Powrót do spisu treści

Rozdział 1

TABLICA SKOKÓW

    Skoro istnieje wiele wersji systemu operacyjnego, to jak w takim razie zapewniona jest pełna zgodność oprogramowania dla różnych modeli? Osiągnięte jest to dzięki tak zwanej tablicy skoków. Ma ona ustalone miejsce w pamięci (w każdej wersji takie samo). Dzięki temu odwołania do procedur, które korzystają z tej tabeli, zawsze trafią w odpowiednie miejsce, ponieważ zawiera ona aktualny adres procedury.

    Wyjaśnia to również, dlaczego niektóre programy wywagają użycia "Translatora". Po prostu autor programu nie korzystał z tablicy skoków, lecz odwoływał się bezpośrednio do procedur OS. "Translator" (lub mający identyczne działanie "XL Fix") odłącza pamięć ROM zawierającą system operacyjny i wpisuje w RAM znajdującą się w tym obszarze poprzednią wersję OS (z modeli 400/800).

    Tablica skoków w modelach XL/XE wygląda następująco:
      0100 ;JUMP TABle
      0110 ;
      0120 CASOPIN = $FCF7
      0130 CASRDBL = $FD8D
      0140 CIOINIT = $E4C1
      0150 CIOMAIN = $E4DF
      0160 DSKINIT = $C6A3
      0170 DSKINT = $C6B3
      0180 EXITVBL = $C28A
      0190 LINK = $E898
      0200 NEWDEVC = $EEBC
      0210 NMIENBL = $C00C
      0220 RESETCD = $C2C8
      0230 RESETWM = $C290
      0240 SETVBLV = $C272
      0250 SIOINIT = $E95C
      0260 SIOINT = $C933
      0270 SNDENBL = $EC17
      0280 SYSVBL = $C0E2
      0290 TESTROM = $F223
      0300 TESTST = $5000
      0310 UNLINK = $E915
      0320 ;
      0330   *= $E450
      0340 ;
      0350   JMP DSKINIT
      0360   JMP DSKINT
      0370   JMP CIOMAIN
      0380   JMP SIOINT
      0390   JMP SETVBLV
      0400   JMP SYSVBL
      0410   JMP EXITVBL
      0420   JMP SIOINT
      0430   JMP SNDENBL
      0440   JMP NMIENBL
      0450   JMP CIOINIT
      0460   JMP TESTROM
      0470   JMP RESETWM
      0480   JMP RESETCD
      0490   JMP CASRDBL
      0500   JMP CASOPIN
      0510   JMP TESTROM
      0520   JMP TESTST
      0530   JMP NEWDEVC
      0540   JMP UNLINK
      0550   JMP LINK
    Poprzednie modele (400/800) nie zawierały w tablicy odwołań do procedur TESTROM, TESTST, NEWDEVC i LINK.

    Dwukrotne umieszczenie w tablicy skoku do procedury TESTROM nie jest pomyłką. Pierwszy skok jest przewidziany do obsługi niektórych błędów systemu i w przyszłości może ulec zmianie, gdy zostanie dodana nowa procedura.

    Wydruk tablicy skoków jest tak prosty, że nie wymaga właściwie żadnego dodatkowego komentarza. Można jedynie zauważyć, że ujęte są tu wszystkie procedury istotne dla pracy systemu komputerowego oraz wszystkich możliwych translatorów języków programowania.
Zientara Wojciech: Mapa pamięci Atari XL/XE. Podstawowe procedury systemu operacyjnego, SOETO, Warszawa, 1988.