Tajemnice ATARI

6 Strona

    W tym miesiącu laureatem naszego nieustającego konkursu na zagospodarowanie szóstej strony został Andrzej Kidaj z Lublina. Jego program zmienia klawiaturę komputera w instrument muzyczny. Instrument aktywizuje się w dowolnej chwili klawiszem START. Rozkład klawiszy zgodny jest ze standardem CMC. Klawisz OPTION powoduje "uśpienie" instrumentu - można powrócić do przerwanej pracy.
0 REM *--------------------------*
2 REM : MusKey          :
4 REM : autor: Andrzej Kidaj  :
6 REM : (c) 1992 Tajemnice ATARI :
8 REM *--------------------------*
10 DIM A$(26):A=1536
20 TRAP 60:READ A$:I=1:H=0:TRAP 20
30 N=ASC(A$(I))-48:N=N-7*(N>9):I=I+1
40 X=16*X+N:H=1-H:IF H THEN 30
50 POKE A,X:X=0:A=A+1:GOTO 30
60 X=USR(1536):NEW 
1000 DATA 68A907A00AA2064C5CE4AD1FD0
1010 DATA C906F0034C62E4A0FF8CFC02C8
1020 DATA 8C00D2AD1FD0C903F0EDADFC02
1030 DATA C9FFF0F2A9A88D01D2A200BD55
1040 DATA 06CDF202F008E8E8C9FFD0F2F0
1050 DATA D2BD56068D00D2ADF102C900D0
1060 DATA E18D00D24C140617F33EE616D9
1070 DATA 3ACC12C110B63DAD15A2399923
1080 DATA 900188258020790072226C0266
1090 DATA 26602F791E722E6C1A662A6028
1100 DATA 5B1D552D511B4C2B4833440B40
1110 DATA 0D3C3039083532320A2FFF
    Dla tych, których ciekawi budowa programu, prezentujemy go poniżej w języku asemblera.
     OPT %10101
     ORG $600

*- ETYKIETY

CONSOL  EQU $D01F
SETVBL  EQU $E45C
EXITVBL EQU $E462
AUDF1  EQU $D200
AUDC1  EQU $D201
CH1   EQU $2F2
CH    EQU $2FC
KEYDEL  EQU $2F1

*- STALE

START  EQU $6
OPTION  EQU $3
BARWA  EQU $A0
GLOS   EQU $8
NIC   EQU $FF

*- INSTALACJA

     PLA
     LDA #7
     LDY VBL
     JMP SETVBL

*- CZY NACISNIETY START?

VBL   LDA CONSOL
     CMP #START
     BEQ P1   TAK!

END   JMP EXITVBL

P1    LDY #NIC
     STY CH
     INY
     STY AUDF1

*- CZY NACISNIETY OPTION?

P2    LDA CONSOL
     CMP #OPTION
     BEQ END   TAK!

*- CZY NACISNIETY KLAWISZ?

     LDA CH
     CMP #NIC
     BEQ P2    NIE!

     LDA #BARWA+GLOS
     STA AUDC1

P3    LDX #0

*- SZUKAJ KODU KLAWISZA

P4    LDA GAMA,X
     CMP CH1
     BEQ P5
     INX
     INX
     CMP #255
     BNE P4
     BEQ P1

*- GRAJ DZWIEK

P5    LDA GAMA+1,X
     STA AUDF1

*- JAK DLUGO GRAC?
*- AŻ DO ZWOLNIENIA KLAWISZA

     LDA KEYDEL
     CMP #0
     BNE P3

     STA AUDF1
     JMP Pl  JESZCZE RAZ

*- DANE KLAWISZY I DZWIEKOW

GAMA   DTA B(23),B(243)  Z - C
     DTA B(62),B(230)  S - C#
     DTA B(22),B(217)  X - D
     DTA B(58),B(204)  D - D#
     DTA B(18),B(193)  C - E
     DTA B(16),B(182)  V - F
     DTA B(61),B(173)  G - F#
     DTA B(21),B(162)  B - G
     DTA B(57),B(153)  H - G#
     DTA B(35),B(144)  N - A
     DTA B(l),B(136)  J - A#
     DTA B(37),B(128)  M - H
     DTA B(32),B(121)  , - C
     DTA B(0),B(114)  L - C#
     DTA B(34),B(108)  . - D
     DTA B(2),B(102)  ; - D#
     DTA B(38),B(96)  / - E
     DTA B(47),B(121)  Q - C
     DTA B(30),B(114)  2 - C#
     DTA B(46),B(108)  W - D
     DTA B(26),B(102)  3 - D#
     DTA B(42),B(96)  E - E
     DTA B(40),B(91)  R - F
     DTA B(29),B(85)  5 - F#
     DTA B(45),B(81)  T - G
     DTA B(27),B(76)  6 - G#
     DTA B(43),B(72)  Y - A
     DTA B(51),B(68)  7 - A#
     DTA B(ll),B(64)  U - H
     DTA B(13),B(60)  I - C
     DTA B(48),B(57)  9 - C#
     DTA B(8),B(53)   O - D
     DTA B(50),B(50)  0 - D#
     DTA B(10),B(47)  P - E
     DTA B(255) KONIEC DANYCH

     ENDPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002