Tajemnice ATARI

TURBO 2000 PLUS

    System TURBO 2000 jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych systemów przyspieszania transmisji na/z magnetofonu. Niestety, wszystkie jego wersje zawierają podstawowe błędy. Instalowanie handlera "D:", nierozsądne korzystanie z bajtów drugiej połowy strony zerowej itp. sprawiło, iż każdy użytkownik po okresie zachwytu nad zwiększoną prędkością transmisji odkrywał niedoskonałości tego systemu.

    Prezentowany program, zwany dalej T2+, jest kolejną wersją TURBO 2000, zmodyfikowaną pod kątem pracy z programami użytkowymi. Kosztem kilku nocy, spędzonych z Bug Hunterem nad T2000 poczęty został system, który potrafi bezkonfliktowo współpracować z Quick Assemblerem, XLFriendem oraz kilkoma innymi, znakomitymi programami użytkowymi. T2+ jest obustronnie kompatybilny z poprzednimi wersjami TURBO 2000, ale został pozbawiony większości ich wad. Podstawową zaletą jest to, że instaluje w pamięci handler "T:", a nie "D:". Handler ten po zainstalowaniu znajduje się pod adresem $329 i tam też można go zmodyfikować. Procedura odczytu została pozbawiona trzech sygnałów dźwiękowych, które były zbędne, a co za tym idzie, nie trzeba dwa razy naciskać klawisza RETURN w celu zatwierdzenia nazwy. T2+ korzysta rozsądnie z drugiej połowy strony zerowej, dzięki czemu nie ma już kłopotów z asemblacją kodu na TURBO, czy też z dołączaniem części programów przez pseudorozkaz icl 'T: nazwa' z Quick Assemblera. Również XLF zachowuje się zupełnie poprawnie po załadowaniu go przez T2+.

    Po załadowaniu do pamięci, T2+ wyświetli menu, w którym możemy wybrać jedną z dostępnych opcji:

L - załadowanie programu,
S - załadowanie i uruchomienie programu,
R - uruchomienie programu,
B - przejście do interpretera Basic-a pod warunkiem, że był wcześniej włączony.

    Kopiowanie z taśm, nagranych standardowo polega na uruchomieniu dowolnego programu kopiującego, który pozwala na podanie specyfikacji urządzenia, wczytaniu do niego programu z "C:" i nagraniu na "T:nazwa". Aby odczytać program w TURBO należy w systemie wcisnąć S , dopisać do tego "T:nazwa" i nacisnąć RETURN. Program nazwa zostanie wczytany do pamięci. Zamiast nazwy programu można stosować znaki specjalne, takie jak:

* - oznacza, że tytuł pierwszego napotkanego pliku zostanie wyświetlony i zostanie postawione pytanie, czy załadować ten plik. Wciskamy klawisz T dla potwierdzenia, lub inny dla zaprzeczenia.

@ - oznacza, że zostanie załadowany pierwszy napotkany program. Istnieje możliwość przerwania transmisji (klawisz BREAK jest wyłączany na czas jej trwania). W tym celu należy jednocześnie nacisnąć klawisze Start, Select i Option.

    Program przetwarzamy przy pomocy "Zgrywusa+", który drukujemy na stronie 24.

1000 REM *--------------------------*
1002 REM : TURBO 2000 plus          :
1004 REM :  poprawki: Marek Pasek   :
1006 REM : (c) 1993 Tajemnice ATARI :
1008 REM *--------------------------*
1010 DATA ffff0017f61d4c9b1d000d2135
1020 DATA 499199361bcad0fd60be040720
1030 DATA 0c07a9a38d0fd2a9008d1ad0ad
1040 DATA 1fd0f011be0507200c07a9238d
1050 DATA 0fd2a9088d1ad060a0804c6c08
1060 DATA a20886300a48a0009002a00220
1070 DATA 100768c630f008a20c200c074c
1080 DATA 3f0760a008eaad1fd0f0d6205e
1090 DATA 08d0f6a2008e1ad0e8301e2c0f
1100 DATA d2f0f8a9088d1ad0ec0a07b00b
1110 DATA 6649ec0b07263088d0d5602449
1120 DATA 30d0a08c4c6c08209b08a900a0
1130 DATA 1085309848a00420100768a8c6
1140 DATA 30d0f388d0f0a432a9008532a2
1150 DATA 02200c079848b1324818653185
1160 DATA 3168203b0768a8c8f005c4004c
1170 DATA ce07e633c434d009a535c533d0
1180 DATA 064ce107eaeaea4cb407a531a2
1190 DATA 01200c07203b07a0014c6c084c
1200 DATA 3607209b08a000a9ff8549a200
1210 DATA ad1fd0f0ed205e08d0f6a2008e
1220 DATA 1ad0e830ec2c0fd2f0f8a9088d
1230 DATA 1ad0ec0a0790d4c8d0daa432a9
1240 DATA 008532984820580768a8a530ae
1250 DATA 0307d03091321865318531c8d0
1260 DATA 02e633c434d0e2a533c535d0dc
1270 DATA 205807a08fa530c531d0152045
1280 DATA 0da001d00ea9102c0fd260eaea
1290 DATA d132f0cea091aec1089aa9408d
1300 DATA 0ed4a9228d00d4a93c8d02d358
1310 DATA 6086348435a29b8632a20d8633
1320 DATA ae0307d006aad0034c90074cf3
1330 DATA 07a9008d0ed48d00d48531a908
1340 DATA 8d1fd0eaeaeaeaeaeaeaeaeaea
1350 DATA a9348d02d378bae8e88ec10860
1360 DATA f5a90c850ba98e850aa919850f
1370 DATA 8de802a99d850e8de702a254a9
1380 DATA 0aa0154c86e4a926a00d20f60b
1390 DATA a210a90c9d420320c2094c7f0c
1400 DATA 189001386648204f0ca203a900
1410 DATA 9de002ca10faa210a9039d4203
1420 DATA a9f19d4403a90a9d4503a9049d
1430 DATA 4a03a9809d4b0320c209209209
1440 DATA 90b6209209b0fba9079d4203a9
1450 DATA 0a9d4503a9139d4403a9029d48
1460 DATA 03a9009d490320c209386e100a
1470 DATA ad110a9d4403ad120a9d450338
1480 DATA ad130aed110a9d4803ad140aed
1490 DATA 120a9d4903fe4803d003fe4903
1500 DATA 20c209ade202d005ade302f00b
1510 DATA 200d0aa9008de2028de3024c2b
1520 DATA 09186e100aa210a9079d4203a9
1530 DATA 0a9d4503a9119d4403a9029d48
1540 DATA 03a9009d490320c209ad110a2d
1550 DATA 120ac9fff002186038602056e4
1560 DATA 9830016048a90c9d42032056e4
1570 DATA 682c100a3024c988d020ade002
1580 DATA d00cade102d007a548300f4c8e
1590 DATA 0cade0028d110aade1028d120a
1600 DATA 6c110a48a93da00d20f60ba000
1610 DATA 68201d0c4c7f0c6ce20251e1a6
1620 DATA e102210a0a0b920b3f0be10be3
1630 DATA 0b00a90085468d03078545a52a
1640 DATA 290cc904f035c908f00160a002
1650 DATA b124c956f025a90420fcfd301b
1660 DATA a29aa00d20ce0ca900a2a7a00d
1670 DATA 20810820e50b983005a9808545
1680 DATA 604c550b386646186647a903ea
1690 DATA eaea30f0a901a2a7a00d208108
1700 DATA c080f0e39830f0a2fea00a20ce
1710 DATA 0ca200bdff0ac92ff00dc92af0
1720 DATA 16c920f00add9b0dd0d3e8e00c
1730 DATA d0e720e50ba001844560a2028a
1740 DATA 48bd9b0d20b0f268aae8e00cd0
1750 DATA f1a2008a48bdeb0a20b0f268aa
1760 DATA e8e006d0f1a9ff8dfc0220fdf2
1770 DATA 295f09404820b0f2a99b20b0f2
1780 DATA 68c954f0bc4c720a2028542f4e
1790 DATA 29543a9b202020202020202020
1800 DATA 20c800ff202020202020202020
1810 DATA 20a446100a20930b98103ec088
1820 DATA d026a001a5451020a900a89143
1830 DATA e643d002e644a919c544d0efa9
1840 DATA 9dc543d0e9a900a29da0192081
1850 DATA 0860a44610188d210a20930bc0
1860 DATA 00300dcd210af008a091a90085
1870 DATA 46854560a4453003a08760a000
1880 DATA 9143e643d002e644ee9b0dd003
1890 DATA ee9c0dad9c0dc90cf003a00160
1900 DATA a900a29da019208108981004a9
1910 DATA 00854520e50b60a44588f003a0
1920 DATA 8360ad9b0d0d9c0dd022a54710
1930 DATA 03a08860a901a29da019208108
1940 DATA 20ed0b98309ca90ccd9c0df005
1950 DATA 386647d0d6a000b14348e643d0
1960 DATA 02e64438ad9b0de9018d9b0dad
1970 DATA 9c0de9008d9c0d68a00160a900
1980 DATA 8d9b0d8d9c0da90d8544a99d85
1990 DATA 4360a20084cc85cb1869029d44
2000 DATA 039869009d4503a000b1cb9d48
2010 DATA 03c8b1cb9d4903a90b9d42034c
2020 DATA 56e485d484d520aad920e6d8a9
2030 DATA 0085cdf00520b0f2e6cda4cdb9
2040 DATA 800510f4498020b0f24c480ca9
2050 DATA 2020b0f2e6cda906c5cdd0f360
2060 DATA a93e20b0f2a200a9059d4203a9
2070 DATA 0a9d4503a9f19d4403a90e9d48
2080 DATA 03a9009d49032056e41004c089
2090 DATA d016bc480388f01060a953a00d
2100 DATA 20f60ba9ff8dfc0220fdf2a2ff
2110 DATA 9aa9018509a900852ba90c852a
2120 DATA 208eefa9f6a00c20f60ba9ff8d
2130 DATA fc0220fdf24820b0f268295fa0
2140 DATA 03d9710df0058810f830cc980a
2150 DATA a8b9760d48b9750d4860864384
2160 DATA 44a001a9009143a9ffc89143b1
2170 DATA 24c8c99bf0089143eac00cd0f2
2180 DATA 60a9209143c8c00dd0f9602e00
2190 DATA 9b7f545552424f20323030309b
2200 DATA 9bcc6f61642cd3746172742cd2
2210 DATA 756e2c28c261736963299b2020
2220 DATA 2020202020209b0c009b426164
2230 DATA 20666f726d6174200000000000
2240 DATA 0000000006009b4572722d20a0
2250 DATA 40a200ca8d0ad4d0fa88d0f560
2260 DATA 19009b507265737320616e7920
2270 DATA 6b657920202020202020202020
2280 DATA 2000a01e4c535242f408f708f8
2290 DATA 097f0d4c8e0cadf803d0f8a9fd
2300 DATA 8d01d320900d6cfabf6cfebfa9
2310 DATA 018d44026cfcff0000a202a900
2320 DATA 9d2903ca10faa9178531a90785
2330 DATA 33a90085308532a20eb1309132
2340 DATA c8d0f9e631e633e433d0f1a9c2
2350 DATA 8502850ca9088503850d20c208
2360 DATA a2ff9aa9018509a900852ba90c
2370 DATA 852a208eefa210a90c9d420320
2380 DATA 56e43866484cfe08e002e3029d
2390 DATA 1d9d1d


Marek PasekPowrót na start | Powrót do spisu treści | Powrót na stronę główną

Pixel 2002