Tajemnice ATARI

Command Processor


    Command Processor jest programem, który pośredniczy pomiędzy użytkownikiem, a DOs-em. Rozpoznaje kilka komend DOS-u, wykonując je łatwo i szybko. Pozwala także ładować i uruchamiać pliki binarne. CP został napisany, by wyeliminować uciążliwość pracy z programem "DUP.SYS". CP cały czas rezyduje w pamięci (ma tylko ok. 900 bajtów) po pierwszym załadowaniu i zabezpiecza się przed zniszczeniem go przez inne programy lub BASIC (ale nie przed programem DUP.SYS) poprzez podniesienie MEMLO ponad siebie. Oznacza to również, że CP jest w pełni "resetoodporny" oraz, że programy mające wyjście do systemu wracają do DOS-u bez ładowania czegokolwiek z dyskietki (podczas pracy z DUP.SYS-em doładowywanie z dysku jest niemal regułą).

   CP wyświetla tzw. prompt (ang. ponaglenie) oznaczający aktualnie aktywne urządzenie (np. D1:) i oczekuje na odpowiedź użytkownika: komendę wewnętrzną, zewnętrzną (plik binarny z rozszerzeniem 'COM') lub na pełną nazwę pliku binarnego do załadowania.

   Komendy wewnętrzne (rozpoznawane i wykonywane przez CP):

1. DIR (DIRectory):
 • wyświetla listę plików specyfikowanych przez "fnam" z dyskietki w stacji o numerze n;
 • jeśli "fnam" nie jest podany, wyświetla wszystkie istniejące pliki;
 • składnia: [Dn:]DIR [fnam].

  2. ERA (ERAse):
 • wymazuje plik(i) specyfikowane przez "fnam";
 • składnia: [Dn:]ERA fnam.

  3. REN (REName):
 • zmienia nazwę pliku z 'fnaml' na 'fnam2';
 • jeśli plik 'fnam2' istnieje, CP wymaże ten plik o ile nie użyto w nazwach tzw. wild cards(*?), likwiduje to błąd DOS-a, który pozwala, aby na dyskietce zaistniały dwa pliki o tej samej nazwie
 • składnia: [Dn:]REN fnaml,fnam2.

  4. CAR (to CARtridge):
 • przechodzi do wewnętrznego BASIC-u; -jeśli BASIC jest wyłączony to CP włączy go sam;
 • składnia: [Dn:]CAR.

  5. BOF (Basic OFf):
 • wyłącza wewnętrzny BASIC (zwalnia pamięć przez niego zajętą)
 • składnia: [Dn:]BOF.

  6. MEM (MEMory):
 • wyświetla MEMlo MEMhi (dolna i górna granica w notacji szesnastkowej;
 • składnia: [Dn:]MEM.

  7. RUN;
 • Skacze do adresu lub uruchamia ostatnio załadowany plik, jeśli adres nie został podany;
 • Adres należy podać w notacji szesnastkowej;
 • składnia: [Dn:)RUN [adres].

  8. Odpowiedź, która zawiera tylko nazwę urządzenia (np. D2:) zmienia aktualne urządzenie i prompt. Inne odpowiedzi CP traktuje jako nazwy plików lub komend zewnętrznych do załadowania i uruchomienia. Jeśli nazwa nie zawiera rozszerzenia, CP dodaje swoje własne "COM". Aby załadować plik z innym rozszerzeniem niż "COM", należy napisać pełną nazwę pliku (z rozszerzeniem po kropce). Jeśli nazwa pliku nie zawiera rozszerzenia należy ją zakończyć kropką.

     Oto kilka przykładowych komend zewnętrznych:
  KEY .................bufor klawiatury,
  ED ...................prosty edytor tekstów,
  TYPE ...............prezenter plików ASCII,
  MFCOPY ..........kopier "wieloplikowy",
  APPEND ..........kopier "scalający",
  DISKFIX ............"naprawiacz" dyskietek,
  INIT ..................inicjalizator dyskietek,(zapisuje też system),
  INITJBW ...........inicjalizator do gier,
  PUZZLE, QQ .....proste gry,

     Większość z nich będzie drukowana w TA

     Program w BASIC-u zostaje wymazany po każdym użyciu komendy zewnętrznej. W przeciwnym wypadku można korzystać z CP bez obawy o utratę programu (np. zestawienie komend DOS, DIR, CAR nie spowoduje zmazania programu w basicu).

     UWAGA!!! CP współpracuje tylko ze standardowo skonfigurowanym DOS-em 2.5 (max. 2 stacje dysków) i ładuje się od adresu $1C6C. MEMLO jest ustawiane poniżej $2000.

     Command Processor nagrywa się na dysk za pomocą opisywanego programu ZGRYWUS. Niestety, oprócz "zgrania" na dysk programu CP.SYS należy wykonać jeszcze parę operacji. Najlepiej jakimkolwiek monitorem dyskowym (Turbo Watson, Watson, Wacio, Sherlock...) znaleźć w pliku DOS.SYS napis DUP.SYS i zamienić go na CP .SYS nie zapominając, o znaku End Of Line (155,$9b,ESC w negatywie) na końcu napisu CP.SYS. Jeżeli na dyskietce plik DOS.SYS jest nagrany jako pierwszy, to napis CP.SYS znajduje się w 37 ($25) sektorze. Jeżeli natomiast nie posiadamy żadnego monitora dyskowego, to należy skasować plik DUP.SYS, zmienić nazwę CP.SYS na DUP.SYS, i można zaczynać oswajać się z Command Processorem.

  Chaos


 • 1 REM -------------------------------
  2 REM :   Command Processor   :
  3 REM :autorzy: Maciej Miasik    :
  4 REM :     miroslaw Liminowicz :
  5 REM -------------------------------
  1000 REM ---  Command Processor ---
  1010 DATA ffffe002e10200800080fc84a2
  1020 DATA fe8ecb158eee15a9008dd015e8
  1030 DATA 8ef315a9ea8def158df415a9c5
  1040 DATA 8ded158df215a9508de002a9e4
  1050 DATA 8de102a50c8d9c84a50d8d9d84
  1060 DATA ade702850cade802850d18ade7
  1070 DATA 0269098d9e848dcd80ade80269
  1080 DATA 048d9f848dce8018ade702695d
  1090 DATA 8da0848dcf80ade80269008da1
  1100 DATA 848dd08018ade70269338dd180
  1110 DATA 8da4848d0602ade80269008dd2
  1120 DATA 808da5848d070285caa208a900
  1130 DATA 9d00d2ca10faa9038d0fd22080
  1140 DATA 83a2d3a080a947202684a9148d
  1150 DATA d902a9038dda02202385adcd80
  1160 DATA 8de702adce808de802adcf8085
  1170 DATA 0aadd080850b6c0a0000000000
  1180 DATA 00007d9b202020444f5320322e
  1190 DATA 3520436f6d6d616e642050726f
  1200 DATA 636573736f7220332e30389b20
  1210 DATA 20286329204348414f5320736f
  1220 DATA 6674776172652e2057696e7465
  1230 DATA 7220313938392e9b204a81ada0
  1240 DATA 84850aada184850bad9e848de7
  1250 DATA 02ad9f848de802ada4848d0602
  1260 DATA ada5848d0702a9148dd902a903
  1270 DATA 8dda02606c9c8458d868683868
  1280 DATA e9028d998468e9008d9a84a01a
  1290 DATA ad9984200e84ad9a84200e84ae
  1300 DATA 8784ac8884a90c20268458d8a2
  1310 DATA ff9aa509d002e609201b822039
  1320 DATA 8430f8ad0085c99bf004c920d0
  1330 DATA 40a9068d9884ad98840a6d9884
  1340 DATA 6902aaa002b9fd84dda684d006
  1350 DATA ca8810f43007ce988410e1301a
  1360 DATA ad98840aaabd89848da284bd8a
  1370 DATA 848da38420d2814c82816ca284
  1380 DATA a200bdfd84c99bf007c92ef013
  1390 DATA e8d0f2e022b0e6a004b9d6849d
  1400 DATA fd84e88810f6ae8184ac828420
  1410 DATA 128286ca20a615ad530310c7a9
  1420 DATA 0085ca2088834c82818e54038c
  1430 DATA 5503a21060a9808511a904ae7f
  1440 DATA 84ac80844c26846ce002ad0085
  1450 DATA c99bf0f620aa83a90020ec83e8
  1460 DATA bdfd84c99bf02bc93090d2c93a
  1470 DATA 900ac94190cac947b0c6e90638
  1480 DATA e930a0030e99842e9a848810f7
  1490 DATA 0d99848d9984e8e004d0ce6c99
  1500 DATA 8420aa83a200bdfd84c92af04d
  1510 DATA c93ff049c99bf003e8d0eea202
  1520 DATA bdfa849de684ca10f7a200bdfd
  1530 DATA 84c92cf007c99bf02ae8d0f2a0
  1540 DATA 00bdfe8499e984c99bf006e8c8
  1550 DATA c00dd0f0ae8584ac8684201282
  1560 DATA 2006831007c0aaf0034c888320
  1570 DATA 0e83a9208d52034c8383a9ff8d
  1580 DATA f8038d01d3d015aef803d006ca
  1590 DATA 86086cfabfa9008df803a9fd8d
  1600 DATA 01d34c74e420aa83200e832006
  1610 DATA 83100b4c8883a9218d52034c56
  1620 DATA e4ae8184ac82844c1282a90120
  1630 DATA 2182ad0085c99bf00520aa83f0
  1640 DATA 0ba203bdf6849dfd84ca10f7ae
  1650 DATA 8184ac8284201282a9038d5203
  1660 DATA a9078d5a032056e4303dae8384
  1670 DATA ac848420e583201282a9148d58
  1680 DATA 038d4803a9008d5903a9058d52
  1690 DATA 032056e4300ea9098d4203a200
  1700 DATA 2056e4300610cfc088d0084c92
  1710 DATA 192056e41038ad530320ec83a0
  1720 DATA 28ad9984200e84ad9a84201984
  1730 DATA 208083ae7d84ac7e84a90b4c26
  1740 DATA 84a203e8bdfd84c920f0f8a000
  1750 DATA bdfd8499fd84c99bd00160e8c8
  1760 DATA d0f1a00ea200bde502200e84e8
  1770 DATA e002d002a006e004d0efae7b84
  1780 DATA ac7c84a9104c26848e44038c45
  1790 DATA 03608d9b84a9008d99848d9a84
  1800 DATA a207f80e9b84ad99846d99848d
  1810 DATA 99842e9a84ca10eed86048290f
  1820 DATA 201984684a4a4a4a0930c93a90
  1830 DATA 02690699bb84886020e5838d48
  1840 DATA 03a90b8d4203a2008e49034c56
  1850 DATA e4a9058d4203ae8384ac848420
  1860 DATA e583a9268d4803a2002056e430
  1870 DATA 25ad4803c9049016adff84c93a
  1880 DATA d00fa200bdfd849dfa84c99bf0
  1890 DATA 03e810f3adfd84c99bf00198a8
  1900 DATA 6000bb84db84f984fa84fd84e6
  1910 DATA 84cb8417837282f882e082c583
  1920 DATA 2d82d682000011121300000000
  1930 DATA 00000000000044495252454e45
  1940 DATA 52414341524d454d52554e424f
  1950 DATA 464c6f3d2e2e2e2e2048693d2e
  1960 DATA 2e2e2e9b42524b206174202e2e
  1970 DATA 2e2e9b4d4f432e4572726f7220
  1980 DATA 2e2e2efd9b44313a46494c454e
  1990 DATA 414d452e455854202a2e2a9b44
  2000 DATA 313a2385df85a9608d2385a900
  2010 DATA 85cfa91a85d2a98185d3ade702
  2020 DATA 85d4ade80285d538a5d2e5d485
  2030 DATA d0a5d3e5d585d1a000f0033866
  2040 DATA cfa5d2c923a5d3e98590016024
  2050 DATA cf70683027b1d285ce91d420d3
  2060 DATA 85aaf0e0c920f017c940f0dbc9
  2070 DATA 60f0d7290dc908f0d190468a29
  2080 DATA 1fc909f03fb1d2c8c91ab1d288
  2090 DATA e9819012b1d2c8c923b1d288e9
  2100 DATA 85b006a5d0a6d1900724cf30a3
  2110 DATA a900aa85d686d738b1d2e5d691
  2120 DATA d420d385b1d2e5d791d420d385
  2130 DATA 4c5285b1d291d420d3854c5285
  2140 DATA e6d2d002e6d3e6d4d002e6d560
  

  Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

  Pixel 2001