Tajemnice ATARI


SPIS TREŚCI:


Drodzy Czytelnicy!

   Czytacie Państwo już czwarty numer "Tajemnic". Mamy nadzieję, że kłopoty z regularnością ukazywania się pisma są już za nami i spotykać będziemy się zawsze na początku każdego miesiąca. Jak wynika z korespondencji, którą otrzymujemy forma, zawartość i cena pisma przypadły Państwu do gustu. Zdajemy sobie sprawę, że objętość gazety nie jest zbyt duża, dlatego staramy się w pełni ją wykorzystać. Z góry na niepowodzenie skazane będzie więc szukanie u nas rozmów i wywiadów z "ciekawymi" ludźmi. Będziemy się natomiast starać wypełnić każde wolne miejsce gazety użytecznymi informacjami i programami. Nasze wysiłki powiodą się jednak tylko pod warunkiem stałego kontaktu z Czytelnikami, bowiem nie chcemy tworzyć sztuki dla sztuki. Dlatego prosimy o wszelkie informacje i sugestie Państwa na temat Waszych oczekiwań dotyczących zawartości "Tajemnic". Oczekujemy również pytań dotyczących praktycznych problemów korzystania z "małego" Atari. Ze względu na ilość korespondencji, jaką już w tej chwili otrzymujemy, nie będziemy niestety w stanie indywidualnie odpowiedzieć na każdy list. Postaramy się jednak, by jak najwięcej frapujących Państwa zagadnień znalazło swoje wyjaśnienie na naszych łamach. Osobom zaawansowanym w programowaniu "naszego" komputera proponujemy inną formę współpracy polegającą na zamieszczaniu w "Tajemnicach" ich autorskich programów. Jedynym stawianym przez nas warunkiem jest profesjonalizm wykonania programu i jego użyteczność. Oczywiście autorzy otrzymają stosowne honoraria. Programy prosimy nadsyłać najlepiej na dyskietkach wraz z dokładnym opisem działania i obsługi. Gwarantujemy zwrot nośnika.

Redakcja

Powrót na start | Powrót na stronę główną

Pixel 2001