Tajemnice ATARI

FAN-KLUB Pantery


    W naszym kraju dość popularne są drukarki firmy STAR, a wśród nich szczególnie model LC-20. Wszystkim tym, którzy taką właśnie drukarkę posiadają, na pewno przyda się tablica konwersji, którą przysłał nam pan Maciej Grzeszczuk z Warszawy.

   Po lewej stronie znajduje się właściwa tablica konwersji, którą należy przepisać i wybierać w Pantherze z menu Printer. Poniżej drukujemy do niej plik z opisem poszczególnych komend.

Tablica konwersji dla drukarki LC-20:

%% - pojedynczy znak %
%RESET - wyzerowanie pamięci drukarki
%BELL - sygnał dźwiękowy
%QUIET - włączenie trybu cichej pracy
%quiet - wyłączenie trybu cichej pracy
%DELLINE - skasowanie linii wysłanej ostatnio do bufora (jeżeli nie została jeszcze wydrukowana)
%BS - cofnięcie głowicy o jeden znak
%CR - przesunięcie głowicy do początku linii
%PAPEROUT - włączenie czujnika końca papieru
%paperout - wyłączenie czujnika papieru
%PAGE - wysuw strony
%LF - przesunięcie głowicy do następnej linii
%REVLF - cofnięcie głowicy do poprzedniej linii
%STD - normalny rozmiar liter
%DWSH - podwójna szerokoć, pojedyncza wysokość liter
%SWDH - pojedyncza szerokość, podwójna wysokość liter
%DWDH - podwójny rozmiar liter
%EXP - włączenie druku rozszerzonego
%exp - wyłączenie druku rozszerzonego
%COND - włączenie zwiększonej gęstości
%cond - wyłączenie zwiększonej gęstości
%PICA - włączenie gęstości PICA
%ELITE - włączenie gęstości ELITE
%SLASH_0 - tryb przekreślania zera
%NORM_0 - tryb normalnego zera
%COM_OFF - blokada przyjmowania komend od komputera
%SUP - tryb SUPERSCRIPT
%SUB - tryb SUBSCRIPT
%supsub - wyłącznie SUPERSCRIPT i SUPERSCRIB
%OVERL - drukowanie pod kreską
%overl - wyłączenie trybu drukowania pod kreską
%BOLD - druk wytłuszczony
%bold - wyłączenie druku wytłuszczonego
%EMP - druk uwypuklony
%emp - wyłączenie druku uwypuklonego
%ITALIC - kursywa
%IT_NLQ - kursywa w trybie NLQ
%italic - wyłączenie kursywy
%DRAFT - krój DRAFT
%NLQ - tryb NLQ
%COURIER - krój COURIER
%SANSERIF - krój SANSERIF
%ORATOR - krój ORATOR
LC20COL.DOC
. STAR LC-20

. eol
#155=#10#13

. reset printer
%RESET=#27@

. bell
%BELL=#7

. polish letters
ą=,#8a
ć='#8c
ę,#8e
ł=/#8l
ń='#8n
ó='#8o
ź='#8z
ż=-#8z
Ą=,#8A
Ć='#8C
Ę=,#8E
Ł=/#8L
Ń='#8N
Ó='#8O
Ś='#8S
Ź='#8Z
Ż=-#8Z

. quiet print
%QUIET=#27s1
%quiet=#27s0

. cancel last line in buffer
%DELLINE=#24

. backspace
%BS=#8

. carriage return
%CR=#13

. paper out detector
%PAPEROUT=#27#57
$paperout=#27#56

. form feed
%PAGE=#12

. line feed
%LF=#10

. reverse line feed
%REVLF=#27#10

. character size
%STD=0
%DWSH=1
%SWDH=2
%DWDH=3

. expanded printing
%EXP=#27W1
%exp=#27W0

. condensed printing
%COND=#15
%cond=#18

. character size
%PICA=#27P
%ELITE=#27M

. select zero
%SLASH_0=#27#126#49
%NORM_0=#27#126#48

. commands only from pannel
%COM_OFF=#27#92

. superscript & subscript
%SUP=#27S0
%SUB=#27S1
%supsub=#27T

. overlining
%OVERL=#27_1
%overl=#27_0

. underlining
%UNDERL=#27-1
%underl=#27-0

. double strike printing
%BOLD=#27G
%bold=#27H

. emphasized printing
%EMP=#27E
%emp=#27F

. italic characters
%ITALIC=#27#52
%IT_NLQ=#27#73#11
%italic=#27#53

. font control commands
%DRAFT=57
%NLQ=#27x1
%COURIER=48
%SANSERIF=49
%ORATOR=55

. end of file
LC20COL.CVN


Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001