Tajemnice ATARI

FAC


Pomy¶l i zbierz wszystkie skarby.

Stawiaj kroki rozważnie (klawisze + i *) i podskakuj, gdy trzeba (spacja).

Pamiętaj, że upadek z wysoko¶ci większej od dwukrotnego Twego wzrostu zawsze kończy się tragicznie.

Z drugiej strony, czyli w górze, też nie zawsze twardy sufit jest wystarczaj±co wysoko... Nie skacz także okrakiem na narożniki kamieni, bo po tym już nigdy nie będziesz mężczyzn±.

Kiedy już rozwikłasz wszystkie zagadki, spróbuj zmierzyć się z autorem, przechodz±c plansze najkrótsz± drog± (ograniczenie kroków) lub w najkrótszym czasie.

Wszystkie plansze s± możliwe do przej¶cia z tymi ograniczeniami!

Powodzenia!5 DIM C$(20):GRAPHICS 18:POSITION 8,5
10 EK=PEEK(88)+PEEK(89)*256
20 ? #6;"fac":RESTORE 1010
25 FOR I=0 TO 12:READ C$
30 FOR J=0 TO 15:REM C$=BF$(J+1)
35 SOUND 1,255-12*I-7*J,10,I+1
40 POKE 38912+16*I+J,ASC(C$(J+1))
45 NEXT J:NEXT I:SOUND 1,0,0,0
50 RE=2000:REM J.B.Wi$niewski
55 GRAPHICS 0
60 ? "WYBIERZ WARIANT ( SELECT )"
65 ? " 1. bez ograniczenia"
70 ? " 2. z ograniczonym czasem"
75 ? " 3. z ograniczonymi krokami"
80 ? " 4. z ograniczonym czasem i kro
kami":C$=CHR$(34)
85 ? C$;"+";C$;" - RUCH W LEWO"
90 ? C$;"*";C$;" - RUCH W PRAWO"
95 ? C$;" ";C$;" - PODSKOK"
100 ? "ZAGRAJ SOBIE ( START )"
105 ? "LUB ZREZYGNUJ ( OPTION )"
110 POSITION 3,Q+6:? " ";:J=53279^1
115 I=PEEK(J):IF I<>3 THEN 125
120 POKE 566,146:POKE 580,0:GRAPHICS 0:
END 
125 IF I<5 OR I=7 THEN 115
130 SOUND 1,50,10,6:SOUND I/I,0,0,0
135 IF I=5 THEN Q=Q+1-4*(Q=3):GOTO 110
140 KR=Q>1:CZ=Q-2*KR:POKE 732,0
145 GRAPHICS 18:POKE 756,152
150 RESTORE RE:FOR I=0 TO 4
155 READ J:POKE 708+I,J:NEXT I
160 FOR I=0 TO 11
165 SOUND 1,11-I,8,15-I:READ C$
170 ? #6;C$;:NEXT I:SOUND 1,0,0,0
175 POKE 764,255:READ X,Y,LC,MC,MK,NS
180 MH=2:ZW=0:SK=0:H=2:T=9
185 IF NOT KR THEN 200
190 POSITION 15-(MK>9)-(MK>99),0
195 ? #6;MK
200 REM ---------------------------
205 POSITION X,Y:? #6;CHR$(13+ZW)
210 IF NOT CZ THEN 235
215 T=T+1:IF T<10 THEN 235
220 POSITION 3-(MC>9)-(MC>99),0
225 ? #6;"//";MC;
230 MC=MC-1:T=0:IF MC<0 THEN 650
235 IF LC=0 THEN 390
240 IF PEEK(732) THEN 55
245 Y=Y+1:GOSUB 535:Y=Y-1
250 IF K=0 OR P THEN 555
255 SK=0:IF H<0 THEN 650
260 IF K<4 THEN 555
265 SOUND 1,0,0,0
270 K=PEEK(764):IF K=255 THEN 200
275 IF NOT KR THEN 295
280 MK=MK-1:IF MK<0 THEN 650
285 POSITION 13-(MK>9)-(MK>99),0
290 ? #6;"//";MK;
295 POKE 764,255:K=K-64*(K>63)
300 K=K-64*(K>63):IF K<>6 THEN 320
305 REM ------ RUCH W LEWO ---------
310 SOUND 1,6,8,4:IF ZW=-1 THEN 555
315 ZW=ZW-1:GOTO 200
320 IF K<>7 THEN 340
325 REM ------ RUCH W PRAWO --------
330 SOUND 1,4,8,4:IF ZW=1 THEN 555
335 ZW=ZW+1:GOTO 200
340 IF K<>33 THEN 200
345 REM ------ SKOK ----------------
350 SOUND 1,80,10,10
355 SK=1:H=0:GOTO 555
360 REM ------ PUNKTY ---------------
365 K=120:FOR I=1 TO 3
370 FOR J=15 TO 0 STEP -3
375 SOUND 1,K,10,J:NEXT J
380 K=K-40:NEXT I:LC=LC-1
385 SOUND 1,0,0,0:RETURN 
390 REM ------ ZALICZENIE -----------
395 RESTORE 425:FOR I=1 TO 36
400 POKE 755,ABS(PEEK(755)-8)
405 READ KL:FOR J=15 TO 0 STEP -1
410 SOUND 1,KL,10,J:NEXT J:NEXT I
415 ? #6;"}";:IF NS=0 THEN 50
420 RE=NS:GOTO 145
425 DATA 96,91,81,91,96,108,121,128
430 DATA 121,0,96,81,60,0,0,0
435 DATA 64,60,53,60,72,60,81,60
440 DATA 81,0,91,96,91,0,96,108,121,0,
0,0
445 REM ------ WINDA ----------------
450 READ WD:IF WD=0 THEN 505
455 ZW=0:X=INT(WD/10):Y=WD-10*X+1
460 FOR I=150 TO 4 STEP -2
465 SOUND 1,I,10,I/10:NEXT I:GOTO 575
470 REM ------ ZAPADNIA -------------
475 IF RND(I)<1-(LC-1)/20 THEN 265
480 POKE EK+20*Y+20+X,0
485 ZW=0:IF H>=0 THEN H=MH
490 FOR I=-14 TO 15
495 SOUND 1,ABS(I),8,15-ABS(I)
500 NEXT I:GOTO 640
505 REM ------ ZATRUTY DYWANIK ------
510 K=39016+8*ZW:FOR I=0 TO 7
515 X=PEEK(K+I):POKE K+I,PEEK(K+7-I)
520 POKE K+7-I,X:FOR J=100 TO 110
525 SOUND 1,J,10,15:NEXT J
530 NEXT I:SOUND 1,0,0,0:GOTO 650
535 REM ------ BAD. TERENU ----------
540 K=PEEK(EK+20*Y+X):K=K-128*(K>127)
545 K=K-64*(K>63):P=K>3 AND K<10
550 RETURN 
555 REM ------ SPR. KOLIZJI ---------
560 POSITION X,Y
565 ON K GOTO 505,470,445
570 X=X+ZW*(H>=0):Y=Y-SK
575 GOSUB 535:IF P THEN GOSUB 360
580 IF SK=0 THEN 610
585 REM ------ SKOK -----------------
590 SOUND 1,77-10*H,10,10
595 IF K>0 THEN 650
600 H=H+SK:IF H=MH THEN SK=-1
605 GOTO 645
610 REM ------ RUCH POZIOMY ---------
615 SOUND 1,0,0,0:IF K>0 THEN 650
620 Y=Y+1:GOSUB 535:Y=Y-1
625 IF K>0 AND NOT P THEN 645
630 SOUND 1,60,10,10
635 IF K>0 THEN GOSUB 360
640 Y=Y+1:H=MH-1:SK=-1
645 ? #6;" ";:GOTO 200
650 REM ------ SMIERC ---------------
655 FOR I=0 TO 7:FOR J=0 TO 3
660 X=PEEK(39016+2*J+8*ZW)/2
665 POKE 39016+2*J+8*ZW,INT(X)
670 SOUND 1,100-10*J,4,10
675 X=PEEK(39017+2*J+8*ZW)*2
680 POKE 39017+2*J+8*ZW,X-256*(X>255)
685 NEXT J:NEXT I:SOUND 1,0,0,0
690 RESTORE 1070:? #6;"}";
695 FOR I=0 TO 1:READ C$
700 POKE 712,ABS(PEEK(712)-255)
705 FOR J=0 TO 15
710 POKE 39008+16*I+J,ASC(C$(J+1))
715 SOUND 1,J,0,10:NEXT J:NEXT I
720 FOR I=10 TO 0 STEP -0.1
725 SOUND 1,J,0,I:NEXT I:GOTO 145
1000 REM 
1010 DATA 
1020 DATA 
1030 DATA 
1040 DATA 
1050 DATA
1060 DATA
1070 DATA
1080 DATA
1090 REM 
1100 DATA 
1110 DATA
1120 DATA 
1130 DATA 
1140 DATA 
1150 REM 
2000 REM mur,FAC,skarby,rezerwa,tlo
2010 DATA 138,205, 88,   0,  18
2020 DATA ////////////////////
2030 DATA *         +
2040 DATA *         +
2050 DATA *    /   ® +
2060 DATA *    ±/±  +//* +
2070 DATA *   +///*    +
2080 DATA *    ľ/ˇ    +
2090 DATA *  +///////*   +
2100 DATA *    Ę/®    +
2110 DATA * +///////////*  +
2120 DATA *    ę/±    +
2130 DATA ////////////////////
2140 DATA 15,10,9,17,111,2200,0
2150 REM .X..Y.LC.MC.MK..NS....WINDA
2160 REM 
2200 REM mur,FAC,skarby,rezerwa,tlo
2210 DATA 138,205, 88,   0,  18
2220 DATA ////////////////////
2230 DATA *         +
2240 DATA *       ±  +
2250 DATA *     +*    +
2260 DATA *  +/*     ˇ+
2270 DATA * +*     +/* +/
2280 DATA *      ®   Ę+
2290 DATA * +/*   +///////
2300 DATA *   ±      +
2310 DATA /*     /   +
2320 DATA *      /   +
2330 DATA ////////////////////
2340 DATA 18,10,5,11,43,2400,0
2350 REM .X..Y.LC.MC.MK..NS....WINDA
2360 REM 
2400 REM mur,FAC,skarby,rezerwa,tlo
2410 DATA 138,205, 88,   0,  18
2420 DATA ////////////////////
2430 DATA *         +
2440 DATA *  +////////*  +
2450 DATA *         +
2460 DATA * /      +* +
2470 DATA *  /       +
2480 DATA *     +///* +/
2490 DATA *  +/*  +/*  +//
2500 DATA *      /   +
2510 DATA *  +///* +////* +
2520 DATA *    ± ± ±   +
2530 DATA /////////!/!////////
2540 DATA 05,10,3,18,94,2600,0
2550 REM .X..Y.LC.MC.MK..NS....WINDA
2560 REM 
2600 REM mur,FAC,skarby,rezerwa,tlo
2610 DATA 138,205, 88,   0,  18
2620 DATA ////////////////////
2630 DATA *  ®       +
2640 DATA /#/* +*      +
2650 DATA *Ę  +*     +//
2660 DATA *   +*    +* +
2670 DATA //#*  +* ˇ +* ľ+
2680 DATA *    +*  +* +#/
2690 DATA /#/*   +* +//* +
2700 DATA *±     +#*   +
2710 DATA /#/*    /  +///
2720 DATA *ę     /   +
2730 DATA ////////////////////
2740 DATA 03,01,06,20,86,2800,13,35,27
,139,139,139,181,13,0
2750 REM .X..Y.LC.MC.MK..NS....WINDA
2760 REM 
2800 REM mur,FAC,skarby,rezerwa,tlo
2810 DATA 138,205, 88,   0,  18
2820 DATA ////////////////////
2830 DATA * ľ      ±  +
2840 DATA //////*    +*  +
2850 DATA *    /* +#//* +
2860 DATA * ˇ  /*     +
2870 DATA * +* /* +/////////
2880 DATA *Ę  /*  ľ ®  +
2890 DATA //* !* +////!//* +
2900 DATA *± /*ˇ      ę+
2910 DATA ////////////////* +/
2920 DATA *®         +
2930 DATA ////////////////////
2940 DATA 6,10,10,24,118,3000,37,0
2950 REM .X.Y..LC.MC.MK..NS....WINDA
2960 REM 
3000 REM mur,FAC,skarby,rezerwa,tlo
3010 DATA 138,205, 88,   0,  18
3020 DATA ////////////////////
3030 DATA *    ˇ     ±+
3040 DATA *Ę   +*     +/
3050 DATA ////*  ę +///* ľ+
3060 DATA *ˇ +/* ®+*  ˇ+/* +
3070 DATA /*  +////* +//* +
3080 DATA *        +#//
3090 DATA * ľ+//*  +!/*  +
3100 DATA ///////*± +/® /*  +
3110 DATA ////////////////* +
3120 DATA *       ę  +
3130 DATA /#//////////!///////
3140 DATA 10,10,12,24,114,3200,55,137,
0
3150 REM .X..Y..LC.MC.MK..NS....WINDA
3160 REM 
3200 REM mur,FAC,skarby,rezerwa,tlo
3210 DATA 138,205, 88,   0,  18
3220 DATA ////////////////////
3230 DATA *  ®       +
3240 DATA * +/"//////////////
3250 DATA *       ľ  +
3260 DATA /////#////////"/* +
3270 DATA *  Ę       +
3280 DATA * +/"////////#/////
3290 DATA *       ę  +
3300 DATA /////#////////"/* +
3310 DATA *         +
3320 DATA *  ±/    #" //
3330 DATA ////////////////////
3340 DATA 18,01,5,30,101,3400,142,54,1
46,180,0
3350 REM .X..Y.LC.MC.MK..NS....WINDA
3360 REM 
3400 REM mur,FAC,skarby,rezerwa,tlo
3410 DATA 138,205, 88,   0,  18
3420 DATA ////////////////////
3430 DATA *         +
3440 DATA *    / / / " / +
3450 DATA *    ///"/"""/ +
3460 DATA *    ///"/"""/ +
3470 DATA *     // /®/" +
3480 DATA *     ///"/  +
3490 DATA *     " //" # +
3500 DATA *     /#/ "// +
3510 DATA *     /// "// +
3520 DATA *ˇ   " //ę ľ// +
3530 DATA ////////////#///////
3540 DATA 11,01,4,15,23,3600,105,150,0
3550 REM .X..Y.LC.MC.MK.NS....WINDA
3560 REM 
3600 REM mur,FAC,skarby,rezerwa,tlo
3610 DATA 138,205, 88,   0,  18
3620 DATA ////////////////////
3630 DATA *         +
3640 DATA /""""""""""""""""""/
3650 DATA /""""""""""""""""""/
3660 DATA /"""""""""""""ľ""""/
3670 DATA /""""""""""""""""""/
3680 DATA /""""""""""""""""""/
3690 DATA /""""""""""""""""""/
3700 DATA /"""""±""""""""""""/
3710 DATA /""""""""""""""""""/
3720 DATA /""""""""""""""""""/
3730 DATA ////////////////////
3740 DATA 10,01,2,105,80,3800,0
3750 REM .X..Y.LC.MC..MK.NS...WINDA
3760 REM 
3800 REM mur,FAC,skarby,rezerwa,tlo
3810 DATA 138,205, 88,   0,  18
3820 DATA ////////////////////
3830 DATA *    ľ     +
3840 DATA *         +
3850 DATA *    ""    +
3860 DATA *    ""    +
3870 DATA *    ""    +
3880 DATA *    ""    +
3890 DATA *    ""    +
3900 DATA *    ""    +
3910 DATA *    ""    +
3920 DATA *ˇ    ""  ±  +
3930 DATA /////#///#////////#/
3940 DATA 12,10,3,28,23,4000,101,91,0
3950 REM .X..Y.LC.MC..MK.NS...WINDA
3960 REM 
4000 REM mur,FAC,skarby,rezerwa,tlo
4010 DATA 138,205, 88,   0,  18
4020 DATA ////////////////////
4030 DATA *         +
4040 DATA /"////////"/////* +
4050 DATA *         ˇ+
4060 DATA ///////* +/////////
4070 DATA *         +
4080 DATA //"////* +///"////"/
4090 DATA /         ®+
4100 DATA ////*ľ  +///""""""/
4110 DATA * +/* ę     #/
4120 DATA /Ę         +
4130 DATA ////////////////////
4140 DATA 10,10,5,16,75,0000,160,160,0
4150 REM .X..Y.LC.MC.MK.NS....WINDA
4160 REM 

J.B. Wi¶niewskiPowrót na start | Powrót do spisu tre¶ci | Powrót na stronę główn±

Pixel 2001