Tajemnice ATARI

TRACE

    Efektem działania tego "podglądacza", w odróżnieniu od innych tego typu programów, nie jest wyświetlanie samego tylko numeru linii. Tutaj użytkownik widzi, krok po kroku, które wiersze programu zostaną wykonane, i może zaobserwować efekt ich działania.

   Program umieszczony jest od adresu $600. Przepisuje on ROM do RAM i podmienia procedurę PRCSTM w interpreterze BASIC-a. Wykorzystano tu procedurę Andrzeja Zalewskiego opublikowaną w czasopiśmie "Moje Atari" nr 3/91.

   W czasie działania programu TRACE przed wykonaniem każdego wiersza (także w trybie bezpośrednim) komputer czeka na decyzję użytkownika. ESC powoduje niezwłoczne wykonanie tego wiersza. RETURN prowadzi do ekranu podglądowego, gdzie widać tekst wiersza przeznaczonego do wykonania. Następny RETURN spowoduje wykonanie tego wiersza, zaś DELETE - przerwanie programu.

Wojciech Rawdanik


   Od redakcji: Podczas redakcyjnych testów program nie zatrzymywał się w pierwszym wierszu, bezpośrednio po RUN. Co na to autor?

3 REM PROCEDURA TRACE DLA ATARI
4 REM AUTOR:W.RAWDANIK
5 REM 
6 REM ROM DO RAM  (A.ZALEWSKI)
7 REM 
10 CLR :FOR N=1536 TO 1593:READ A:POKE
 N,A:S=S+A:NEXT N:AD=40960:? CHR$(125)
20 POKE 1556,253:X=USR(1537,AD,24576)
30 POKE 1556,254:X=USR(1537,24576,AD)
40 AD=AD+256:IF AD>=53248 AND AD<55000
 THEN AD=55296
50 IF AD>=65535 THEN 70
60 GOTO 20
70 POKE 54017,254
71 REM 
72 REM PROCEDURA TRACE
73 REM 
75 RESTORE 200
80 FOR T=1536 TO T+254:READ D:POKE T,D
:NEXT T
81 REM 
82 REM PROCEDURKA URUCHAMIAJACA
83 REM 
85 RESTORE 400
90 FOR T=32768 TO T+11:READ D:POKE T,D
:NEXT T
94 ? CHR$(125):? :? :? "Procedura TRAC
E zainstalowana ":? :? "ESC..... norma
lnie":? "RETURN ..... wyswietlanie lin
i"
95 ? "DELETE ..... przerwanie programu
"
96 ? "UWAGA ! ROM znajduje sie w pamie
ci RAM"
97 REM 
98 REM DANE PROCEDURY ROMRAM
99 REM 
100 DATA 64,104,104,141,44,6,104,141,4
3,6,104,141,47,6,104,141,46,6,120,169,
254,141,1,211,169,0,141
110 DATA 250,255,141,254,255,169,6,141
,251,255,141,255,255,162,0,189,120,230
,157,64,156,232,208,247,88,169
120 DATA 253,141,1,211,96
125 REM 
130 REM DANE PROCEDURY TRACE
135 REM 
200 DATA 160,255,140,252,2,173,252,2
202 DATA 201,12,240,7,201,28,208,245
204 DATA 76,171,6,140,252,2,140,240,6
206 DATA 173,48,2,72,173,49,2,72,173
208 DATA 197,2,72,173,198,2,72,173
210 DATA 244,2,72,173,111,2,72,41,63
212 DATA 141,111,2,169,241,141,48,2
214 DATA 169,6,141,49,2,169,202,141
216 DATA 197,2,169,148,141,198,2,169
218 DATA 224,141,244,2,169,0,160,160
220 DATA 153,255,206,136,208,250,169
222 DATA 76,141,153,186,169,184,141
224 DATA 154,186,169,6,141,155,186,32
226 DATA 142,181,169,0,172,240,6,153
228 DATA 0,207,169,166,141,153,186
230 DATA 169,181,141,154,186,169,72
232 DATA 141,155,186,160,255,173,252
234 DATA 2,201,12,240,5,201,52,208
236 DATA 245,200,104,141,111,2,104
238 DATA 141,244,2,104,141,198,2,104
240 DATA 141,197,2,104,141,49,2,104
242 DATA 141,48,2,152,240,6,140,252,2
244 DATA 76,25,184,136,140,252,2,76
246 DATA 146,183,162,0,142,239,6,32
248 DATA 203,6,172,240,6,200,153,0
250 DATA 207,140,240,6,96,16,8,162
252 DATA 128,142,239,6,56,233,128,201
254 DATA 31,176,7,24,105,64,13,239,6
256 DATA 96,201,95,176,7,56,233,32,13
258 DATA 239,6,96,13,239,6,96,0,0,112
260 DATA 66,0,207,2,2,2,65,241,6
280 REM 
285 REM DANE PROCEDURY URUCHAMIAJACEJ
290 REM 
400 DATA 104,169,0,141,95,169,169,6,14
1,96,169,96
415 A=USR(32768)Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001