające dużo większe możliwości i pole działania języki programowania, drugą zaś zupełni nowicjusze w kontaktach z komputerem. Oni z kolei pragnęliby znaleźć w TAJEMNICACH swego rodzaju elementarz, uczący od podstaw obsługi i programowania w BASIC-u.
   Chcąc spełnić, w ramach naszych możliwości, oczekiwania wszystkich Czytelników rozpoczynamy począwszy od następnego numeru drukowanie obszernego kursu programowania w języku asemblera w oparciu o Quick Assembler Janusza B. Wiśniewskiego. On także jest autorem prezentowanego cyklu. Chyba wszyscy użytkownicy małego Atari mają w swoich bibliotekach programy sygnowane inicjałami JBW, więc jest to gwarantem fachowości kursu. Opis pakietu QA zamieszczony jest wewnątrz numeru.
    Utworzymy również kącik dla początkujących (niekoniecznie przedszkolaków), gdzie znajdzie się miejsce na wyjaśnianie podstaw obsługi i programowania "naszego" komputera. Również ten cykl tworzony będzie przez osoby znane w środowisku "atarowców" że stworzenia wielu znanych i często używanych programów. Oni również zaczynali od zera, a teraz dzielić się będą z naszymi Czytelnikami swoją wiedzą, która z pewnością ułatwi zainteresowanym przełamanie pierwszych lodów w kontaktach z maszyną.
    Tworzymy także kącik odpowiedzi na pytania zawarte w listach, które prosimy kierować na adres redakcji.
    Kontynuować będziemy rubrykę "5 LINII", która spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem, Sądzimy, ze zamieszczone tam, najlepsze z nadesłanych, programy, mogą być, po przepisaniu, przeanalizowaniu i zrozumieniu zasad działania, wykorzystane przez Czytelników we własnych programach. Jednocześnie ogłaszamy nowy konkurs zatytułowany "6 STRONA" - szczegóły w numerze.
    Oczywiście nią zapomnimy również o miłośnikach gier. Oprócz map i opisów zamieszczać będziemy także listingi gier.
    Drukowana w odcinkach mapa pamięci przyda się zapewne wszystkim, których interesują nie tylko gry.
    Kroją się także cykle "Piszemy demo", oraz "XL znaczy wspaniały" - czyli efektywne wykorzystanie Basicu XL.
    Powyższe pozycje nie wyczerpują całej treści pisma, bowiem w każdym numerze znajdzie się jeszcze wiele innych, naszym zdaniem, użytecznych programów i informacji.

R e d a k c j a

Spis treści
Powrót na start | Powrót na stronę główną

Pixel 2001