Tajemnice ATARI

Łata do ACTION!


    Kolejną pożyteczną "łatę" przysłał pan Adam Salamon. Jego poprawka dotyczy języka ACTION!. Autor pisze:

   Rzeczą dosyć uciążliwą (dla mnie) jest ustawianie parametrów pracy poprzez tzw. menu opcji. Czynność tę należy wykonać po wczytaniu ACTION!, a także po wykonaniu komendy BOOT z monitora, gdyż ACTION! przywraca standardowe parametry.

   Wpisując poprawkę można tak "przerobić" ACTION!, by po wczytaniu uruchamiał się z dowolnie ustawionymi parametrami DISPLAY, BELL, CASE SENSITIYE, LINE SIZE, WINDOW 1 SIZE i EOL CHAR. Parametry te będzie można oczywiście zmieniać korzystając z menu opcji, ale po wykonaniu komendy BOOT zostaną one i tak ustawione w wybrany na początku sposób.

1000 REM DISPLAY - 0-N 34-Y
1010 DATA 973,34,0
1020 REM
1030 REM BELL - 96-N 76-Y
1040 DATA 956,76,96
1050 REM
1060 REM CASE SENSITIVE - 223-N 255-Y
1070 DATA 934,223,255
1080 REM
1090 REM WINDOW 1 SIZE
1100 DATA 938,18,18
1110 REM
1120 REM LINE SIZE
1130 DATA 939,120,120
1140 REM
1150 REM EOL CHAR - ZNAK MUSI BYĆ PODA
NY W KODZIE INTERNAL
1160 DATA 959,0,0
   Za pomocą mojej poprawki nie można zmienić ustawienia parametrów LIST, TRACE i LEFT MARGIN. Zmiana pierwszych dwóch jest dosyć trudna, gdyż są one w inny sposób zapisywane przez ACTION! oraz mija się to z celem (nie istnieje chyba potrzeba, by po wczytaniu opcja LIST lub TRACE była włączona). Parametr LEFT MARGIN różni się w znaczny sposób od innych. Jest tak dlatego, że ACTION! operuje bezpośrednio na komórce 82, czyli komenda BOOT nie przywraca jego poprzedniego ustawienia. Jeżeli ktoś koniecznie chce, aby po uruchomieniu ACTION! lewy margines był inny niż 2, może przepisać poniższy program pod QUICK ASSEMBLEREM:
opt 37
org 82
dta b(0) - zamiast 0 może być inna liczba
end
    Po wygenerowaniu przez QA kodu należy go połączyć z ACTION! za pomocą programu APPEND z TA 5/91 (najpierw kod, potem ACTION!).

   Przedstawioną w postaci wierszy DATA "łatę" należy połączyć z programem PATCHER z TA 7/91 i całość wykonać. To pozwoli na wczytanie pliku ACTION! i zapisanie jego poprawionej wersji.
Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001