Tajemnice ATARI

ATRACT


    Niewątpliwie każdy użytkownik ATARI kiedyś zauważył, że jeśli przez około 11 minut nie naciska się żadnych klawiszy, to po upływie tego czasu ekran zaczyna zmieniać kolory. ATARI przełącza się w tryb Atract Mode (czyli przyciągania uwagi), którego zadaniem jest ochrona monitora przed wypalaniem luminoforu.

    Obsługa trybu przyciągania uwagi nie jest wcale tak trudna, jak się z początku wydaje. Operacie odliczania opóźnienia wykonuje za nas system w trakcie wykonywania przerwania VBLKI. Nam pozostałe jedynie sprawdzanie na przerwaniu VBLKD czy znacznik ATRACT (lokacja $4D) nie jest ujemny. Jeśli jest, wykonujemy własny, nie za długi program "przyciągający uwagę".

    Prezentowany poniżej programik jest próbą stworzenia własnego trybu Atract. Jest on wzorowany na, istniejącym już na komputerze IBM PC. tzw. "plemniku" (tak przyjęło się go powszechnie nazywać) autorstwa JBW.

    Program jest nakładką systemową, która ładuje się na górę pamięci, a następnie przenosi się pod adres wskazywany przez MEMLO (słowo o lokacji $2e7). Instaluje się ona na przerwaniach VBLK, a także zmienia wektory DOSINI i CASINI. Ze względu na wygodę użytkownika, program nie niszczy zawartości ekranu, a także nie maskuje wciśnięcia klawisza wyłączającego tryb ATRACT.

    Uwaga! Początku programu nie należy lokować w obszarze 706 do 508 bajtów od końca 4-kilobajtowego bloku pamięci, czyli np. od adresu $2D3E do adresu $2E04 włącznie, ale można go ulokować już od $2D3D lub $2E05.

    W programie można ustawić opóźnienie w zakresie około 0-11 minut. W tym celu należy wpisać do 640 komórki od końca zainstalowanego programu lub 73 komórki od początku pliku wartość, obliczoną według następującego wzoru:

VALUE=128-INT(TIME*50/256),

gdzie wartość TIME (czyli czas) podawana jest w sekundach.

    Odinstalowanie nakładki odbywa się poprzez ponowne jej wczytanie. W przypadku niemożności usunięcia programu z pamięci, poinformuje on nas o tym stosownym komunikatem.

    Aby uzyskać program w formie pliku zdatnego do uruchomienia z poziomu DOS-a lub COS-a, należy poniższy listing przetworzyć Zgrywusem+.

1000 REM *--------------------------*
1002 REM : Atract          :
1004 REM : autor: JK        :
1006 REM : (c) 1993 Tajemnice ATARI :
1008 REM *--------------------------*
1010 DATA ffff0097a09b203a9918ade702
1020 DATA 69c38de702ade80269028de802
1030 DATA ae2202ac23028e47978c4897a0
1040 DATA 3ea297a906205ce4ae2402ac25
1050 DATA 028eff978c0098a049a297a907
1060 DATA 4c5ce4a54dd004a974854d4c46
1070 DATA 97244d30034cfe97ad0ad2ce99
1080 DATA 98d010ad9498ce9898d008a902
1090 DATA 8d9898ad979829038df098aa4d
1100 DATA 94984a6ab0023055ad95988df1
1110 DATA 98ad96988df2988a4aaa207498
1120 DATA b041ad9998d036a8ae95982001
1130 DATA 98adf0984aaa6a2e94982e9398
1140 DATA 0a082e94982e9398288af004e8
1150 DATA 207498adf2988d9698aef1988e
1160 DATA 9598a90fa002200198adf0988d
1170 DATA 9798ad9998d005a9078d9998a9
1180 DATA 008d1ad0a9628d1bd08d00d4ad
1190 DATA f29838edf39849ff69ae8d02d4
1200 DATA 8dee98a998e9008d03d48def98
1210 DATA 4cfe978cf7988ef4988df698ad
1220 DATA 93988df998ad94988dfa98adf3
1230 DATA 988df598a9058df898d02aadf6
1240 DATA 9838edf7988df6984ef9986efa
1250 DATA 9808adfa982901aa4ef9986efa
1260 DATA 9828bcf498b0028888c8989df4
1270 DATA 98adf4984a08aef5987d8b98a8
1280 DATA 28adf69890040a0a0a0aaef798
1290 DATA f00319fb9899fb98cef898d0b0
1300 DATA 60bdf198b0026903e901dd9098
1310 DATA b008ac9998d0039df198609b54
1320 DATA 484520574f524d206174726163
1330 DATA 74206d6f64652e9b4f72696769
1340 DATA 6e616c20636f6e636570742062
1350 DATA 79204a42572e9b415441524920
1360 DATA 76657273696f6e206279204a4b
1370 DATA 2e9b2863292031393933206279
1380 DATA 2054616a656d6e696365204154
1390 DATA 4152492e9beaeaeaa2c8a9009d
1400 DATA fa98cad0fa604f7665726c6179
1410 DATA 20696e7374616c6c65642e9b4d
1420 DATA 6f646520756e696e7374616c6c
1430 DATA 65642e9b43616e277420756e69
1440 DATA 6e7374616c6c207468697320fd
1450 DATA 219beaeaaecd99acce998eed97
1460 DATA 8cf597aecf99acd0998e21978c
1470 DATA 2397aed199acd2998e36978c38
1480 DATA 97a255adf5979d9a98caaded97
1490 DATA 9d9a98caa9419d9a98caa008a9
1500 DATA 038d8b98b9d6999d9a98cab9d5
1510 DATA 999d9a98caa94d9d9a98cace8b
1520 DATA 9810e7888810dea9309d9a98ca
1530 DATA a9709d9a98ca10faa20ebde199
1540 DATA 9d8b98ca10f7a901aaa82509f0
1550 DATA 02a20bb502990197b9d3999502
1560 DATA ca8810f24cf09800ae983e9749
1570 DATA 970097fb9823994b9973999b99
1580 DATA ffff00285078a04f190503ff28
1590 DATA 09030207a00020b39aade7028d
1600 DATA 169aade8028d179aa216ad169a
1610 DATA d00aad179ac907f010ce179ace
1620 DATA 169aad159ac970d0e5cad0e4a0
1630 DATA 018af0034cb39aade70238ed16
1640 DATA 9aaaade802ed179ac8e029d077
1650 DATA c901d073ade702e9c38de7028d
1660 DATA 879aade802e9028de802aaee87
1670 DATA 9ad001e88e889a18ade7026947
1680 DATA 8dd59aade80269008dd69aade7
1690 DATA 0269ff8dd99aade80269008dda
1700 DATA 9aa901aaa82509f002a20bb986
1710 DATA 9a9502ca8810f7a20020d49aa8
1720 DATA e820d49aaaa906205ce4a20020
1730 DATA d89aa8e820d89aaaa907205ce4
1740 DATA a0036868a200a90b9d4203b9dc
1750 DATA 9a9d4403b9e09a9d4503b9e49a
1760 DATA 9d4803a9009d49034c56e4bdd4
1770 DATA 9a60bdd89a608bfb200e989899
1780 DATA 996213181220f099a9608de89a
1790 DATA a90085cfade70285d4ade80285
1800 DATA d538a90085d2e5d485d0a99785
1810 DATA d3e5d585d1a000f0033866cfa5
1820 DATA d2c9e8a5d3e99a90036ce70224
1830 DATA cf70633027b1d285ce91d42094
1840 DATA 9baaf0dec920f017c940f0d9c9
1850 DATA 60f0d5290dc908f0cf90418a29
1860 DATA 1fc909f03ab1d2c8c900b1d288
1870 DATA e9979012b1d2c8c9e8b1d288e9
1880 DATA 9ab006a5d0a6d1900724cf30a1
1890 DATA a900aa85d686d738b1d2e5d691
1900 DATA d420949bb1d2e5d74c8c9bb1d2
1910 DATA 91d420949b4c169be6d2d002e6
1920 DATA d3e6d4d002e6d560e002e102e8
1930 DATA 9a


JKPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002