Tajemnice ATARI

Komnaty do Heartlighta


    W związku z dużym zainteresowaniem, jakie wzbudziła zamieszczona w poprzednich TA gra "Heartlight" przedstawiamy propozycje nowych plansz. Aby wydrukowane poniżej komnaty dołączyć do gry należy:

1. Przepisać zamieszczone definicje plansz.
2. Nagrać je na kasetę lub dyskietkę odpowiednio instrukcją LIST"C:" lub LIST"D:CAVES.LST".
3. Wczytać do pamięci pierwotną wersję gry.
4. Dołączyć dodatkowe komnaty odpowiednio komendą ENTER"C:" lub ENTER"D:CAVES.LST".
5. Uaktualnić trzeci parametr w wierszu 1050 oznaczający ilość plansz gry.
6. Nagrać nową wersję.


1490 REM -----------------------
1491 REM -  autor komnat:  -
1492 REM -   Maciej Mach   -
1493 REM -----------------------
1500 REM komnata 5
1501 DATA /%*%%%%%%%%%%%%%%%%%%/
1502 DATA /%.@&$@$&$@...@..@$@%/
1503 DATA /%............@$...@%/
1504 DATA /%..@.&.@.&...@..@ @%/
1505 DATA /%%%%%%%%%%%%%%%%%.@%/
1506 DATA /%*#$#$#@#$#$#$$%@.@%/
1507 DATA /%.#@#...#.#.#.@%@.@%/
1508 DATA /%...#.#&#.#.#@.%@$@%/
1509 DATA /%.#&#.#.#.#@#.@%@$@%/
1510 DATA /%.#.#.#.#...#@.%@$@%/
1511 DATA /%$#$#$#$#$#&#..%@$@%/
1512 DATA /%%%%%%%%%%%%%%%%%!%%/
1600 REM komnata 6
1601 DATA /$#$#.#.#$%..@.@...$!/
1602 DATA /.#.#.#&#.%...&....$$/
1603 DATA /.#&#...#.%.....@.&../
1604 DATA /...#.#@#.%...@.@...@/
1605 DATA /*#@#.#$#$%*......@../
1606 DATA /%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/
1607 DATA /*......&.%*@@$.@$@../
1608 DATA /.@.......%..@@.@$@../
1609 DATA /.........%...@.@.@../
1610 DATA /....@....%%%%%%%%%../
1611 DATA /##....@..%$..&...&../
1612 DATA /$#.....@.%.&&.&&&.../
1700 REM komnata 7
1701 DATA /@@@@ .....@..$&.#..$/
1702 DATA /@@@% .....@@....#.../
1703 DATA /@@@%......@@@...#.../
1704 DATA /@@@%%%%%%%%%%%%%%.../
1705 DATA /@@@%...#....&..$%@../
1706 DATA /!@ %...#..@$..@.%@.@/
1707 DATA /* %.&.#...&@...%@../
1708 DATA /  %...#........%.../
1709 DATA /  %.@.%%%%%%%%%%.@@/
1710 DATA /  %.......@......../
1711 DATA /  %.....@.$.@....../
1712 DATA /  %.......&.@@...../
1800 REM komnata 8
1801 DATA /&@@.&...@..@.....&../
1802 DATA /..................../
1803 DATA /.. @........  .@../
1804 DATA /.%&@.@..@....% ..../
1805 DATA /*%@. .%###%..% ....@/
1806 DATA /.%& @.%$ %@@%  @ ./
1807 DATA /.%@&@.%###%$.%.%%%../
1808 DATA /.%.&& %  %..%.%@%@$/
1809 DATA /.%@&.@%! %@.%.%$%%%/
1810 DATA /.#%$ @%  %@.%....../
1811 DATA /.#.% .%%%%%$.%.. .@ /
1812 DATA /$#.. ........%..&&&$/
1900 REM komnata 9
1901 DATA /#.....&..........%&%/
1902 DATA /.#.....&.........%.%/
1903 DATA /..#$....&.&.&....%$%/
1904 DATA /...#$#...&.......%.%/
1905 DATA /@...#$#...&.&....%.%/
1906 DATA /$.&..#$#...&.....%.%/
1907 DATA /......#$#...&....%.%/
1908 DATA /......$#$#...&...%.%/
1909 DATA /........#$#...@..#../
1910 DATA /.........#$#...@.%%./
1911 DATA /..........%%%..@..%#/
1912 DATA /....$..*..&#...@$$%!/
2000 REM komnata 10
2001 DATA /%%%&%%%@&%*%&%%%%&&%/
2002 DATA /%@.$@%@........$...@/
2003 DATA /%....#. %%% @%...../
2004 DATA /%..$.%@ $#$% .%.@@../
2005 DATA /%.%..%.$@%%%@ %....$/
2006 DATA /%......%%%@%. @%%##%/
2007 DATA /%%....%%..$%.&@%.@../
2008 DATA /%@...%.@.%.%..@%.$../
2009 DATA /%..%%%&.@%.#.&.%.$.@/
2010 DATA /%..$.@.@.%.%%% %#%%%/
2011 DATA /%$....@..%.... ...!%/
2012 DATA /%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/
2100 REM komnata 11
2101 DATA /%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/
2102 DATA /%*..%$.@...&$%$...!%/
2103 DATA /%.@.%...@....%.....%/
2104 DATA /%.@.%....@...%...@@%/
2105 DATA /%.@.%.$.%....%@@@@@%/
2106 DATA /%...%.@.%....%@@@.$%/
2107 DATA /%@@.%.@.%@@@@%.....%/
2108 DATA /%$..%.@.%....%@..@@%/
2109 DATA /%...&...%.&.....@..%/
2110 DATA /%...@..@%$..@..@...%/
2111 DATA /%$..@..$%.@......@$%/
2112 DATA /%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/
2200 REM komnata 12
2201 DATA /%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/
2202 DATA /%.@.&.....#$.......%/
2203 DATA /%...&.....#..$..&@.%/
2204 DATA /%..$...$..######@@.%/
2205 DATA /%...%%%%%%#..$.@.@.%/
2206 DATA /%.@...$...#....@.@.%/
2207 DATA /%.$.....$*#........%/
2208 DATA /%%%%%%%%%###%%%%%%%%/
2209 DATA /%$@..$&...#..&...&$%/
2210 DATA /%$@.@...@.%........%/
2211 DATA /%$%...&...%..$..@@@%/
2212 DATA /%%%%%%%%%%%%%%%%%!%%/

Powrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2001