Tajemnice ATARI

HEARTLIGHT
Fascynacja "BOULDER DASHem"


   Wszyscy chyba spędzili co najmniej kilka minut wpatrzeni w monitor, po którym wędrował sympatyczny bohater gry Petera Liepy "Boulder dash". Pamiętamy również ROBBO oparte na podobnej idei oraz zbliżonym "schemacie" gry. Autor ROBBO podjął jeszcze jedną próbę przedstawienia fenomenu Boulder Dasha łączącego znakomity pomysł i doskonałą realizację. Napewno opłaci się trud wpisania programu do komputera bowiem niewątpliwie wzbogaci on każdą biblioteczkę oprogramowania i będzie często używany.

   Bohater gry został uwięziony , w podziemnym labiryncie. Aby się z niego wydostać musi zebrać wszystkie serduszka zostawione przez ukochaną.
 • Cała gra jest napisana w języku asemblera, jedynie program umieszczający dane w pamięci jest w basicu.
 • W wierszach 1 do 910 znajduje się program umieszczający właściwą grę w pamięci.
  W wierszach 1000-1060 zawarte są następujące dane w kolejności:
 • wiersz 1030 zawiera kody kolorów. Pierwsze cztery liczby określają kolory obiektów, piąta odpowiada za kolor tła. Powyższe parametry można zmieniać według następującego schematu: kod=16*kolor+jasność. Mamy do dyspozycji kolory od O do 15 i jasności w takim samym przedziale, więc należy pamiętać, by wpisany kod był liczbą od 0-255!
 • wiersz 1050 zawiera następujące parametry:
  - ilość "żyć" z jaką rozpoczynamy grę (0-255),
  - ile komnat należy przejść by dostać dodatkowe "życie" (0-255),
  - liczbę zdefiniowanych komnat (max 30).

     Powyższe parametry można zmieniać pamiętając o logicznych następstwach tego faktu.
 • wiersz 1070 zawiera imię i nazwisko autora komnat wyświetlane na stronie tytułowej. Można tu wpisać dowolny tekst z zachowaniem następujących reguł:
  - po słowie DATA musi znajdować się znak "/",
  - następnie 20 dowolnych znaków,
  - na końcu ponownie znak 7".
 • wiersze 1080-1088 mieszczą symbole graficzne elementów używanych przy definiowaniu komnat.
 • wiersze 1100-10000 zawierają definicje kolejnych plansz gry. W wersji podstawowej zdefiniowane są cztery komnaty, a można umieścić maksymalnie 30 plansz w kolejnych wierszach DATA. Każda definicja musi składać się z 12 wierszy, gdzie po słowie DATA należy umieścić:
  - znak "/",
  - następnie 20 znaków symbolizujących obiekty z gry,
  - na końcu ponownie znak "/".
  - Ilość zdefiniowanych komnat należy wpisać jako trzeci parametr w linii 1050.
 • wiersze 10000-11930 zawierają główny program (grę).
     Po przepisaniu całego programu należy go nagrać na kasetę lub dyskietkę odpowiednio instrukcją CSAVE lub SAVE"D:HL" lub instrukcją odpowiednią do używanej pamięci zewnętrznej.
     W wypadku popełnienia błędów w wierszach DATA po wykonaniu komendy RUN program poinformuje o numerze błędnie wpisanego wiersza i przerwie działanie. Jeżeli wszystko będzie w porządku, to po ok. 9 sekundach ukaże się czołówka gry.
     Aby rozpocząć zabawę wystarczy wcisnąć klawisz START lub SHIFT lub FIRE w joysticku. Sterowanie: joystick lub klawisze "-=+*".
     W następnym numerze TAJEMNIC ATARI zamieścimy program służący do zapisywania na dowolne urządzenie zewnętrzne gotowej samodzielnie działającej gry (bez części w basicu).

  1 REM -------------------------------
  2 REM :     HEARTLIGHT     :
  3 REM :   autor: Janusz Pelc   :
  4 REM : (C) 1990 Tajemnice ATARI  :
  5 REM -------------------------------
  10 POKE 106,112:GRAPHICS 2+16
  20 P6=1536:RDTA=P6:RHEX=P6+3
  30 BEGN=36864:PLAY=BEGN+608:CAV=28672
  50 POKE 559,0:RESTORE 500:A=P6
  60 READ B:IF B>-1 THEN POKE A,B:A=A+1:
  GOTO 60
  100 A=BEGN+20:L=10030:DIM A$(40)
  110 ERR=0:POKE ERR,0
  120 RESTORE 10000:TRAP 200
  130 READ A$:X=USR(RHEX,ADR(A$),A):IF P
  EEK(ERR)=0 THEN A=A+12:L=L+10:GOTO 130
  140 GRAPHICS 0:? "Popraw linie ";L:STO
  P 
  200 IF PEEK(195)<>6 THEN L=130:GOTO 14
  0
  210 RESTORE 1000
  220 FOR A=708 TO 712:READ B:POKE A,B:N
  EXT A
  230 FOR A=CAV TO CAV+2:READ B:POKE A,B
  :NEXT A
  240 READ A$:IF A$(1,1)="/" THEN X=USR(
  RDTA,ADR(A$),A):A=A+20:GOTO 240
  400 X=USR(PLAY)
  500 REM -----------------------------
  510 REM : Program wczytujacy dane :
  520 REM -----------------------------
  530 DATA 76,114,6,104,104,133,204
  540 DATA 104,133,203,104,133,206,104
  550 DATA 133,205,162,0,160,0,132
  560 DATA 208,32,49,6,176,19,145
  570 DATA 205,24,101,208,133,208,200
  580 DATA 192,12,144,239,32,49,6
  590 DATA 197,208,240,2,230,0,96
  600 DATA 169,0,32,60,6,176,56
  610 DATA 10,10,10,10,141,109,6
  620 DATA 161,203,230,203,208,2,230
  630 DATA 204,201,48,144,9,201,58
  640 DATA 176,5,56,233,48,176,24
  650 DATA 201,97,144,9,201,103,176
  660 DATA 5,56,233,87,176,11,201
  670 DATA 65,144,11,201,71,176,7
  680 DATA 56,233,55,9,108,24,96
  690 DATA 56,96,104,104,133,204,104
  700 DATA 133,203,104,133,206,104,133
  710 DATA 205,230,203,208,2,230,204
  720 DATA 160,19,177,203,145,205,136
  730 DATA 16,249,96,-1
  900 TRAP 910:A=0/0
  910 RETURN 
  1000 REM ----------------------------
  1010 REM :    Komnaty      :
  1020 REM ----------------------------
  1025 REM kolory
  1030 DATA 4,6,14,10,0
  1040 REM 
  1045 REM zycia,dodatkowe,ilosc komnat
  1050 DATA 3,2,4
  1060 REM 
  1070 DATA /  JANUSZ PELC  /
  1075 REM 
  1080 REM % murek twardy
  1081 REM # murek miekki
  1082 REM @ kamien
  1083 REM $ serduszko
  1084 REM * bohater
  1085 REM ! wyjscie
  1086 REM & bomba
  1087 REM . trawa
  1088 REM 
  1100 REM komnata 1
  1101 DATA /%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/
  1102 DATA /%....@.....@.$.....%/
  1103 DATA /%.*..@$...@@@@...@.%/
  1104 DATA /%....@...$.......@.%/
  1105 DATA /%%%%%%%%%%%%%%%%.$.%/
  1106 DATA /%....@@...@....@...%/
  1107 DATA /%.@...$..@...$.@...%/
  1108 DATA /%.@.%%%%%%%%%%%%%%%%/
  1109 DATA /%$.@...@.@...$@....%/
  1110 DATA /%....@@..@$...@$..@!/
  1111 DATA /%.$....@.@..@..$..@%/
  1112 DATA /%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/
  1200 REM komnata 2
  1201 DATA /%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/
  1202 DATA /%.......@..........%/
  1203 DATA /%..$.@.......$...&.%/
  1204 DATA /%&...#####.#####.$.%/
  1205 DATA /%$@..#...#.#  #...%/
  1206 DATA /%.@..#.$.#$# ! #.@@%/
  1207 DATA /%.@.@#..@#.#  #@..%/
  1208 DATA /%....#####@#####...%/
  1209 DATA /%@......@....@...$.%/
  1210 DATA /%...$.*..@.........%/
  1211 DATA /%..@......@...@@..@%/
  1212 DATA /%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/
  1300 REM komnata 3
  1301 DATA / &  @    $  /
  1302 DATA / ###@#### %%%%%%%% /
  1303 DATA / #....... .....@.% /
  1304 DATA / #..$.... .@.....% /
  1305 DATA / #....... &.......%@/
  1306 DATA / #.@..... *...$..@% /
  1307 DATA /$#...$... .....@.% /
  1308 DATA / #.....@. .$..@..% /
  1309 DATA / #..@.... ...@.!.% /
  1310 DATA / #....@.. ..@...@% /
  1311 DATA / ######## %%%%%%%% /
  1312 DATA /       @   /
  1400 REM komnata 4
  1401 DATA /%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/
  1402 DATA /%........%..@....&.%/
  1403 DATA /%.$.@...@%@......$.%/
  1404 DATA /%.......$%.*.@.$...%/
  1405 DATA /%.@@.....%$.....@..%/
  1406 DATA /%.$..&...%%%%.@....%/
  1407 DATA /%......%%%%......!@%/
  1408 DATA /%@.$......%.@..@...%/
  1409 DATA /%....@..*.%.$.@.$..%/
  1410 DATA /%@.#####..%......@.%/
  1411 DATA /%$.#  #..%..@.....%/
  1412 DATA /%%%# $ #%%%%%%%%%%%%/
  10000 REM ---------------------------
  10010 REM :     GRA      :
  10020 REM ---------------------------
  10030 DATA 01060b1f000000004090e0f4d5
  10040 DATA 00000001061b2f7f0000004010
  10050 DATA 90e4f8fd0001061b2f7fbffff7
  10060 DATA 004090e4f8fdfeff01061b2ff7
  10070 DATA 7fbfffff4090e4f8fdfeffffe1
  10080 DATA 2a20212221221500aa0199658e
  10090 DATA 996555000001060a1a2a2a2afc
  10100 DATA 005094a4a5a5a5a5000100102d
  10110 DATA 00010010000400000400000019
  10120 DATA 00000009002f002f000000248b
  10130 DATA 00fd00fd030300030e3a193498
  10140 DATA f0a88952545554010002050d85
  10150 DATA 0b3f0f0b00a86b5a5554e498f6
  10160 DATA 02050d0b3f0f0b0aa86b5a5544
  10170 DATA 54e498b4000a3a29150506091a
  10180 DATA 00a0545c787ffcb80a3a29157d
  10190 DATA 05060907a0545c787ffcb8a8be
  10200 DATA 010609172f2f1f2f50a458f514
  10210 DATA fefefdfe3f3a3a3a3a3a15006d
  10220 DATA ffa9a9a9a9a9550000000000a1
  10230 DATA 00000000000000000000000000
  10240 DATA 1f0b060100000000f4e09040d5
  10250 DATA 000000007f2f1b0601000000d0
  10260 DATA fdf8e49040000000ffbf7f2f15
  10270 DATA 1b060100fffefdf8e4904000c8
  10280 DATA ffffbf7f2f1b0601fffffefd86
  10290 DATA f8e49040aa01996599655500a8
  10300 DATA 2a202122212215002a2a1a1568
  10310 DATA 05050100a59595555454500027
  10320 DATA 00000004000010004100001065
  10330 DATA 01004000000b0002000000004e
  10340 DATA 00f400d0004000000920052052
  10350 DATA 050501005401540154545000ad
  10360 DATA 0a0a090101030f00b4f4d45401
  10370 DATA 58bcfc000a09313d0f000000a0
  10380 DATA f4d45b5f3c00000007070505d6
  10390 DATA 090f0f00a8e8d85050b0fc00db
  10400 DATA 0705393d0f000000e8d8535f03
  10410 DATA 3c0000002f1f2f2f251a15003c
  10420 DATA fefdfefe56a95500ffa9a9a945
  10430 DATA a9a955003f3a3a3a3a3a15001d
  10440 DATA 54a8cccccccca8541060b03078
  10450 DATA 3030a85454a80cfcc0c0a854dc
  10460 DATA 54a80c3c0c0ca8544084c8ccb0
  10470 DATA fc0c080454a8c0fc0c0ca854e0
  10480 DATA 54a8c0fccccca85454a80c0c60
  10490 DATA 0c0c080454a8ccfccccca8547c
  10500 DATA 54a8ccfc0c0ca854ffedddd576
  10510 DATA f6d5ddffff5bd7f7d7df67ffeb
  10520 DATA a2ff9a208a974c08933045a47c
  10530 DATA 923044009b04040404040404bd
  10540 DATA 04040404040404040404040430
  10550 DATA 0404040441699270707070707c
  10560 DATA 70707047cc927006707070702b
  10570 DATA 067046c09f418b928080808079
  10580 DATA 801a1b80c0c4808080808080b9
  10590 DATA 80808080808080808080808000
  10600 DATA 8080804a4b80c0c18080808016
  10610 DATA 8080808080a8a5a1b2b4aca929
  10620 DATA a7a8b4808080808000617574cd
  10630 DATA 6f725a006a616e75737a007046
  10640 DATA 656c630080808080e1f5f4efed
  10650 DATA f280ebefedeee1f4da80808056
  10660 DATA 201398207896acfc02c0fff052
  10670 DATA 09a9ff8dfc02c01cf00c2cc606
  10680 DATA 98103aa92a20af98d0e1a2006f
  10690 DATA a92bbcc09ec02ad0039dc09ea6
  10700 DATA e8e0f090f1a9408d1e02207867
  10710 DATA 96ad1e02d0f8cec098adc09856
  10720 DATA c9ffd0034c60922096934c0876
  10730 DATA 93eec398adc398cd0270a900cc
  10740 DATA 90068dc3988dc498f818adc4e8
  10750 DATA 9869018dc498d8cec898d08849
  10760 DATA eec098d005cec098d0032096ca
  10770 DATA 93ad01708dc8984c0893a9002e
  10780 DATA 8dc198aec098f012f818adc16c
  10790 DATA 9869019002a9998dc198d8ca5e
  10800 DATA d0ee60a92f4c6c95a928a027db
  10810 DATA 4cb195a90285cba928a0271035
  10820 DATA 0da9294c6c95a90385cba929fa
  10830 DATA a02485cd84cea00320f7959047
  10840 DATA 16c92af008c922f004c926d09f
  10850 DATA 0aa92b99c09ea5cb4c3296a5fe
  10860 DATA cda4ce20b1959063b0f0a92d0e
  10870 DATA 4c6c95a922a0264cb195a00313
  10880 DATA 20f795901f48a902203296689e
  10890 DATA c92ad006a92b99c09e60c92eeb
  10900 DATA d004a926d002a92b9dc09e60a4
  10910 DATA a922a0264cb195a003984820c6
  10920 DATA f7953015c925f011c926f004a3
  10930 DATA c92bd004a9ab3002a9b099c000
  10940 DATA 9e68a88810dfa9b09dc09e60d9
  10950 DATA adc298d0faa5d0290408adcaf2
  10960 DATA 98297f28f00209808dca986032
  10970 DATA ad00d3c9fff00b4a4a4a4a2d98
  10980 DATA 00d309f0300dad0fd22904d094
  10990 DATA 10ac09d2b951fba00fd95c9515
  11000 DATA f00c8810f8add39829fc8dd329
  11010 DATA 9860982903a88cc598c002b0bf
  11020 DATA 17add39829f385cd98486901e7
  11030 DATA 0a0a05cd8dd39820e89468a88a
  11040 DATA 20f7959005202e95b00dbdc05e
  11050 DATA 9e098099c09ea9209dc09e6042
  11060 DATA 8a4818a5007920961879209605
  11070 DATA c914b03384cd20f795a228c950
  11080 DATA 27f006a222c926d02286ce98ae
  11090 DATA aaa4cd20f795b017a5d04ab0fd
  11100 DATA 12a901203296bdc09e098099e1
  11110 DATA c09ea9209dc09e68aa60c92481
  11120 DATA d00acec298a90320329618600e
  11130 DATA c92ed007a9012032961860c9a1
  11140 DATA 21d00fadc298d00a8dc698a975
  11150 DATA 219dc09e18603860fbf7fefd19
  11160 DATA 6f7071612b2a2d3d363938374e
  11170 DATA 85cda00320f795492ef0334984
  11180 DATA 2e4925f02d4925492af0279041
  11190 DATA 26a00220f795c5cdf01ca000b2
  11200 DATA 20f795d007a00420f795900f72
  11210 DATA a00120f795d007a00520f79575
  11220 DATA 900160a5cd9dc09e60098085cc
  11230 DATA cd84cea9209dc09ea00320f79d
  11240 DATA 95b009900138a5cd99c09e60e0
  11250 DATA c92ef020c925f01ca00420f7bc
  11260 DATA 95b007a00020f79590e3a005b0
  11270 DATA 20f795b007a00120f79590d515
  11280 DATA a5ce9dc09e386018a50079205c
  11290 DATA 96c9149003a9ff6018a5017945
  11300 DATA 2696c90cb0f3188a792c96a8b9
  11310 DATA b9c09e297fc92018f001386049
  11320 DATA ff010000ff010000ff01010102
  11330 DATA ff01ec141315cdc79890038d74
  11340 DATA c79860acc798f02f88200c9835
  11350 DATA ad1ad2290f69088d7296b97404
  11360 DATA 96c003900698a0031974968dda
  11370 DATA 01d2b970968d00d2200c98a95e
  11380 DATA 008d01d28dc7986000040010c0
  11390 DATA 8104a400a2ff8ec5988ec698a1
  11400 DATA e886008601bdc09e3035c9306e
  11410 DATA 90184838e930690320329618ad
  11420 DATA 686901c9379002a9209dc09e28
  11430 DATA d019290f0aa8b9e198f0108d92
  11440 DATA bc96b9e0988dbb968a4820ba0d
  11450 DATA 9668aae600a500c9149006a94f
  11460 DATA 008500e601e8e0f090b3a2eff8
  11470 DATA bdc09e297f9dc09ecae0ffd037
  11480 DATA f3add398acc5983007add39863
  11490 DATA 4902d00229fe8dd398a5d029da
  11500 DATA 01d010adcd9849808dcd98ad5b
  11510 DATA d29849808dd298203b96464dae
  11520 DATA a51130034c6092ad1c02d0fbbd
  11530 DATA a9068d1c02e6d0a200a90085e0
  11540 DATA cba99b85cca91385cdbcc09e88
  11550 DATA b9a998a00091cb0901c891cb24
  11560 DATA 0920a02991cb29fe8891cb1871
  11570 DATA a5cb690285cb9002e6cce8c61d
  11580 DATA cd10d618a5cb692885cb9002ae
  11590 DATA e6cce0f090c3adc198a00920a4
  11600 DATA 7797adc498a0234820809768c1
  11610 DATA 4a4a4a4a290f18694099a492f0
  11620 DATA 8860a9e08511a28ba09220d55b
  11630 DATA 97464dad0fd24a4a4a2d1fd0b2
  11640 DATA 2d10d02d11d0d0eda2008ec3cb
  11650 DATA 98e88ec498a0efa92099c09eb9
  11660 DATA 88c0ffd0f8ad00708dc0982031
  11670 DATA 9693ad01708dc898202397a9b7
  11680 DATA 90a269a0928df402a9008d0086
  11690 DATA d48d2f028e30028c3102a213c6
  11700 DATA a9009d0090bd03700a08c9c0a1
  11710 DATA b006e93eb00269c0286a9dc0a7
  11720 DATA 9fca10e4200c98a9228d2f02aa
  11730 DATA a514c514f0fc60a91785cda999
  11740 DATA 7085ceaec398f00e38a9ef65ff
  11750 DATA cd85cd9002e6cecad0f2a9801a
  11760 DATA 205498add39829fc8dd398adee
  11770 DATA ca98297f8dca98205498a924d2
  11780 DATA 20af988dc298a9ff8dfc0260e1
  11790 DATA 8dae98a2198a48a228ac1ad2c2
  11800 DATA c0f0b0f9209798cad0f3207cd1
  11810 DATA 9868aacad0e7a000209798c8e2
  11820 DATA c0f090f8a5cd48a5ce48200cd9
  11830 DATA 98202397a903203296203b96f7
  11840 DATA 6885ce6885cd60b1cd2cae98c5
  11850 DATA 1002a923c9209004c9309002e6
  11860 DATA a92799c09e6000a200a000d942
  11870 DATA c09ed001e8c8c0f090f58a60fe
  11880 DATA 000000000000000000009c12ae
  11890 DATA 0a909e120c0c90180208120e34
  11900 DATA 0c020406080604020000649424
  11910 DATA 0e940000c99300000294b393da
  11920 DATA bf93ce937c943b94000007942d
  11930 DATA 0000b89300000000000000004b
   • Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

  Pixel 2001