Tajemnice ATARI

Big Clock

    Prezentowany poniżej program jest rezydentnym zegarem przeznaczonym dla użytkowników DOS-u i COS-u. Po załadowaniu zegara możemy przystąpić do ustawienia aktualnego czasu.

   Znaczenie klawiszy:

+, * wybór elementu do ustawiania
-, = zwiększanie, zmniejszanie wartości (w przypadku sekund - zerowanie)

CONTROL/+, CONTROL/* przemieszczanie zegara
RETURN, ESC koniec ustawiania

   Od tej chwili Big Clock jest uczulony na klawisze konsoli. Oto, jak reaguje na ich naciśnięcie:

START/SELECT wyświetla aktualny czas (tak długo, jak klawisze są naciśnięte)
SELECT/OPTION pozwala na ponowne ustawienie czasu
START/SELECT/OPTION/RESET usuwa zegar z pamięci.
1000 REM *--------------------------*
1002 REM :  Big Clock ver 1.2   :
1004 REM :    by Hedges     :
1006 REM : (c) 1992 Tajemnice ATARI :
1008 REM *--------------------------*
1010 DATA ffff00805483a201b50c9d2580
1020 DATA bdc282950cca10f32040802080
1030 DATA 80201582aec882acc9822042c6
1040 DATA 6c0a00202480ad1fd0f020a200
1050 DATA 8e4f83ca8e5083207380b00320
1060 DATA 40804c8080a201bdd0829de702
1070 DATA ca10f760a201bd4c819d2202bd
1080 DATA 87819d2402bd2580950cca10ec
1090 DATA 207380b00ba201bdc0829de702
1100 DATA ca10f760ade702cdd082ade802
1110 DATA edd18260a201bd22029d4c81bd
1120 DATA 24029d8781ca10f1a906acc482
1130 DATA aec582205ce4a907acc682aec7
1140 DATA 824c5ce4a2018e4f83bd30029d
1150 DATA 518395cbbdcc829d5383ca10ef
1160 DATA a000b1cb290fd005200f82d0f5
1170 DATA 981865cb8d4483a5cc69008d45
1180 DATA 83b1cb200f82c941f014c901d0
1190 DATA f3b1cbaa200f82b1cb86cb85cc
1200 DATA a000f0e3201181a200bdce829d
1210 DATA 3683bd538391cb200f829d3002
1220 DATA e8e00290ea60a900aa9d5583e8
1230 DATA e0dc90f860a201bd51839d5383
1240 DATA 95cbca10f5a0008c4f83f0a7f8
1250 DATA a203bd4b831869019d4b83dd46
1260 DATA 839008a9009d4b83ca10ead84c
1270 DATA 4b81ad4f83d033a200b5cb48e8
1280 DATA e00590f8ad1fd0c904d01320a7
1290 DATA 80208981ad1fd0c904f0f6201d
1300 DATA 814c7e81c901d003201582a204
1310 DATA 6895cbca10fa4c8681adce8285
1320 DATA cbadcf8285cca91485ceac4a83
1330 DATA a90285cfa6cfbd4b8320bd81c6
1340 DATA cf3012a5cf48a98085cfa90a20
1350 DATA ca816885cf4c9e816084cd4829
1360 DATA 0f20ca81684a4a4a4a8dd1810a
1370 DATA 0a186900186dca828de481adcb
1380 DATA 8269008de581a200bde38191cb
1390 DATA 482009826891cb200982e8e005
1400 DATA 90eca900ae5083e4cfd002a9ff
1410 DATA 91cbc6cda4cd60981865cea860
1420 DATA c8d002e6cc60a9008d508320a7
1430 DATA 80208981adfc02c9fff0f6a2ff
1440 DATA 8efc022083f9c91cf00ac90cf0
1450 DATA 062046824c1d82201d81a9ff8d
1460 DATA 508360a205ddf882f004ca10f8
1470 DATA 608a0aaabdd2828d6482bdd382
1480 DATA 8d6582ae50834c6382ca1002a2
1490 DATA 028e508360e8e00390f7a200f0
1500 DATA f3e002f00dbd4b8318f86901d8
1510 DATA dd46839002a9009d4b8360e002
1520 DATA f0f6bd4b8338f8e901d810eebd
1530 DATA 468338f8e901d8d0e4ae4a83ca
1540 DATA e00790038e4a834c1181ae4a83
1550 DATA e8e014b0f590f0000080248031
1560 DATA 814e81e082fe82358355833184
1570 DATA 66826f8278828f82a782b58200
1580 DATA 0042696720436c6f636b20312e
1590 DATA 3220696e7374616c6c65649b06
1600 DATA 070e0f86877e6666667e781818
1610 DATA 187e7e067e607e7e061e067e66
1620 DATA 667e06067e607e067e7e607e66
1630 DATA 7e7e060606067e667e667e7e66
1640 DATA 7e067e00180018004b00000b0b
1650 DATA 0b0b0b0b0b0b0b000b01000024
1660 DATA 60605007000000000000000000
1670 DATA 003184ed84ade7028de002ade8
1680 DATA 028de102a90085cfa90085d2a9
1690 DATA 8085d3ade70285d4ade80285d5
1700 DATA 38a5d2e5d485d0a5d3e5d585d1
1710 DATA a000f0033866cfa5d2c931a5d3
1720 DATA e98490016024cf70613025b1d2
1730 DATA 91d420e184aaf0e2c920f017c9
1740 DATA 40f0ddc960f0d9290dc908f0d3
1750 DATA 90418a291fc909f03ab1d2c8c9
1760 DATA 00b1d288e9809012b1d2c8c932
1770 DATA b1d288e984b006a5d0a6d19007
1780 DATA 24cf30a5a900aa85d686d738b1
1790 DATA d2e5d691d420e184b1d2e5d74c
1800 DATA d984b1d291d420e1844c6784e6
1810 DATA d2d002e6d3e6d4d002e6d560e2
1820 DATA 02e3023184


(hed)Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001